Salavat-ı Fâtih ( Yeryüzünü ve Semayı Feth Eden)

Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ muhammedinil fâtihı limâ uğlika vel hâtimi li mâ sebeka nâsırıl hakkı bil hakkı vel hâdî ilâ sırâtıkel müstekıymi sallellâhü aleyhi ve alâ âlihî ve ashâbihî hakka kadrihî ve mikdârihil azıym

Manası:
Allah'ım! Kapalılıkları açan geçmişe son veren hakka hakikatla destek olan mahlukatı Sen'in doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed'e âline ve ashabına O'nun yüce kadr ü kıymetince salat eyle selâm eyle ve O'nu mübarek kıl.

Sırları:
120.000 salavat-ı şerife gücünde olduğu mana aleminde Peygamberimiz (s.a.v) tarafından bildirilmiştir.
Okuyanı cehennem ateşinden korur.
40 gün okuyanın tevbesi kabul edilir günahları bağışlanır
Cuma gecesi 1000 defa okuyan Efendimiz ile görüşür.
Her gün 100 defa okumayı vird edinenin kalp gözü açılır.
1 defa okuyan insin cinnin meleklerin okumuş olduğu bütün zikir tesbih ve duâları okumuş gibi ecre nail olur.
Kişinin maksadına ulaşması için bir iksirdir.

Kaynak: Resûlullâh'ın Dilinden Duâlar

Alıntıdır.