Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerîke lehû ehaden sameden lem yelid ve lem yûled ve lem yekûn lehû küfüven ehad

Bu zikrin fazileti hakkında Rasulü Ekrem (s.a.v) buyurdu:
Kim bu zikri 1 defa okursa Allah Teala onun için İki milyon sevap yazar.

Eşhedü en lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerîke lehû ilâhen vâhıden ehaden sameden lem yettehız sâhıbeten ve lâ veleden ve lem yekün lehû küfüven ehad

Bu zikrin fazileti hakkında Rasulü Ekrem (s.a.v) buyurdu:
Bu zikri günde 10 defa okuyana kırk milyon sevap yazılır.

Kaynak: Resûlullâh'ın Dilinden Dualar

Alıntıdır.