Rasulü Ekrem Efendimiz (s.a.v) buyuruyor:

Kim akşamları ve sabahları birer defa aşkla:

Radıynâ billâhi rabben ve bil islâmi dînen ve bi muhammedin nebiyyen ve rasûlâ

Anlamı: Allah'ı Rab İslam'ı din ve Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönül hoşnutluğu ile kabul ettim.

derse mutlaka onu elinden tutup cennete götüreceğim.

Kaynak: Resûlullâh'ın Dilinden Dualar

Alıntıdır.