Allâhümme salli alâ muhammedinin nebiyyil muhtar. Ve adede men sallâ aleyhi minel ahyar. Ve adede men lem yusalli aleyhi minel eşrar. Ve adede'r-rimali fi'l gıfar. Ve adede evragı'l-eşcar. Ve adede enfasil müsteğfirine bil eshar. Ve adede ekmamil ezhar. Ve adede mâkâne ve mâ yekûnü ilâ yevmil haşri vel karâr. Ve salli aleyhi mehtelefei melevân. Ve teâkabel asarân. Ve kerraral cedidâni ve's takbelel ferkadân. Ve belliğ rûhahu ve ervâha ehli beytihi minne't tahiyyete ve't teslim. Ve alâ cemîl enbiyai vel mürselin vel hamdülillâhi rabbil âlemin. Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin bi adedi küllin zerratin elfe elfe merratin.

Kaynak: Sırlarıyla Namaz Öğreniyorum

Alıntıdır.