Allâhü ekber..10 defa
Elhamdü lillâh..10 defa
Sübhânellâhi ve bi hamdih..10 defa
Estağfirullâhel azıym..10 defa
Allâhümme innî eûzü bike min dıykıd dünyâ ve dıkyı yevmil kıyâmeh...10 defa

Peygamber Efendimiz (s.a.v) geceleri uyandığı vakit bu duâları 10ar defa okurlar ondan sonra namaza başlarlardı.

Lâ ilâhe illâ ente sübhânek* Allâhümme estağfiruke li zenbî ve es'elüke rahmetek* Allâhümme zidnî ılmen ve lâ tüziğ kalbî ba'de iz hedeytenî ve heb lî min ledünke rahmeten inneke entel vehhâb*

Anlamı: İbadete layık ancak sen varsın. Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ey Allah'ım! İlmimi arttır. Bana doğru yolu gösterdikten sonra kalbimi dalâlete kaydırma. Taraf-ı İlâhînden bana rahmet ver. Çünkü sen çok cömertsin.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) geceleri uyandığı vakit bu duâyı okurlardı.

Kaynak: Resûlullâh'ın Dilinden Duâlar

Alıntıdır.