1.ci gün Allah rızasına ermek niyetiyle okunur.
2.ci gün Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) için okunur.
3.cü gün Hz. Adem (a.s) rûhiçün okunur.
4.cü gün Hz. Havva validemizin rûhiçün okunur.
5.ci gün Hz. Ebu Bekir'in (r.a) rûhiçün okunur.
6.cı gün Hz. Ömer'in (r.a) rûhiçün okunur.
7.ci gün Hz. Osman'ın (r.a) rûhiçün okunur.
8.ci gün Hz. Ali'nin (r.a) rûhiçün okunur.
9.cu gün Hz. Fatıma (r.a) validemiz için okunur.
10.cu gün Hz. Ayşe (r.a) validemiz için okunur.
11.ci gün Hz. Hasan (r.a) rûhiçün okunur.
12.ci gün Hz. Hüseyin (r.a) rûhiçün okunur.
13.cü gün Hz. Zeynel Abidin'in rûhiçün okunur.
14.cü gün Ashab-ı kiramın rûhiçün okunur.
15.ci gün Kuran-ı Kerîm'in nûruna müstağrak olmak niyetiyle okunur.
16.cı gün Ruhunu kolayca teslim edebilmeye vesile için okunur.
17.ci gün Kabir suâlinin kolay geçmesine vesile için okunur.
18.ci gün Münker ve Nekirin sualleri kolay olsun diye okunur.
19.cu gün Kur'an kabrini aydınlatmasına vesile olması için okunur.
20.ci gün Kurân kabrinde yoldaş olması niyetiyle okunur.
21.ci gün Mizanında hayrının ağır gelmesine vesile olması için okunur.
22.ci gün Sırat'ı kolay geçmeye vesile olması için okunur.
23. gün Arş-ı A'lâ'nın gölgesinde gölgelenmeye vesile için okunur.
24.cü gün Armağan niyetiyle okunur.
25.ci gün Yüce Peygamberimize komşu olmak niyetiyle okunur.
26.cı gün Azral'in (a.s) hoş gelmesine esile için okunur.
27.ci gün Büyük-küçük tüm günahların affı için okunur.
28.ci gün Yüce Rabbimizin cemalini görmeye vesile niyetiyle okunur
29.cu gün Tüm müslümanların selâmeti niyetiyle okunur.
30.cu gün Cenab-ı Hakk'a emanet etmek niyetiyle okunur.

30.gün de Yâsin-i Şerif okunduktan sonra:
ya Rabbi! Okuduğum Yâsin-i Şeriflerin sevâbını senin yüce katına emânet ediyorum. Senden başka ma'budun bilhak (ibadete layık hiçbir ilah) yoktur. Sen kemâliyle bilen ve kemâliyle işitensin
diye dua ve niyaz yapılmalıdır.

Kaynak: Çeşitli ve Güzel Dualar

Alıntıdır.