Mus'ab bin Sa'd (ra) anlatıyor:
-Bana babam rivâyet etti Dedi ki: 'Rasûlullah (sav)'ın yanındaydık "Biriniz her gün bin sevap kazanmaktan âciz midir?" diye sordu:

"Yüz kere tesbih eder (Sübhânallah der) ve kendisine bin sevap yazılır Yahut üzerinden bin günah indirilir" buyurdu.

(Müslim Zikir 37 hadis no: 2698; Buhârî Deavât Bed'ul-Halk; Tirmizî Deavât; İbn Mâce Sevâbu't-Tesbîh)

alıntıdır