Fazileti:

Bu ism-i azam duası tecrübe edilmiş bir duadır. Rivayetlere göre; bir gün Peygamber Efendimiz ashabıyla otururken Cebrail (a.s) geldi ve dedi ki: " Allah'ın selâmı üzerine olsun Allah'ın sana selâmı vardır. Şu duayı sana ve ümmetine armağan eylemiştir. Kim ki bu duayı okur veya ezberlerse kumlar adedince günahları olsa affu mağfiret olacaktır." Bunun fezâili hakkında birçok müjdeler mevcuttur. Bu duâ ihmal edilecek duâ değildir. Her zaman okunmalıdır. Bunun faydası hem dünyada ve hem de ahirette görülecektir. Çünkü bu duâ bizzat Allah (c.c) tarafından bildirilmiş okunması tavsiye edilmiş ve Peygamberimizle (s.a.v) ashab-ı kiram bu duaya ihlâsla sarılmışlardır. Her duâ aynı ağırlıkta ve aynı fazilette değildir. Aralarında mana ve önem taşıma bakımından fark vardır. İşte bu ismi azam duası da böylece önem taşımaktadır.

Bismillâhirrahmânirrahim.

Yâ Cemilu Yâ Allâh
Yâ Karîbu Yâ Allâh
Yâ Mücîbu Yâ Allâh
Yâ Habîbu Yâ Allâh
Yâ Raûfu Yâ Allâh
Yâ Atûfu Yâ Allâh
Yâ Ma’rûfu Yâ Allâh
Yâ Latîfü Yâ Allâh
Yâ Azîymü Yâ Allâh
Yâ Hannânü Yâ Allâh
Yâ Mennânü Yâ Allâh
Yâ Deyyânü Yâ Allâh
Yâ Subhânü Yâ Allâh
Yâ Emânü Yâ Allâh
Yâ Bürhânü Yâ Allâh
Yâ Sultânü Yâ Allâh
Yâ Müste'ânü Yâ Allâh
Yâ Muhsinü Yâ Allâh
Yâ Mütealü Yâ Allâh
Yâ Rahmânü Yâ Allâh
Yâ Rahîmü Yâ Allâh
Yâ Kerîmü Yâ Allâh
Yâ Mecîdü Yâ Allâh
Yâ Ferdü Yâ Allâh
Yâ Vitru Yâ Allâh
Yâ Ehadü Yâ Allâh
Yâ Samedü Yâ Allâh
Yâ Mahmûdu Yâ Allâh
Yâ Sadıka'l-vâ’di Yâ Allâh
Yâ Âliyyü Yâ Allâh
Yâ Ganiyyü Yâ Allâh
Yâ Şâfî Yâ Allâh
Yâ Kâfî Yâ Allâh
Yâ Muâfî Yâ Allâh
Yâ Bâkî Yâ Allâh
Yâ Hâdî Yâ Allâh
Yâ Kâdiru Yâ Allâh
Yâ Sâtiru Yâ Allâh
Yâ Kahhâru Yâ Allâh
Yâ Cebbâru Yâ Allâh
Yâ Gaffâru Yâ Allâh
Yâ Fettâhu Yâ Allâh

Eller açılır Yâ rabbe's-semâvâti ve'l-ard yâ zelcelâli ve'l-ikrâm. Es’elüke bi hakkı hâzihi'l-esmâi küllihâ en tüsâlliye alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed verham Muhammeden kemâ salleyte ve sellemte ve bârekte ve râhimte ve terahhamte alâ ibrâhîme ve alâ âli ibrâhime fil alemin. Rabbenâ inneke hamîdun mecid. Birâhmetike yâ erhâme'r-râhimin. Velhamdü lillâhi rabbi'l-âlemin denir.

E'uzü besmele çekilerek Bakara Suresinin son iki ayeti "Âmene'r-resûlü" aşri okunur.

alıntıdır