70 Melek1000 Sabah okuyana Ecir Yazar

Bu salâvatı bize öğreten Bizâtihi Hazret-i Rasûl Aleyhi’s-selâm… Hadîs-î şerîfte buyuruyor ki:

“Her kim bu şekilde derse 70 melek 1000 sabah ona ecir yazar”

Okunuşu:

Cezallâhu anna seyyidenâ Muhammeden ma huve ehlüh

Anlamı:

Allah’ım Efendimiz Muhammed’e lâyık olduğu şekilde ihsanda bulun bizim tarafımızdan biz onu değerlendirmekten âciziz…


alıntıdır