"Allahümme innî ürîdü en üceddide'l-îmâne ve'n-nikâha tecdîden bi-kavli lâ ilâhe illâllah Muhammedün Resûlüllah."

Anlamı: Ey Rabbim imanımı ve nikahımı lâ ilâhe illâllah Muhammedün Resûlullah diyerek yeniliyorum. Benden imanıma aykırı düşecek ne kadar söz hareket ve fikir meydana gelmişse hepsine tevbe istiğfar ediyor pişmanlık duyup af diliyorum. Beni afvet nikahımı da sabit kıl.

alıntıdır