Beddüzzaman Said Nursi Rusların Eline esir düştüğü zaman onlara karşı şöyle dua niyaz etmişlerdi.

Ey Rabbim şüphesiz ki senin orduların sayısını senden başka kimse bilemez. Bizden yardımını nayetini ve bereketini esirgeme diye niyaz etmislerdi.

Estağfurullah... Estağfurullah... Estağfurullah

Ey 18 bin alemin Rabbi olan yüce Allah'im bu aciz kul acizliğini bilmiş kapına gelmiştir.

Senden affını ve merhametini istemektedir.

Bu kitmir (Günahkar) kul kapına dayanmış kapını çalmaktadır.
Senden Tevvablığına sığınıp Bağışlamanı dilemektedir.

İlahi Rabbim bu kul bilir ki affedilmeden duası kabul olunmaz sen bizi affet ki sana dua edecek yüzümüz olsun.

Ey Rahman ve Rahim olan bu kul Senin nimetlerinle nimetlendi sana nankör bir kul oldu.
Sana yaşayan yetimlerin bebeklerin ve yaşlıların hürmetini ileri sürsek bu kulu affedip duasına icap buyurmaz mısın.?

Ey daima diri olan sonsuz hayat sahibi olan (el-Hayy) Rabbim
bu kul kendi nefsine cok zulmetti.

Sana yapılan namazların tutulan oruçların sadakaların hürmetini ileri sürsem bu kulu affedip duasını kabul etmez misin?

Eybütün varlıkları yeri göğü ayakta tutan (el-Kayyum) Rabbim;
bu kul sana hep asi ve isyankar oldu desem şimdiye kadar gelmiş geçmiş bütün enbiyanın evliyanın suhedanın abitlerin zahitlerin alimlerin dervişlerin ve Salihlerin hürmetini ileri sürsem bu kulunu affedip duasını kabul buyurmaz mısın?

Ey şanı şerefi pek yüce olan (el-Macid) Rabbim;
bu kul Bilir ki sana açılan elleri geri çevirmezsin. Şimdiye kadar gelmiş geçmiş bütün nebi ve resullerin hürmetini ileri sürsek bu kulu affedip duasınıkabul buyurmaz mısın?

Ey öc alan suçluları adaletiyle cezalandıran (el-Müntakim) Rabbim;

bu alemde bu kuldan daha günahkar yok desem insanlara zulmetti insanlarin hakkını yedi haram demedi helal demedi içki içti yetim malı gözetmedi desem son çare sana sığınmak kaldı desem Uğruna alemleri yarattığın resulüm dediğin habibim dediğin Muhammed (sav) in hürmetini sunsam bu hodbin hodfurus kulu affedip duasını kabul etmez misin.?

Ey affı bol olan bağışlaması affetmesi çok olan (el-Afüvv) Rabbim;
bu kulun kimsesiz desem Affına muhtaç desem senden başka gidecek yeri yok desem Dağların Taşların kabul etmediği Alemlere inzal buyurduğun Kuran-i Mücizül Beyanın hürmetine Bu kulu ve bu duaya amin deyecekleri affedip Dualarını icab buyurmaz mısın?

AMIN....AMIN....AMIN....

alıntıdır