Nur suresinin 35. ayetini günde 66 defa lafza-i celal(66) birlikte okuyun allah izniyle uhrevi ve dünya işlerinizin hepsi günden güne daha ziyade olur..Herşeye karşı hisleriniz ayrıca kalp gözünüz ve işleriniz açılır..

NOT: lafzai celal demek ya allah demek... 66 defa ya allah diceksiniz ya allah ebced değeri 66 dır.. Anlamayan arkadaşlar için ilk nur suresi 35. ayeti 66 defa okuycaksınız ardındanda ya allah 66 defa

Okunuş:

Allahu nurus semavati vel ard meselu nurihi ke mişkatin fiha misbah elmisbahu fi zucaceh ezzucacetu ke enneha kevkebun durriyyuy yukadu min şeceratim mubaraketin zeytunetil la şerkiyyetiv ve la ğarbiyyetiy yekadu zeytuha yudi'u ve lev lem temseshu nar nurun ala nur yehdillahu li nurihi mey yeşa' ve yadribullahul emsale lin nas vallahu bi kulli şey'in alîm.

Meali:

Allah göklerin ve yerin nûrudur. O'nun nûrunun temsili içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. O lamba kristal bir fanus içindedir; o fanus da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki doğuya da batıya da nisbet edilemeyen mübarek bir ağaçtan yani zeytinden (çıkan yağdan) tutuşturulur. Onun yağı neredeyse kendisine ateş değmese dahi ışık verir. (Bu) nûr üstüne nûrdur. Allah dilediği kimseyi nûruna eriştirir. Allah insanlara (işte böyle) temsiller getirir. Allah her şeyi bilir.

alıntıdır