Rabbenâ innenâ âmennâ fağfir lenâ zünûbenâ ve kınâ azâbe'n-nâr

Manası:
Ey Rabbimiz biz iman ettik. Artık bizim günahalarımızı yarlığa ve bizi o ateşin azabından koru

Rabbenâ innenâ semi'nâ münâdiyey yünâdî li'l-îmâni en âminû bi rabbiküm fe âmennâ rabbenâ fağfir lenâ zünûbenâ ve keffir annâ seyyiâtinâ ve teveffenâ maa'l-ebrâr


Manası:
Ey Rabbimiz doğrusu biz "Rabbinize inan" diye insanları imana çağıran bir davetçiyi işitip hemen imana geldik. Ey rabbimiz artık bizim günahlarımızı bağışla kusurlarımızı ört canımızı da iyilerle beraber al.

Rabbenâ ve atinâ mâ veadtenâ alâ rusülike ve lâ tuhzinâ yevme'l-kıyâmeti inneke lâ tuhlifü'l-mîad.


Manası: Ey Rabbimiz senin peygamberlerine karşı bize va'd ettiklerini ver bize. Kıyamet günü yüzümüzü kara çıkarma. Şüphe yok ki Sen asla sözünden dönmezsin.

Kaynak: Günlük seçme dualar