Allâhümme salli alâ muhammedin ve alâ âli muhammedin ve sellim. Allâhümmağfir lî cemîa zünûbî veftah lî ebvâbe rahmetike.

Manası: Allah'ım ! Muhammed'e ve Muhammed'in yakınlarına rahmet eyle bütün günahlarımı bağışla bana rahmetinin kapılarını aç.

Kaynak: Günlük seçme dualar