" Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin mahtelefel'melevâni ve teâkabel'asarâni ve kerraral'cedîdâni vestekbetel'ferhadâni ve belliğ rûhahü ve ervâha ehl-i beytihî minnet'tahiyyete vesselâme verham ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslîmen kesîran kesîra.

Manası: Allah'ım ! Melevân asarân cedîdân ve ferkadân yıldızları devam ettiği müddetçe Efendimiz Muhammed'e (s.a.v) salât ve selam eyle. O'nun ve ehl-i Beytinin rûhuna bizden saygı ve selam ulaştır.


Açıklama: Bu salevât-ı Şerîfe'yi okumanın çok büyük fazileti olduğu beyân edilmektedir. Sıdk u sadâkatla cân-ü gönülden ihlas ile inanarak günde üç kere okuyan kimseye sanki 30.000 defa Salevât-i Şerîfe okumuş sevâbı verilir.


Kaynak: Çeşitli ve Güzel Dualar