Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Lightbulb Cinler İle İlgili Dualar


  Cinler İle İlgili Dualar

  Cinleri Evden Uzaklaştırmak

  Cinleri Evden Uzaklaştıran En İyi Uzaklaştıran Ayet'el Kürsi'dir Ezberlemeye Bakın Ayet'el Kürsi ve Okunuşu: Eûzu billâhi min'eş-şeytânir racîm. Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

  Türkçe Anlamı: Kovulmuş şeytanın şerinden Allah'a sığınırım; Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla... Allah... O'ndan başka İlah yoktur. Diridir Kaimdir. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O'na güç gelmez. O pek Yücedir pek büyüktür.

  Cinleri Evden Uzaklaştırmak


  Bazen evlerde cinler gözükerek veya sesleriyle bazen de o ev halkına eziyet ederek rahatsız ederler. Hatta evin içine pislik dahi atarlar. Bunu gözümle bir evde müşahade ettim. Bazen evde beş kişilik yemek pişer sanki on kişi yermiş gibi hemen biter. Bazen de evde üç dört kişi olduğu halde sanki on kişi varmış gibi sesler çıkar.

  Bu yukarıda saydığımız evler ya kimsesiz evlerdir ki cinler orada mesken kurarlar yahut da içindeki insanlar islam'ı yaşamadıkları için şeytan evin malından evladından ve karısından istifade eder ortak olur. Allah-u Teâlâ Kur'an'ı Mecid'inde "Onlara mallarında ve evlatlarında ortak ol" buyurmuştur insan Islamdan uzaklaşınca bu ortaklık her zaman olabilir. Allah (c.c.)'a sığınırız.

  Efendimiz (s.a.v.) "Evlerinizi kabirlere (mezarlara) çevirmeyiniz" buyurmaktadır^ Namaz kılınmayan Kur'an okunmayan ev mezar gibi olmuştur. Bu eve şeytanlar da cinler de rahatça girip cirit atar. Böyle bir evden cinleri uzaklaştırmak istendiği zaman o cinlere evi terketmeleri için üç gün mühlet verilir. Evden gitmeleri ve ev halkından kimseye görünmemeleri istenir eğer gitmezlerse bol miktarda su alınır eller suyun içine konur ve ağız iyice suya yaklaştırılır. Okuma bitinceye kadar öyle durulur ve şu dualar okunur: Fatiha Bakara (1-4) Bakara (255-257) Bakara (285-286) Al-i imran (1?) A'raf (54) Müminun (113-118) Saffat (1-10) Haşr (21-24) Cin (1-37) Ihlas ve Muav-vezeteyn okunur ve suya üflenir. O su evin köşelerine serpilirse cinler Allah (c.c.)'ın izni ile evden çıkarlar. (Müslim)

  OKUYUP ÜFLEMENİN CAİZ OLMASI

  Avf b. Malik (r.a.) şöyle demiştir: "Cahiliye devrinde hastalara okurduk bu sebeple Rasulüllah (s.a.v.)'e "ya Rasulallah okumak hakkında ne buyurursunuz?" diye sorduğumuzda "okuduğunuz şeyleri okuyun bakayım" der şirki ihtiva eden bir şey yoksa "bir mahzur yoktur" derdi. (Ebu Davud Müslim)

  Hz. Enes (r.a.)'dan "Rasulüllah (s.a.v.) gözdeğmesinde yılan akrep gibi hayvanların sokmasında ve yan tarafta çıkan yaralarda hastayı okumaya izin verdi." (Buhari Müslim Ebu Davud Tirmizi)

  Yine başka bir hadiste "Kardeşine faydalı olabilen kimse bunu yapsın" buyurdular. (Müslim)

  Hz. Aişe (r.a.) anlatıyor: Rasulüllah (s.a.v.) hastalanınca O'na Cebrail (a.s.) okur ve şöyle derdi: "Allah'ın adı ile sana okudum. Allah seni kurtarsın her hastalığını iyileştirsin her hasedcinin şerrinden ve her gözü olanın kem gözünden korusun" (Müslim)

  Amr b. Şuayb babasından o da dedesinden şöyle dediğini rivayet etmiştir:

  "Efendimiz (s.a.v.) korku için şu duayı okumalarını öğretti

  ‏سنن الترمذي للإمام الترمذي

  عَن عَمْرو بنِ شُعيبٍ عَن أبيهِ عَن جدِّهِ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليْهِ وسَلَّم قَالَ:

  "إذا فَزِعَ أحدُكمْ في النَّومِ فليقلْ أعُوذُ بكلماتِ اللَّهِ التَّامَّةِ من غَضَبهِ وعِقابهِ وشرِّ عبادِهِ، ومن هَمَزاتِ الشَّياطينِ وأنْ يحضُرُونِ فإنَّها لنْ تَضُرَّهُ" فكانَ عبدُ اللَّهِ بنُ عَمْرٍو يُلقنُها منْ بَلَغَ مِنْ وَلَدِهِ، ومن لمْ يبلُغْ منهُمْ كتَبَها في صكٍّ ثُمَّ علَّقَها في عُنُقِهِ". هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

  İbni Ömer (r.a.) de küçük ve büyük çocuklarına bunu öğretti. Ibni Ömer (r.a.) bu duayı yazmış ve çocuğunun boynuna asmıştı. (Ebu Davud Tirmizi Hakim Ahmed)

  İbni Abbas (r.a.)'dan rivayet edildiğine göre; "Peygamberimiz (s.a.v.) Hz. Hasan ile Hüseyin'i okur ve şöyle derdi; "Şeytandan her türlü zehirli hayvan ile günahkar gözden Allah'ın eksiksiz kelimeleri ile dua ederim" sonra"babamız ibrahim (a.s.) de ismail ile Ishak (a.s.)'a bu duayı okurdu" buyurdu. (Ebu Davud Tirmizi)

  Saranın cinlerden olup olmadığı hakkındaki bahisde de efendimiz (s.a.v.)'in cinli hastaları tedavi ettiğini sahabeden hastalara okuyanlar olduğunu Ahmed Ibni Hanbel'in hikâyesini anlatmıştık ki bunlar yeterli delillerdir.

  Ehli sünnet alimlerinden hiç kimse rukyeyi inkâr etmemiştir. Bu kadar deliller karşısında inkâr eden ancak cehaletinden inkâr etmektedir.

  Hastalara ve delilere ve mecnunlara hem Rasulüllah (s.a.v) hem de ashabı okumuştur.

  Harice b. Salt et-Temimi amcasının şöyle dediğini rivayet ediyor; Peygamber (s.a.v.)'in yanından ayrılıp gelirken bir Arap mahallesine uğradık. Mahalle halkı "O zatın yanından hayırlı gelmekte olduğunuzu haber aldık. Biz de cinnet hastalığına tutulmuş biri vardır. Acaba sizde bir ilaç veya hastaya okuyacak birşey var mıdır?" diye sordular. Biz de "evet vardır" dedik. O cinni olan hastayı getirdiler üçgün sabah akşam kendisine Fatiha'yı okudum. Her Fatiha'nın sonunda hastaya üfledim. Hasta bağını koparmış hayvan gibi dimdik oldu. Bunun üzerine bana bir ücret verdiler. "Hayır Rasulüllah'a soruncaya kadar almam" dedim. Rasulüllah'a sorunca "Al ye. Allah'a yemin ederim ki senden başkası batıl bir okuma neticesinde yerse de sen hak olan bir şeyi okumak sebebi ile yemiş olacaksın" buyurdular. (Ebu Davud)

  Ulema ittifakla "kâhin ve arraf sınıfına giren cincilere verilen para haramdır" demişlerdir.

  Abdullah Ibn Mesud (r.a.) saralının kulağına okudu ve üfledi hasta kendine geldi. Peygamberimiz (s.a.v.) ona ne okuduğunu sordu o da sûre-i Mü'minun'un sonunu okuduğunu söyledi. Efendimiz (s.a.v.) "Bir insan o ayetleri tam bir yakın ile dağa okusa dağ parçalanır" buyurdu. (İbnüssünniy)

  Alıntıdır.


 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Berhetiyye Duası

  Berhetiyye Duası ve Sırları

  Sırları:

  Alimler Berhetiye duası hakkında gizli sırlarla dolu hazine kırmızı yakut diye yad etmişlerdir. Nice alimler ve arifler de bu hazineden faydalanmışlardır. Bereket ve tesiri çok yüce olan bu mübarek isimlere şeytanlarcinler ifritler baş kaldıramazlar. Ruhani ilimlerin temeli bu mübarek isimlerdir.

  Berhetiyye Süleyman Aleyhisselam’ın tahtının dört bir yanında yazılı idi.En son kelimesi olan “Şemhahir” ism-i celili ise mührüne işlenmişti. Berhetiyye’nin manevi gücü ile Süleyman Aleyhisselam kurtları kuşları cinleri hükmü altına almıştı.

  Esmâü'l-Berhetiyh Adedleri ve Adâbına göre okunulduğu zaman ruhaniyetleri celbeder. Lâkin gereksiz ve boş yere özellikle gösteriş amaçlı şişe devirme eşyaları hareket ettirme bir yerden bir yere tayy-i mekân yapma gibi amaçlarla kullanılırsa manevi cezâsı vardır. Bu tür Esmâlar ancak ihtiyaç halinde bir hastayı veya bir zorda olan kişiye sadece Allah rızası yardım amaçlı adedine menzil ve saatlerine göre okunulmalıdır.

  Esmâ-i Berhetiyh; 28 Esmâ'dan oluştuğu çoğu kimseler tarafından bilinmekte olup 28 harf ve menzille sabitlik kazanır. Toplam adedi "18587" olup genelde Üçlü Vefk'i yapılarak kullanılmaktadır.

  Uygulamaya geçmeden ve bu tür çalışmalara girmeden önce bir İslâm alimine veya profesörüne danışınız. Zirâ bu tür uygulamalar oldukça tehlikeli olmakla beraber anlamını bilmediğiniz bir çalışma ve uygulama üzerinize cin musallatı getirmekle beraber dinden çıkmanıza da sebep olabilir.

  ***

  Duası:

  Bismillahirrahmanirrahim.
  Azimetün min Allahü ve'r-Resûlihi Süleyman İbni Davud Aleyhim'es-selâm.

  İlâ mülikil cinni ve'ş-şeytani vel mürdeti vel afarite cünudi iblisi ecmain.

  Aksemtü aleyküm eyyetühel ervahü'r-ruhaniyeti vel avanil ardiyyete en tecibu

  daveti ve tahzuru makami ve teşimmu duhani ve takzu havaici ve hiye

  (Amaç zikredilir)

  Bi izzeti Berhetihîn Berhetihîn.
  Kerîrin Kerîrin.
  Tetlîhin Tetlîhin.
  Turânin Turânin.
  Mezcelin Mezcelin.
  Bezcelin Bezcelin.
  Terkâbin Terkâbin.
  Berheşin Berheşin.
  Galmeşin Galmeşin.
  Hutûrin Hutûrin.
  Kalnehûdin Kalnehûdin.
  Berşânin Barşânin.
  Kezhirin Kezhirin.
  Nemuşelhîn Nemuşelhîn.
  Berhayûlen Berhayûlen.
  Beşkeylahin Beşkeylahîn.
  Kâzmezîn Kâzmezîn.
  Engalelitin Engalelitîn.
  Kabâratin Kabâratin.
  Gayâhen Gâyahen.
  Keydehûlen Keydehûlen.
  Şemhâhirin Şemhâhirin.
  Şemhahirin Şemhahirin.
  Şemhahîrin Şemhahîrin.
  Bikehtahûnihin Bikehtahûnihin.
  Beşârişin Beşârişin.
  Tunîşin Tunîşin.
  Şemhabarûhin Şemhabarûhin.

  Allahümme bi hakkı kehkehicin yağtaşin bi lat sağşağavilin.

  Emvilin celedin mehcemen helmecin vurudihin mehfeyacin bi izzetike illa ahazte semihim ve Ebsarihim.

  Sübhane men leyse kemislihi şey'ün ve Hüve's-Semiû'l-Basîr. Ve Bi Hakkı (Adedi Kadar Tespit Edilmiş Esmaül Hüsnâ Okunulur.)

  Ecibü eyyetühel müliki vel avan bi hakkı hazihil esmai aleyküm vetâatiha ledeyküm ve bi hakkı men kale li's-semavati vel ardi i'tiya tavanen kerhen kaleta eteyna tai ine lillâhi'r-rabbil alemîn.

  Ecibu vesmeu ve atiu vela tekunü minellezine kalu seminâ ve atânâ ve hüm la yesmaune.

  Ecib Yâ Cebrâil Aleyhisselam ve Yâ İsrâfil Aleyhisselam ve Yâ Mikâil Aleyhisselam ve Yâ Azrâil Aleyhisselam ve ente Yâ Emlakil müvekkiline Bi Hazel Vefk (Esmadan Çıkarılan Ulvi Hadimlerin İsimi)

  Aksemtü Aleyküm bil melekil azim münzilel vahiy ale'r-Resuli min muradikatil azameti ilâ levhil Mahfuz.

  İlla mâ ecebtüm azimeti hazihi vehzurtüm hâdimi hazel yevmül müvekkiline Bi Yevmil(Okuma Günü)

  El Meliki (Günün Ulvi Hizmetlileri)
  Ve hâdimihi meleki (Günün Sufli Hizmetlileri)
  Ve hüddami hazel vefk (Sufli ve Şerri Hizmetlilerin İsimleri)

  Bi hakkı (İstek)
  Mâ fiha min sırri vel ****ri ve nur'ül Envâri

  Heyyen Heyyen.
  El-vâhen El-vâhen..
  E'l-acele El-acele.
  Es-sâate Es-sâate..

  Adedleri:

  Berhetihîn ->>>662
  Kerîrin ->>>430
  Tetlîhin ->>> 845
  Turânin ->>> 266
  Mezcelin ->>> 80
  Bezcelin ->>>42
  Terkâbin ->>>702
  Berheşin ->>>507
  Galmeşin ->>>1370
  Hutûrin ->>>825
  Kalnehûdin ->>>195
  Berşânin ->>>553
  Kezhirin ->>>935
  Nemuşelhîn ->>>1026
  Berhayûlen ->>>254
  Beşkeylahin ->>>962
  Kâzmezîn ->>>154
  Engalelitin ->>>1130
  Kabâratin ->>>703
  Gayâhen ->>>1017
  Keydehûlen ->>>76
  Şemhâhirin ->>>1146
  Şemhahirin ->>>1165
  Şemhahîrin ->>>561
  Bikehtahûnihin ->>>112
  Beşârişin ->>>803
  Tunîşin ->>>365
  Şemhabarûhin ->>>1750

  Havassı:

  1.Berhetiyyin :

  49 defa beyaz bir tabağa Yazılsa Suyu Doğumda zorluk çeken Kadına içirseler Tezcek Doğurur.

  Bu isimi Rızık Darlığı çeken Kişi HEr gün 100 defa okusa 40 güne kalmaz rızık kapıları Açılır.

  Bu isimi sağ avuca 7 defa yazıp Yalasa 7 gün boyunca Hafızası kuvvetli olur.

  2.Keririn :

  Bu ismi Hergün 100 defa okumaya devam etse Bir müddet sonra Cinnileri Ayanen Görür Ve kendisine Bir Hüddam Verilir.

  21 Defa yazılıp Bir malın üstüne konulsa O mal Çalınmaktan muhafaza olunur

  Bu isim bir tabağa yazılsa Hiç dokunmadan 17 defa suyu ile Gözler Ovalansa 3 gün boyunca Allah Gözlerine şifa verir

  Berhetiyyin 2 defa Keririn 2 defa Yenilecek bir şey üzerine yazılsa Karısına veya kocasına yedirse Kalbindeki Muhabbet Daim olur ((HAram işte kullananlar çarpılır Ona göre)

  3.Tetlihin :

  Bu ismi Yeni ve temiz Ve güzel bir Levhaya 13 defa yazıp Bereket olmayan Sürekli dövüş kavga olan Bir eve assalar Artık bereket hasıl olur.
  Her gün bu ismi 70 defa okuyan Zengin olmadan ölmez.

  4.Turanin :

  Bir kağıda 4 defa yazılsa Sonra Haşr suresinin Son 4 ayeti yazılsa sonra 3 tane (He) harfi 7 tanede (hemze) harfi YAzılsa Taşısa O kişiye Ne in nede cin nede zalim Bir zarar Veremez.

  Bu ismi hergün 1000 defa okusa Her 100 de Sunu söylese 3 Güne kalmaz Bu ismin Hüddamı o kişinin Düşmanını Öldürür (Lakin Hak etmeyen bir kişiye yapılırsa Kendine Zarar verirsin Hüddam seni Öldürür) Dua Budur
  (Tevekkeluu Yaa Hüddam Hazel İsmişşeriif En tentekimuu Min (1.Fülan ibni 2.fülane) Ve tuhfezuu Aklehuu Ve türessilü Aleyhi Cemii il emraz Bi hakkı Hazihil ismi aleyküm Ve taa atihi ledeyküm Barekellahü fiiküm ve aleyküm. 1 yazan yere düşmanın adı 2 yazanyerede Anasının adını söyle….Tekrar uyarayım Çok tehlikelidir HAk etmeyen kişiye yapılırsa Zararı sen görürüsün.

  Bir kağıda 2 defa berhetiyyin 2 defa Keririn 2 defa Tetlihin 2 defa Turanin yazılıp Taşınsa Sihiri bozulur Büyü bozulur Ve sihir tesir etmez o kişiye..

  Yine bu şekil ile Bir tabağa yazılsa Sonra Suyu ile Yüzünü yıkasan ve karşındakine hacetini söylesen HAcetini Giderir

  Turanin Ve keririn isimlerini Halvette iken güzel bir buhurla zikredersen Bütün Süfli ve ulvi ruhlar İtaat ederler

  5.Mezcelin :

  Hergün 50 defa okumaya devam eden kişi Tevbe etmeden ölmezEfendimizin Kabrine varmadan ölmez..

  7 defa bir tabağa yazılsa Sonra Sonra esma i Tahatil Denilen isimlerde yazılsa Sonra hayızdan temizlenmiş kadın 7 gün boyunca 7 defa sabahları İçse 7 gün cima etseler kadın hamile kalır.

  6.Bezcelin :

  Kırmızı bir kağıda Perşembe günü Güneş doğmadan evvel Yazsalar Hiç kimse ile konuşmadan hacetini söyleyip Deryaya Bıraksalar Haceti Kabul olur

  7.Terkabin :

  Cuma günü Bir kağıda Şu ayetle beraber yazsalar (Küllema Dahele Aleyha zekeriyyel mihrabe Vecede İndeha rızka~Sonuna kadar) Ve Rezzak isminin Rakam vefkini de yazıp Dükkana assalar Rızkı ve müşterisi Çok olur.

  (DİKKAT)

  Uygulamaya Geçmeden Önce:

  Tesirli Bir Tahassun Duası:

  Berhetiyye Duasının uygulamasına geçmeden önce meydana gelebilecek cin musallatlarından korunmak için iki kısımdan oluşan bu duayı okumalısınız. Bu tahassun duası cinlerden kötülüklerden kaza ve belalardan korunmak hatta ve hatta yapacağınız cin davetlerinden önce okumanız gereken çok tesirli koruyucu bir duadır.

  Birinci Kısım:

  Bismillahirrahmanirrahim

  Tahassantu bizil mülki vel melekut ve aksemtü zil izzeti vel ceberut ve tevekkeltü alel hayyil kayyumil halimillezi la yenamu ve la yemut. Dehaltu fi hifzillahi. Dehaltü fi emanillahi. Dehaltü fi hirzillahi. Bi hakkı kef he ye ayın sad küfiytü. Bi hakkı hamim ayın sin kaf hümiytü. Bi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahumme salli ala seyyidina muhammedi zil hulukil azim.bi adedi ilmillahil azim ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

  İkinci Kısım:

  Bismillahirrahmanirrahim

  Allahümme inni es-elüke yâ menihtecebe bi-şuâi nûrihîan nevâzıri halkıhî yâ men teserbelebil celâli vel aameti veştehere bittecebbüri fî kudsihî yâ men teâlâ bil celâli vel kibriyâi fî teferrüdi mecdihî yâ memingâdet lehül ümûrü bi ezimmetihâ tav-an liemrihî yâ men kametissemavati vel erdûne mücibati li davetihi ya men zeyyenessemai binnücumittaliati ve cealeha hadiyeten li halkıhi ya men enarel kamerel münire fi sevadilleylil muzlimi bi lütfihi ya men enareşşemsel münirete ve cealeha meâşen li halgihi ve cealehâ müferrikaten beynelleyli vennehâri bi azametihi ya menistevcebeşşükre bi neşri sehâibe niamihi es-elüke bi meâkıdil ızzi min arşike ve müntehârrahmeti min kitâbike ve bi külli ismi hüve leke semi'tü enzeltehû fî kitâbik*

  Alıntıdır.


 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  12 Tarikatta şeytan ve cinlere karşı okunan Hizbi Ekber
  12 tarikatı aliyyede Ekseri yat ruhani tasalluta şeytan ve cinlerin saldırılarına yahud büyüye yakalananların bu hizbi ekberi okumaları tavsiye olunur. Şahı nakşibendin k.s. evradı kudsiyeside aynı şekilde okuna bilir. Seher ve akşam vakitlerinde okunması evladır.

  Allahümme bitele’lui nuri bihai hucubi arşike min e’dai ihtecebtü ve bi satvetil ceberuti minmen yekidunis tetertu ve bi i’zazin azizi izzike min külli sultanin tehassantu ve bi deymumi kaymumi devami ebediyyetike min külli şeytanin isteaztu ve bi meknunis-sirri min sırrin sırrike min külli hemmin ve ğammin ve deyni ve aduvvin ve zalemin ve daygin ve cari suin tehallestu ve bi sumuvvi numuvvi uluvvi rifatike min külli men yetlubini bi suin istecertü ya Allah ya Allah ya Allah ya hayra men ubide ve efdale men guside ve eazze men zükira ve ecvede men şükira ve ekrame men suile ve esmeha men e’ata vema behile esbili allahümme aleyye ve ala men tehutuhu şefagahu galbi filleyli vennehari süradigatike elleti la tümezzeguha avasıfurriyahi vela tegteuha bevatürüs sıfahi vela tahriguha nevafizur rimahi inneke ala külli şeyin gadir. Şahetil vucuhu şahetil vucuhu şahetil vucuhu vucuhuzzalemeti vel fesegati hamim hamim hamim fehüm sakitune şahetil vucuhu şahetil vucuhu şahetil vucuhu vucuhul keferati vel fecerati hamim hamim hamim fehüm mugmehune sümmün bükmün umyun fehüm la yegilun yedullahi fevga eydihim ve hicabullahi ala ebsarihim ve sihamullahi termihim küllema evgadu naran lil harbi edfe ehallahu ve reddallahullezine keferu bi ğayzihim lem yenalü hayran ve kefallahül müminel gıtale ve kanallahu gaviyyen aziza eiznillahümme min cevris sultani ve keydiş şeytani ve asaretil lisani ve hasedil cirani ve tegallubil e’yani ve mimmen hasede ve şemme ve agade ve kade vectehede ve e’ya ve rasede ve rama bi ayneyhi fe amede bi fazli elfi elfi elfi bismillahirrahmanirrahim ( ihlas suresi 3 kere okunur burada) ihteraztu bihirzillahil azimil azami min külli fesihin ve acemin beynena ve beyne eydihim sedden ve leylen müsvedden ve cebelen mumtedden ve tarigan la tevvüden fallahu hayrun hafizan vehuve erhamürrahimin vela havle vela guvvete illa billahil aliyyul azim estevdiullahel aliyyel azimellezi la tudiu vedayiuhu dini ve nefsi ve ehli ve mali ve veledi ve ihvani ve beyti ve zer’i ve cirani ve cemia men ehadethu şefagahu galbi min şerril insi vel cini ecmaine ve min şerri külli dabbetin ente ehizun binasiyetiha inne rabbi ala sıratımmüstegım ( ve 11 kere de ve hasbunallahu ve nimel vekil.

  ***Alıntıdır***

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Ruhsal Bunalım Ve Rahatsızlıkları iyi eden duâ
  Ruhsal Bunalım ve Rahatsızlıklar yaşıyan Arkadaşlarımız Varsa Aşşağıda yazacağım duâyı okumaları yeterlidir.
  Allah'ın izniyle hepsinden kurtulur.

  Duâ
  (Ya Mübdiel berâyâ ve muidehâ ba'de fenâihâ bikudretihi bihürmeti

  Muhammedin ve ehli beyti Muhammed.)

  (En İnsanları var oldukça ve öldükten sonra tekrar dirilten Allah'ım

  Hz.Muhammed'in ve yakınlarının hürmetine Şifalar ver.)

  Alıntıdır. 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Ruhunuzun Daralıp ta ve Uyuyamayanlar için

  Merhabalar. Ruhu Daralıpta uyuyamayanlar Aşşağıdaki uygulamayı uygulamanız yeterlidir.

  Allahümme ğaretinnücûmü ve hedeetil uyûnü ve ente hayyün kayyûm.La te'huzüke sinetün ve la nevmün ya hayyü ya kayyûmü ehdi'leyliy ve enim ayniy.

  Manası

  Allah'ım yıldızlar doğdugözler uyuduhalbuki ve Sen Hay ve kayyûm'sun.Zat'ı Ecelli Ala'nı uykulama ve uyku tutmaz.

  Ey ezelî ve ebedî olan Allah'ım! gecemi sukûnetli geçirgözlerimi uyur.

  Alıntıdır.


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş