Peygamberimiz aleyhisselam buyurdu ki: "Ya Eba Hüreyre! Her kim günde yirmi beş defa bu duayı okursa Hak teala o şahsı abidler zümresinden yazar"

"Allahümmagfir lî veli- vâlideyye ve li-üstâziyye ve lil mü'minîne vel mü'minât vel müslimîne vel müslimât el ahyâ-i minhüm vel emvât bi-rahmetike yâ erhamerrâhimîn."

Abid= İbâdet eden. Farzları ve vâcibleri yerine getirdikten sonra çeşitli nâfile ve yapılması sevab olan işlere de devam eden.

Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:
Tevbe edenler âbidler hamd edenler (cihâd veya ilim öğrenmek için) seyahat edenler rükû edenler secde edenler emr-i mârûf nehyi anil münker yapanlar ve Allahü teâlânın sınırlarını koruyanlar yok mu? İşte onlar da Cennet ehlidir. Habîbim Sen o mü'minlere dahi Cenneti müjdele. (Tevbe sûresi: 112)

alıntıdır.