Bismillâhi mâşaallahü lâ kuvvete illâ billâhi mâşaallahü küllü ni'metin minallâhi mâşallahü-l hayru küllühü bi yedillâhi mâşaallahü lâ yasrifü's-sûe illallâh.

Bu duayı sabah 3 kere okuyan yangından boğulmaktan hırsızlıktan Allah'ın izniyle güvencede olur.

Kaynak: Günlük Seçme Dualar