Rabbenâ lâ tec'ahâ fitnetel lillezîne keferû vağfirlenâ rabbenâ inneke ente'l-azîzu'l-hakim.

Manası: Ey rabbimiz bizi o küfredenler için bir fitne yapma. Bizi yarlığa Rabbimiz. Çünkü ğalib-i mutlak yegâne hüküm ve hikmet sahibi Sensin Sen..

Günde 3 defa okumanız yeterlidir.

Alıntıdır.