"Üç kimse vardır ki duâ ederler de icabet olunmaz:
1- Nikâhı altında kötü ahlâklı bir kadın bulunup da onu boşamayan erkek

2- Bir başkası üzerinde emânet mal bulundurup da şâhidle onu tesbît etmeyen

3- Malını sefih bir kimseye veren adam. Çünkü Allah Teâlâ "Mallarınızı sefih kimselere vermeyiniz buyurmuştur."

Müminlere umûmî ve gıyabî duâ:
• "Duanın efdali kulun: "Ey Rabbİm Muhammed ümmetinin cümlesine umûmî bir rahmet ile rahmet eyle!" demesidir.

• "Duanın efdali dünyâ ve âhirette Rabbinden afv ve afiyet istemendir. Çünkü bu ikisi dünyâda sana verilir sonra âhirette de verilirse muhakkak felah bulursun. "

• "Kulun "Ey Rabbim Ümmet-i Muhammed'in cümlesine umûmî bir rahmetle merhamet et" diye duâ etmesinden daha sevimli bir duâ yoktur Allah katında."

• "Beni bütün mü'minleri ve mü'mineleri mağfiret et ey Rabbim" diyen kimseye her bir mü'minin hasenesinden nasîb verilir."

• " Kişinin kardeşine onun gıyabında ettiği duâ müstecâbdır. Kulun başucunda vazîfeli melek bekler ve duasına âmin der. Kul kardeşine her bir hayır duâ ettiğinde: Âmin sana da aynısı olsun.der."

(alıntı)