Osman bin Affan (R.A) Resulüllah (S.A.V) Efendimize Besmele-i Şerifin esrarlarından sorar.Resulü Ekrem:

''O İsm-i Azam'dır İsm-i Azam'la O'nun arasındaki yakınlık gözün beyazı ile siyahı arasındaki yakınlık gibidir.'' buyururlar.

BİR MELEK VAZİFELENDİRİR


Enes(r.a) DAN: ''Her kim şeytanın şerrinden Allah Teala'ya on defa sığınırsa (Yani Euzü Besmeleyi çekerse) onun için bir melek vazifelendirilir şeytanını o kimseden uzaklaştırır.'' buyurmuşlardır.

ŞEYTANIN BELİ KIRILIR


Yine bir hadis-i şerifde: ''Mü'min Euzü Besmele'yi çektiğinde şeytan der ki; belimi kırdın sana bir şey yapmaya takatim kalmadı.'' diye geçer.

TEHLİKE İLE KARŞILAŞINCA


Hz. Ali (r.a) dan: ''Bir tehlike ile karşılaştığında (Bismillahirrahmanirrahim vela havle vela kuvveteilla billahil aliyyilazim) de muhakkak Allah Teala çeşitli musibet ve belalardan seni muhafaza eder onları senden çevirir.''

İbn-i Abbas (r.a)dan edilen rivayet de: ''Allah Teala o kimseden yetmiş türlü belayı çevirir.'' şeklindedir.

ŞEYTANLA ARASINA ÜÇYÜZ PERDE

Hasan (r.a) dan: ''Her kim şeytanın şerrinden Allah'a sığınırsa Cenab-ı Ecelli ve Ala o kimse ile şeytanın arasına 300 perde kılar her perdenin arası sema ile yerin arası gibidir.'' (Her hicabın arası 500 senelik mesafedir.)

HER HARFİ İÇİN DÖRTBİN SEVAP


İbn-i Mes'ud (r.a) dan: ''Her kim Besmele-i Şerifi okursa Cenab-ı Ecelli ve Ala her harfi için o kimseye dört bin sevap yazar dört bin günahını affeder dört bin derecesini yükseltir.''

YEDİYÜZ SENELİK NAFİLE İBADET SEVABI

Diğer rivayette: ''Kim Besmele'yi çekerse Allah Teala o kimse için yedi yüz senelik nafile ibadet sevabı yazar.''

İKİ MİLYON SENEDE YAZILMAZ


Enes bin Malik (r.a) dan: ''Eğer ağaçlar kalem denizler mürekkep melaikeler insanlar ve cinniler katip olsalardı iki milyon senede Besmele-i Şerife'nin sevabını yazamazlardı.''

BESMELEYİ OKUYANIN MAHŞERE GELDİĞİ VAKİT

Peygamberimiz buyururlar ki:


''Dünyada Besmele-i Şerif'i çeken bi kavim mahşere kadar gelir onların sevapları günahlarından ağır gelir bunları gören diğer ümmetler (bunların sevabı ne kadar ağırdır) derler onlara denir ki (bunlar her sözlerinde Allah Teala'nın ism-i Alisi olan besmeleyi çekerlerdi) eğer terazinin bir kefesine semalar yerler ve bunların içinde bulunanlar konsaydı Besmele-i Şerife ağır gelirdi.Cenab-ı Ecelli ve Ala bu ümmetin her beladan korunmasını için bir deva şeytanın şerrinden korunması için bir kale kılmıştır.Yere geçmeden yangından simanın değişmesinden besmele hürmetine muhafaza kılmıştır.Okumaya devam ediniz Besmele ile celal ve kerem sahibi olan Rabbinize yaklaşınız.'' buyurmuşlardır.

DAĞLAR TAŞLAR TESBİH EDER

Diğer rivayette:


''Her kim Besmele-i Şerif'i itikadı sahiha ile okursa onunla birlikte dağlar tesbih ederler.'' buyurmuşlardır.

Diğer rivayette:

''Bir kul besmele çektiğinde cenet: Lebbeyk Allahümme sa'deyk ey Rabbim senin falanca kulun <<Bismilahirrahmanirrahim>> dedi sen o kulunu cehenneminden uzaklaştırıp cennetine idhal eyle der.'' buyurmuşlardır.

CEHENNEMİNDEN AZAD OLMAK

Cenab-ı Ecelli Ala İsa (a.s)avahyederek buyururki:

''Ey Meryem'in oğlu sana (Eminlik) ayeti olarak hangi ayeti indirdim biliyor musun? İsa (a.s) : ''Bilmiyorum Yarabbi'' der. Cenab-ı Ecelli Ala ''sana eminlik ayeti olarak (Bismillah) indirdim? Gecende gündüzünde seferinde avdetinde okumanda; kalkmanda yemende içmende ve bütün hallerinde devam et kim Rububiyyetime yakinen iman eder amel defterinde sekiz yüz besmele olursa o kulumu cehennemden azad eder cennetime koyarım.''

KİM BESMELE-İ ŞERİFEYİ YAZARSA

İmam-ı Zendüsti'nin razvasında şu hadis nakl olunmuştur:

''Kim besmeleyi yazarsa mağrifet olunur.''

Yine bir hadis-i şerifde:

''İndirilen kitapların içindekilerin tamamı Kur'an'ın içindekilerin tamamı fatihanın içindedir.Fatiha'da bulunanların tamamı besmelenin ba'sındadır.'' buyurmuşlardır.

DAĞLAR HAREKETE GELEREK SALLANDI

''Besmele-i Şerife indirildiği vakit azamet ve esrarından dolayı büyük dağlar harekete geçip sallandılar.Yedi kat sema ve yedi kat yerler hareket etti cinniler yüzleri üzerine düştü Besmele-i Şerife'nin büyüklüğünden felekler harekete geldi.Adem (a.s) yaratılmadan beşyüz sene evvel (Alem-i ervahta) alnına yazılmıştı Cebrail (a.s) İbrahim Aleyhisselam'a indiği vakit kanadına yazılmıştı.Musa (a.s)ın asası üzerine yazılmıştı eğer yazılı olmasaydı deniz ikiye ayrılmazdı beşikte iken konuşan İsa(a.s)nın diline yazılmıştı.Besmele hürmetine ölülerle konuşur dilsizleri dile getirir alaca hastalığını şifaya kavuştururdu.Besmele-i Şerife Süleyman(a.s)ın mühründe yazılıydı.''

DUA REDDOLUNMAZ

Yine bir hadis-i şerifde Resulü Ekrem (s.a.v):

''Evvelinde besmele çekilen dua reddolunmaz kabule şayandır.'' buyurmuşlardır.

DENİZE GİRSE BATMAZ

Vehb İbn-i Münebbih (r.a) dan rivayet olunmuştur:

''Muhakkak Allah Teala bu kelimelerle verdiği kuveti başkalarına vermemiştir.Temizlik bununla tamamlanırkesilen hayvanlar bunu söylemekle helal olur bunun sebebi ile yapılan dualara şeytan yaklaşamaz sabiler ve diğerleri yedikleri içtiklerişeylerden bunun sebebiyle kuvvete malik olur eğer bir kimse canı gönülden (Bismillah...) dese de denize girse batmaz ateşe girse ateş yakmaz yılan ve akreplerin içine girse sokmaz eğer bir mü'minin kabrine okunursa azabı kaldırılır.'' buyurmuşlardır.

O BENİ ZİKREDERKEN BEN ONA AZAB ETMEYE HAYA EDERİM

İsa(a.s) bir kabre uğradığında meleklerin ellerinde nurdan tabaklar olduğu halde o kabre geldiklerini gördü.Bu hale taaccüb eden İsa (a.s) Cenab-ı Celli ve Ala'dan sebeb-i hikmetini sorar.Cenab-ı Hak:

''Ya İsa o kabrin sahibi abid bir asi olup kabir azabı çekmekteydi kendisi öldükten sonra sabi bir evladı doğdu büyüdü ve mektebe gitti hocası ona besmeleyi öğrettio anda ben o kulumdan kabir azabını kaldırdım.Yeryüzünde onun evladı beni zikrederken yeraltındaki o kuluma azab etmeye haya ederim.'' buyurmuşlardır.

ANSIZIN BELA GETİRMEZ

Peygamberimiz:

''Her kim sabahleyin
(Bismillahillezilayadurru maasmihişey'ün fil ardı ve lafissemai ve hüvessemul alim)
derse akşama kadar ansızın bela gelmez akşamleyin derse sabaha kadar birden bela gelmez.'' buyurmuşlardır.

KİM YATARKEN OKURSA

Kim Besmeleyi yatacağı vakit <<21>> defa okursa o gece şeytanın şerrinden hırsızın şerrinden ansızın ölmekten muhafaza olunur.

AĞRIYA KARŞI


Ağrı üzerine üç gün arka arkaya yüzer defa okunursa Allah'ın izni ile ağrı zail olur.

MAHPUS OLAN


Mahpus olan üç gün üç gece ve gündüzleri (1000)er defa okursa bağlı olsa bile Allah'ın izni ile kurtulur.

SİLAH TESİR ETMEZ


Bir kimse (ERRAHİM) esmasını <<190>> defa yazar da üzerinde gezdirirse harp meydanında silah kar etmez.

MAHSULÜN ÇOK OLMASI İÇİN

Bir kağıda <<101>> defa yazılır da ziraat olan yere gömülürse mahsülü bol bütün afatlardan mahfuz bereket hasıl olur.

CENNET IRMAKLARININ BESMELEDEN ÇIKTIĞINA DAİR

Resulü Ekrem buyurdu:

"Miraca çıkarıldığım gece bütün cennetler bana arz olunduben orada dört tane ırmak gördümrengikokusu hiçbir vasfı bozulmayan sudan ırmaklartadına halel gelmeyen sütten ırmaklarCebrail:"bu ırmaklar nereden çıkar ve nereye akar"dedimCebrail"Bu rmaklar havz-ı kevsere akarnereden çıktğını bilmiyorumrabbine dua etasıl kaynağı sana göstersin"dedi

bunun üzerine Resulü Ekrem rabbine niyazda bulundu.Bir melek gelip selam verdi ve dediki: "Ya Muhhamed gözlerini kapat."

Bende gözlerimi kapattım.Melek bana:
"Gözlerini aç" dedi.Gözlerimi açtığımda bir ağacın yanında idim.Orada beyaz inciden yapılmış bir kubbe gördüm.Kapısı kırmızı altından idi.Eğer dünyanın içinde bulunan cinler ve insanların hepsi o kubbe üzerine konulsabüyük bir dağ üzerine konan kuşun misli veya denize atılan bir taşın büyüklüğü kadar ancak olurlardı.O dört tane ırmağın o kubbenin altından aktığını gördüm.Oradan ayrılacaktım ki melek bana:

"Niçin kubbenin içine girmiyorsun?" dedi."Nasıl girebilirim kapısı kilitlidir" dedim.Melek bana: "Anahtarı senin elindedir." dedi."Anahtarı nedir?" dedim."Onun anahtarı: "BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHIYM" dedi.Kapıya doğru yaklaştım "BİSMİLLAHİRRAHMANİRAHIYM" dedim.Kilit açıldı içeriye girdim bu ırmakların kubbenin dört köşesinden çıktığını gördüm.

Oradan dışarıya çıktığımda melek bana:"Ey Muhammed gördün mü?'' dedi."Gördüm." dedim."İkinci defa bak." dedi.Baktım ki "Bismillahirrahmanirrahıym" kubbenin dört köşesine yazılmış.Su ırmağı rahim'in mim"inden süt ırmağı lafza-ı celal'ın ha'sından şarap ırmağı rahman'ın mim'inden bal ırmağı rahim'in mim'inden çıkıyor.O zaman anladım ki bu dört ırmağın asıl kaynağı besmeledir.Allah Teala buyurdu: "Ey Muhammedümmütinden kim beni bu isimler ile zikreder ve samimi bir kalp ile Bismillahirrahmanirrahıym derse ona bu ırmaklardan içireceğim". Ve Allah Teala o kulunu kendi tarafı ilahiyyesinden en büyük ecirle mükafatlandıracaktır."

''Arif PAMUK-Resulullah'ın Dilinden SURELER'in ve DUALAR'ın esrarıhikmetifazileti'' kitabından


alıntıdır.


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]