Dua kulun ümit dalı ve Rabbine bağlılığının en güzel ifadesidir.
Dua cennet yollarını açan kalbe safa ruha gıda veren ve ebediyyet serinliğini tattıran vecd halidir.

Dua mü'min için eşi bulunmaz bir silah ümit gecesinde hayırlı bir sabah bela şiddet ve felaket çemberinden kurtuluş ve felahtır.
Dua yerde nur gökte nur sağda nur solda nur ve kul için bir tükenmez huzurdur.

Dua Hak kapısının halkasını tutmak çırpınan gönüllere ilahi rahmeti dilemektir.

Dua kulun şerefini artıran iki alemde de yüzünü ak eden bir güzellik bulutu halinde rahmet katrelerini gönül toprağına döken en hayırlı şeydir.

Allah buyuruyor ki:
Kullarım beni senden sorarlarsa (bilsinler ki) gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm.
(Bakara:186)

Ashabın büyükleri zikir tesbih ve dulara büyük bir ehemmiyet vermişlerdir.

Son zamanlarda bu vazife terk edilmektedir yahud da unutulmaktadır.Mesela ayet ve hadiste varid olan özellikle ashab-ı kiram tarafından büyük bir ehemmiyetle zabtedilip bildirilen dualar terkedilmekte ha bire karınca duası kadeh duası..vs duası gibi bid'at olan esassız semeresiz sun'i dualarla meşgul olunmaktadır.Bu ise vakti boşa harcamaktan başka birşey değildir.

Peygamber Efendimiz(sav) buyuruyor ki:
"Dua ettiğiniz zamankabul olunacağına inanarak Allah'a dua edin.Bilmiş olunuz kigafil kalp(ile) yapılan duaları Allah kabul etmez."
(Tirmizi)

Mü'minler annesi Hz.Aişe'den nakil.
Peygamber Efendimiz(sav) geceleyin kalktığı vakit namazına şu dua ile başlardı:

"Allah'ım ! Ey CebrailMikail ve İsrafil'in Rabbi ! Göklerle ve yerin yaradanı Hazırı ve gaibi bilen Allah'ım ! Kullarına ihtilaf ettikleri şeylerde Onların aralarında ancak Sen hükmedersin. İhtilaf edilen Hakk'a izninle beni hidayet eyle ! Çünkü dilediğini doğru yola ancak Sen hidayet edersin!"
(Müslüm)

Peygamber Efendimiz(sav) dua ederlerdifakat gece daha çok dua ediyorlarherkez uykuda iken mübarek başını secdelere koyup yalvarıyorlardı.

Bu da gösteriyor kigece edilen dualar daha makbuldur.
Gecenin yarısı geştiği vakit ve insanların uykuda bulundukları bir demde Allah nida eder:

"Var mı bana dönüp tevbe edicivar mı benden isteyicivarmı mağfiret dileyici ?" Yani kullarım benden istesin de onların ellerini eteklerini rahmetimle doldurayımonların dileklerini kabul edeyimonları rızama erdireyim denilmektedir.Bu ne güzel ne hoş ikramdır...

Peygamber Efendimiz(sav) buyuruyorlar ki:
Beş gece vardır kionlarda yapılan dualar geri dönmez.Yani kabul olunur:
1-Receb'in ilk gecesi...
2-Şabanın yarısı(berat) gecesi...
3-Cuma geceleri...
4-Ramazan Bayramı gecesi...
5-Kurban Bayramı gecesi."

Şerefli vakitleri aramak da duanın adabındandır.O vakitlerde yapılan dualar makbuldür.Çünkü öyle vakitler her zaman ele geçmez.
1-Sene içerisinde arefe günleri
2-Aylardan Ramazan ayı
3-Günler içinde Cuma günleri
4-Gecelerde seher vakitleri...
Yine Cuma günü içinde bir saat vardır kibir kimse o vakte denk gelip dua ederse duası kabul olur.

Peygamber Efendimiz(sav) buyuruyor ki:
"Kulun Allah'a (manen)en yakın olduğu halsecdede bulunduğu halidir.Secde (esnasında)Allah'a çok dua edin."
(Müslim)

Bir başka hadiste:

"Dua ezan ile kamet arasında reddolunmaz."
(Ebu Davud)

Kalpte ilahi korku gözlerde yaş olacak.Ma'rifet o ki sana Melek sırdaş olacak.Duanın kabulüne şart nefs tezkiyesi ve kalb tasfiyesidir.

Dua eden kişinin nefsi helal lokma ile gıdalanmış olmalıdır.
Dua gök kapılarının anahtarıdır.Fakat bu anahtarın dişleri helal lokmadır.

Yapılan dua huşu ile Allah korkusu ile aşk ve vecd ile olmalıdır.Yine duada kendi arzusunu değil Cenab-ı Hakk'ın rızasını önde tutmalıdır ki netice alınsın.

Kul duayaarzu ettiği şeyi hemen istemekle değil Yüce Allah'ın adını anarak onu zikrederek onun güzel isimlerini söyleyerek başlamalıdır.

Mesela: "Ya RahmanYa RahimYa KerimYa Fettah;Ya CebbarYa GaffarYa Hayyu Ya Kayyum !" gibi...

İbn Abbas Hazretlerinin nakline göreyine Alemin Rahmeti ve varlığın Nuru dua ettiği zaman avuçlarını birleştirir ve iç kısmını yüzüne çevirirdi.

Görüldüğü üzere hem avuçları birleştirmek hemde ta koltuk altları görülünceye kadar elleri açmak sünnete uygundur.Çünkü her iki şekilde de Peygamber Efendimiz(sav) dua etmişlerdir.

Duaya başlamadan önce tevbe istifar etmek gerekir.Kul manen kirlerden arınacak ki haceti hasıl olsun.Aslında bizim tevbemiz de yine bir tevbeye muhtaçtır.Yine müslüman bir kul duadan ve istifardan usanmamalılıDuama karşılık bir şey elde edemedim diye mahsun olmamalıdır.Kulkendisi için Rabbinin neler hazırladığını bilemez. Belki o duanın karşılığı Firdevs cennetidir.Belki bir belanın kalkmasıdır.

Peygamber Efendimiz(sav) buyuyorlar: "Her kim duasının kabul olmasınıgam ve kederinin açılmasını dilerse darlık çekene(karşı kerem alini)açsın."

Arafat'ta Müzdelife'deMinada ve Mescid-i Aksa'da yapılan dualar bir ok gibi hedefine varır.

Peygamber Efendimiz(sav) buyuruyorlar ki:
Dört yerde gök kapıları açılır ve dua makbul olur:
1-Allah yolunda(cenk için)saflar karşılaştıkları zaman
2-Yağmur yağarken
3-Namaza dururken
4-Kabe görüldüğü vakit.

Bilirsiniz ki gizli yapılan amellere riya kokusu bulaşmaz riya ise amelleri ifsat eder.Bu sebeple gizlice ve kırık bir kalple yapılan dualar kabul olunmaya daha layıktır.

Hadis-i Şerifte buyuruluyor ki:
"Gizlice yapılan duaaçıkta yapılan yetmiş duaya denkdir." Duanın sonunda kişi kendisi "Amin !" demelidir.O amin deyince melekler de aynı şekilde amin derler.Meleklerledua edenin amin demesibirbirine denk düşünce fazileti bin kat artacak ve böylece dua aminle mühürlenmiş olacaktır.

Duaya Besmele ve Allah Teala'ya hamdederekPeygamber Efendimiz(sav) üzerine Salatü selam getirerek başlanmalıdır.Ve yine duanın sonundaSalatü Selam tekrar edilmelidir.Çünkü Peygamber Efendimiz(sav) salat okumadan yapılan dualar perdelidirmenziline ulaşamaz.

Peygamber Efendimiz(sav) dualarında şöyle derlerdi:
''İlahi ! Senin gadabından rızana sığınırım ! Senin azab ve ikabından affına sığınırım ! Senden(yine)sana sığınırım.''

(Alıntıdır)