Bir zamanlar Basra vilâyetinin halkı İbrahim Ethem hazretlerine müracaat ederek dualarının kabul olmadığından şikayet etmişler. Halbuki Cenab-i Hak duaların kabul olunacağına dâir vaadi vardır deyince İbrahim Ethem hazretleri cevaben buyurmuş ki:

-Sizin on şeyden dolayı kalpleriniz ölmüştür. Tabiatıyla dualarınız kabûl olunmaz.
Birincisi: Siz "Allah'ı biliyoruz" diyorsunuz da O'nun haklarını hiç edâ etmiyorsunuz.

İkincisi: Sizler Kurân okuyorsunuz velâkin; Kurân ile amel etmiyorsunuz.

Üçüncüsü: Sizler "Biz Rasulullah'ı seviyoruz." dersiniz de sünnet-i Resulullah ile (Hz.Muhammed'in sünnetiyle) hiç amel etmezsiniz.

Dördüncüsü: Şeytan düşmanımızdır. Bunu bildiğiniz halde O'na uymaktan vazgeçmiyorsunuz.

Beşincisi: "Cennet'e müştâkız aşığız." dersiniz de Cennet'e girmeye (O'na) lâyık olmaya çalışmıyorsunuz.

Altıncısı: Siz "Cehennem'den korkuyoruz." diyorsunuz velâkin onun ateşinden hiç de kaçtığınız yok.

Yedincisi: Hepiniz (de) "Ölüm haktır." deyip de ölüm için hiç bir hazırlık Yapmamışsınızdır.

Sekizincisi: İnsanın ayıplarıyla meşgûl olursunuz da kendi ayıplarınızı terk edip onları izâle etmeye çalışmazsınız.

Dokuzuncusu: Allah'ın nimetlerini yersiniz; fakat o nimetlere karşılık Allah'a şükretmezsiniz.

Onuncusu: Ölülerinizi defnediyorsunuz da hiç ibret almıyorsunuz.

Sizin dualarınız nasıl kabûl olunur..

Alıntı..