Vaktiyle binlerce yılanın yaşadığı bir mağaraya yanlışlıkla giren bir adam yılanlar tarafından padişahları Şahmeran'a götürülür Şahmeran adama canını bağışlayacağını ancak kendisini misafir etmek zorunda olduğunu söyler

Yerini bilen birini serbest bırakarak kendi hayatını tehlikeye atmak istememektedir. Şahmeran ona çok iyi davranır. Adam bir dediği iki edilmeden bütün ihtiyaçları sağlanarak yaşamakta günlerinin büyük bölümünü Şahmeran'la sohbet ederek geçirmektedir

Ne kadar rahat da olsa gerçek dünyadan uzak bir mağarada süren bu hayattan sıkılan adam bir gün yeryüzüne dönmek için Şahmeran'dan izin ister. Şahmeran adama güveninin tam olduğunu yerini kimseye söylemeyeceğine inandığını belirterek gitmesine izin verir

Ancak kendisini gördüğü için vücudunun pul pul olacağını bu yüzden vücudunu kimseye göstermemesi gerektiğini de tembih eder

Yeryüzünde normal hayatına dönen adam Şahmeran'ı gördüğünü hiç kimseye söylemez

Bu arada padişahın kızı hasta olmuş tedavisi için bütün ülke seferber edilmiştir

Kızın iyileşmesini en çok isteyenlerden biri de vezirdir

Gerçek amacı kızla evlenip oğlu olmayan padişahın yerine ülke yönetimini ele geçirmek olan vezir bütün büyücüleri topla***** bu hastalığa çare bulmalarını ister Büyücülerden birisi

Şahmeran'ın bulunup öldürülmesi ve vücudundan alınacak bazı parçaların kaynatılıp içirilmesi durumunda kızın iyi olacağını söyler

Şahmeran'ı bulabilmek için de vücudu pullu kişilerin aranması gerektiğini ekler Vezir ülkedeki herkesi zorunlu olarak hamama götürüp soydurarak Şahmeran'ı gören kişiyi bulur

Adam Şahmeran'ı öldüreceğini vaat ederek mağaraya gider

Şahmeran'a bütün gerçekleri anlattıktan sonra ne yapması gerektiğini sorar

Şahmeran: "Ölümümün senin elinden olacağını zaten biliyordum" diyerek kendisini öldürmesini ancak bunun gizli tutulmasını ister

Çünkü öldüğü duyulursa dünyadaki bütün yılanlar insanlardan öç almaya kalkacaklardır

Daha sonra: "Kuyruğumun suyunu kaynat ve vezire içir ki kısa zamanda ölsün Gövdemin suyunu kaynat ve kıza içir ki iyileşsin Kafamın suyunu kaynat ve iç ki Lokman Hekim olasın" diye ekler

Adam biraz da buruk bir şekilde bunları dinler Şahmeran yılanlara adamın misafiri olarak gideceğini çok uzun yıllar dönmeyeceğini kendisini merak etmemelerini söyler ve yeryüzüne çıkarlar

Adam Şahmeran'ın dediklerini yapar Vezir ölür kız iyileşir kendisi de Lokman Hekim olur

DUA-İ ŞAHMERAN

Allahu la ilahe illa Huvel Hayyul Kayyum
Allahu la ilahe illa Huvel aliyul Hakim
Allahu la ilahe illa Huvel Semiul Alim
Allahu la ilahe illa Huvel Rahmanür Rahim
Allahu la ilahe illa Huvel Vahidul Ehad
Allahu la ilahe illa Huvel Ferdül Varid
Allahu la ilahe illa Huvel Raufur Rahim
Allahu la ilahe illa Huvel Aziz’ur Rahim
Allahu la ilahe illa Huvel Zahirul Batınu
Allahu la ilahe illa Huvel Ahadus Samedu
Allahu la ilahe illa Huvel Fetta’ul Alim
Allahu la ilahe illa Huvel Aziz’ul Alim
Allahu la ilahe illa Huvel Hannan’ul Mennan’ul Deyyan
Allahu la ilahe illa Huvel Adir’ul Kahiru
Allahu la ilahe illa Huvel Rafiul Alim
Allahu la ilahe illa Huvel Rabbül arş’il Azim
Allahu la ilahe illa Huvel Melikul Kudüs
Allahu la ilahe illa Huvel Hamdul mubin
Allahu la ilahe illa Huvel Bais’ul Varis
Allahu la ilahe illa Huvel Esmaul Hüsna
Huvel Hayy’u la ilahe illa Huvel Fadi’u Muhlisine Lehuddiyn

Subhane birahmetike ya erhammerrahimin
Velhamdu-lillahi Rabbil alemin

alıntıdır