Her Türlü Sıkıntıları ve Dertleri Gideren Dua


Bismillahirrahmanirrahim
tevekkeltü alel ahyyillezi la yemut velhamdü lillahillezi lem yettehız veleden ve lemyekün lehü şeriykün fil mülki ve lem yekün lehu velyyün minez zülli ve kebbirhü tekbirha.

Bu dua Peygamber Efendimizin okunmasını tavsiye buyurduğu mübarek bir duadır. Kim sıkıntılı anlarında okumaya devam ederse Allah'ın izniyle her çeşit sıkıntıdan kurtulur.

Kaynak: Mustafa Yiğit Dualar...

Alıntıdır.