Salavat-ı Fetih (Bağlanmış İşleri Açılır)

39. SALAVÂT-I FETİH Her kim 40 sabah farz namazının edâsından sonra bu salavâtı okursa bağlanmış işleri açılır mahpus ise kurtulur düşmanına karşı zafer kazanır. Seyyid Ali Hamedâni Hazretleri bu salavâtın bir kısmını Evrâd-ı Fethiye' nin sonunda kaydetmiştir. Aşağıda ise tamamı mevcuttur. Rabb'imiz kabul buyursun. Âmîn.

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESULALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HABÎBALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HALÎLALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SAFÎYYALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NECİYYALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HAYREHALKİLLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂMENİHTÂREHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MENZEYYENEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MENERSELEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MENŞERREFEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MENAZZEMEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MENKERREMEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂSEYYİDELMÜRSELÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ İMÂMEL MÜTTEKÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HATEMENNEBİYYÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎELMÜZNİBÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESULE RABBİLÂLEMÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDEL EVVELÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİL AHİRÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ KÂİDEL MÜRSELÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎAL ÜMMETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AZÎMEL HİMMETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂMİLE LİVÂİL HAMD
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÂHİBE MAKÂMİL MAHMUD
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEKİYEL HAVZIL MEVRUD
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKSERENNÂSİ
TEBEAN YEVMEL KIYÂMETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ VELEDİ
ÂDEM
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKREMEL
EVVELÎNE VEL AHİRÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ BEŞÎR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEZÎR
Essalâtü vesselâmü (aleyke) YÂ DÂİYELLÂHİ
BİİZNİHÎ VESSİRÂCİL MÜNÎR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBİYYERRAHMETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBBİYYETTEVBETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUKAFFİ
ESSALÂTİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ÂKIB
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂŞİR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUHTÂR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MÂHÎ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AHMED
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ MUHAMMED
Salavâtullâhi ve melâiketihî ve rüsülihî ve hameleti
arşihî ve cemîi halkıhî aleyke
Ve alâ âlike ve eshâbike ve rahmetullâhi ve
berekâtühû.

(Alıntıdır)