istihare duası ve anlamı
istihare duası türkçesi

İstihare duası ve anlamı

İstihare duası okunuşu:


"Allâhumme innî estehîruke bi-ilmike ve estakdiruke bikudratike ve es'eluke min fadlike'l-azîm. Feinneke takdiru velâ ekdiru ve ta'lemu vela â'lemu ve ente allâmu'l-ğuyûb. Allâhumme in kunte ta'lemu enne hâzâ'l emre hayrun lî fî dînî ve meâşî ve âkibeti emrî âcili emrî ve âcilihi fakdirhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh. Ve in kunte tâ'lemu enne hâza'l-emre şerrun lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emri âcili emrî ve acilihî fasrifhu annî vasrifnî anhu va'kir liyelhayra haysu kâne sume ardinî bih. "

İstihare duası anlamı şöyledir:


"Allah'ım! Senin ilmine göre hayrını diliyorum kudretinden güç istiyorum senin büyük fazlını diliyorum. Zira sen kadirsin ben kadir değilim sen bilirsin ben bilmem sen gizlileri bilirsin. Allah'ım eğer bu iş benim dinim geçmişim sonum şimdim ve geleceğim hakkında hayırlı ise bunu bana takdir eyle kolaylaştır. Eğer bu işim benim dinim geçimim sonum şimdim ve geleceğim hakkında şerli ise bunu benden beni de bundan çevir hayır nerede ise bana onu nasip eyle sonra beni onunla hoşnud eyle."

Alıntıdır.