OKUNUŞU:
"Allâhümme lâ sehle illâ mâ cealtehü sehlâ ve ente tec'alül'hazne
izâ şi'te sehlâ."

MA'NASI:
"Allâhım! Senin kolaylaştırdığından başka hiç bir kolay yoktur. Sen
dilediğin zaman
zor olan şeyi kolay kılarsın."