OKUNUŞU:
"Bismillahi alâ dînî ve nefsî ve veledî ve ehlî ve mâlî."

MA'NASI:
"Allah'ın ismiyle dînimi kendimi çocuklarımı âilemi ve malımı
bütün kötülüklerden
koruması için Allah'a emânet ederim."