OKUNUŞU:
"Allahümmağfirlî zenbî vezhib gayza kalbî ve ecirnî mineşşeytan."

MA'NASI:
"Allah'ım! Beni bağışla günahımı affet. Kalbimdeki öfkeyi gider. Beni
şeytanın şerrinden koru."