OKUNUŞU:
"Allahümme bârik fîhî ve lâ tedurruhu."

MA'NASI:
"Allâh'ım bunu mübârek eyle. Ona zarar dokunmasına izin verme."