Ho'oponopono'da belli özel gereksinimler vardır.Bazıları kuralla ilgilidir; diğerleri tutumlarla.

Tam ho'oponopono'ya her zaman dahil olanlar:

Açılış pule'si (dua) ve gerekli görüldüğü her zaman dualar.
Çözülmesi veya daha kötüye gitmesinin önlenmesi gereken açık problemin bir açıklaması.Buna bazen ikincil anlamıyla k kulu kumuhana denir.

Ho'oponopono'nun seyri sırasında görünür hale gelen ardışık her problemi "yoluna koymak" bu bir dizi ho'oponopono'yu gerektirse bile.(Bu mahiki'dir)
Kendini inceleme ve bireysel tavır tutum ve duyguların tartışılması.
Mutlak bir doğruculuk ve içtenlik niteliği.Hawaii buna 'oia'i'o "gerçek hakikat ruhu" der.
Tartışmayı lider aracılığıyla yönlendirerek yıkıcı duyguların kontrolü.
İlgili katılımcıların lider tarafından sorgulanması.
Tanrılara (veya Tanrı'ya) ve birbirine kötülük haksızlık garezler ve içerlemelerin dürüstçe itiraf edilmesi.
Anında telafi veya telafinin olabildiğince çabuk yapılması için ayarlamalar.
Kabahatin (hala) sebebiyet verdiği suç garez ve gerginliklerden karşılıklı bağışlama ve özgür bırakma. Bu pişmanlık-bağışlama-özgür bırakma iki tabir mihi ve kala'yla belirtilir.
Kapanış Duası.

Neredeyse daima lider ho'omalu denen sessizlik süreleri ilan eder. Ho'omalu'ya sinirleri yatıştırmak eylemler dürtü ve duygularla ilgili kendini sorgulamaya yüreklendirmek veya tüm gün süren bir ho'oponopono 'da sadece dinlenmek için başvurulurdu. Ve anlaşmazlık bir kez çözüldü mü lider hem hemen arkasından hemde ho'oponopono sona erdikten çok sonra bütün konuya yönelik ho'omalu kararı verilirdi.