Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Lightbulb Zaman Kavramı Üzerine  "Zaman" tanımlanması en zor mefhumlardan biridir.Buna rağmen hepimizin aklında zaman tanımı üzerine çok net olmasa da bir takım düşünceler vardır; Kah hızlı kah yavaş akıp giden geçen ani bir daha geri dönmeyenvarlğını hissettiğimiz fakat tutamadığımız bir şeydir bu zaman. Zamanı tanımlamak için insan algılarını esas almaktan başka yapabileceğimiz bir şey yoktur.İnsan algıları "zaman akışı düzenli midir? düzensiz midir? hızlı mıdır? yavaş mıdır?" gibi sorulara somut yanıtlar veremez.Dolayısıyla zaman kavramının nesnel olarak tarifi zor ve felsefi sorunlarla doludur.Zamanın nesnel olarak emin olabildiğimiz tek niteliği içinde bulunduğumuz ana göre belli bir yön ilerlemekte olduğudur.İçinde bulunduğumuz şu ani geçmişimizi şu anda yaptıklarımı da geleceğimizi belirler.Zamanda geri dönüp geçmişimizi değiştiremeyiz. Zaman içinde bulunduğumuz ana göre geçmişten geleceğe doğru akar. Burada şuna dikkat edelim: zamanın bu tek yönlülügü yani simetriği tamamen uzayda maddenin varlığına bağlıdır.Boşlukta zaman akışının asimetrisi olamazdı.Uzun erimli temel etkileşme kuvvetleri gravitasyon ve elektromanyetizma zamanın akış yönüne duyarsız olduklarından zamanın tek bir yöne akması bu kuvvetlerin varlıgıyla açıklanamaz.Zamanın akıs yönünü saptamak için birkaç değişik makroskobik fizik kuralı önerilebilir:

  Birincisi; termodinamik kuralıdır.Termodinamiğin ikinci yasası tersinemez olaylarda toplam entropinin mutlaka artı işaretli yükselen bir fonksiyon olduğunu söyler. Entropi tanımını kabaca bir sistemin düzensizliğinin bir ölçüsü olarak verebiliriz. Elimizdeki cam bardak yere düsünce kırılır parçaları çevreye saçılır.Entropi artmıstır. Olayı filme alıp tersten göstersekcam kırıklarının derlenip bir bardak oluşturduklarını ve bardağın yerden sıçrayıp elimize geldiğini görürüz.Entropi azalmıştır.Bu da Newton yasalarına göre olası bir harekettir ama doğada gözlenemez.Zamanın akis yönünü entropinin artış yönüyle özdeşleştiririz.


  İkinci bir kural; Büyük Patlama ile yaratılan ve genleşen evren modellerinden gelir. Kozmik zaman değişkeninin başlangıcını evrenin yaratılıs anıyla çakıstırırsak kozmik zamanın artıs yönünü evrenin genleşme yönüyle özdeşlestirebiliriz.


  Görülüyor ki makroskopik fizik yasaları zamanın geçmişten geleceğe tek bir akış yönünün bulunması ile tutarlıdır.

  Zaman kavramı maddi dünyada uzayın aynı noktasında ya da iki değişik noktasında cereyan eden iki olay arasındaki zaman aralığı saatlerle ölçülerek nicelleştirilir.Bu saatler mekanik atomik ışıksal veya herhangi bir diğer yapıda olabilirler.Dikkat edilecek nokta bu saatlerle yapılanın doğada herhangi bir şekilde kendini düzgün olarak tekrarlayan bir hareket bulup peryodik dediğimiz bu hareketin salınımlarını saymaktan ibaret olduğudur. Zaman ölçümünün hassaslığısöz konusu peryodik hareketin düzgün olmasına ve periyodunun ölçülen zaman aralığına göre yeteri kadar küçük olmasına bağlıdır.Dünyanın Güneş etrafinda bir devir tamamlaması (bir yıl) insan hayatında çok hassas bir ölçüm birimi vermez. Gece-gündüz değişimleri (bir gün) daha iyi bir zaman birimidir.Fakat yine de yeterince hassas değildir.Bizler için zaman ölçümündeki hassaslıksaati oluşturan salınımların periyodunun kısalığıyla doğru orantılıdır.Ancak zaman birimini ne kadar küçültürsek küçültelim yine de saatlerle ölçülen zaman aralıkları sonuçta tam sayılar veya kesirli sayılarla verileceklerdir. Zamanda bir anı reel sayı ekseni üzerinde bir noktayla gösterebilmek bizleri doğal olarak zamanın tek boyutlu bir sürekliliği olduğu varsayımına ulaştırmaktadır.


  Zaman Göreliliği

  Doğadaki tüm olası gözlemcilerin zamanda bir ani hep beraber aynen belirleyebilmesine zamanın mutlak olması deriz.Aristo'nun Ortaçağ'a egemen olan fizik anlayışında hem zaman hem üç boyutlu bir sürekli ortam olarak uzay mutlak anlam taşıyorlardı.16. yüzyılda Kopernik'in gezegen sistemimizin Günes merkezli modelini öne sürmesinden ve Kepler tarafından bu modelin doğruluğunun kanıtlanmasından sonra Yeniçağ'dan itibaren uzayın mutlak olmadığı anlaşılmaya başlandı.


  Yirmici Yüzyıl'a kadar uzayın göreli ancak zamanın mutlak olduğu kabul ediliyordu.Albert Einstein özel görelilik teorisiyle zamanın da göreli olduğunu göstermiştir.Bunun çarpıcı kanıtlarından biri olan su örneğe bakalım: Muon adı verilen temel parçacıklar 1947'de yeryüzüne gelen kozmik ışınlarda keşfedildiler. Laboratuarda durgun bir muonun ölçülen yarı yaşam süresi 00000022 saniyedir.Atmosferin üst katmanlarından yeryüzüne doğru yol alan muonların çok hızlı diyelimki ışık hızına yakın hareket ettiğini kabul edecek olursak muonların daha yeryüzüne ulaşmadan bozunmalarını beklerdik. Halbuki kozmik muonlar yeryüzüne ulaşıyorlar.Bu olay yeryüzündeki laboratuar gözlem çerçevesine göre kozmik muonların çok hızlı hareket halinde olmalarıyla ve bu nedenle yaşam sürelerinin durgun yaşam süresinden daha uzun olmasıyla açıklama buluyor.


  Einstein'i özel rölativite teorisinin keşfine götüren Maxwell'in elektromanyetizma denklemleri ile Newton mekanigi arasında var olan temel bir çelişki olmuştur.Bu çelişki Newton'daki mutlak zaman kavramında düğümlenmektedir.Uzayın bir noktasına kütle koyalım.Bunun yarattıgı gravitasyon alanı uzayın diğer bütün noktalarında etkisini duyurur.Büyük kütle kendinden uzağa konmuş bir test kütlesini bu alan aracılığıyla çeker.Büyük kütleyi tutup titreştirirsek Newton'a göre test kütlesinin de aynı anda bundan haberi olacaktır.Yani uzayda bilgi iletimi anidir; sonlu bir süre geçmesi gerekmez.Halbuki elektromanyetik teoride elektromanyetik dalgaların yayılma hızının 'c' ışık hızına eşit olduğunu görüyoruz.Elektromanyetik dalgalarda bilgi iletim hızı büyüktür fakat sonludur.19. yüzyıl sonunda fizikçiler iki teori arasındaki bu çelişkiyi gidermek için 200 yıldır kullanıp geliştirdikleri Newton teorisine değil 20-30 yıllık bir mazisi olan Maxwell teorisini değiştirmeye ugraşıyorlardı.Einstein ışık hızına yakın hızlarda hareket eden cisimlerin mekanigini incelemek için Newton teorisinin yeterli olmadığını ilk kavrayan bilim adamı olmuştur.Zamanı göreli olarak Newton yasalarını bu varsayıma uyumlu genelleştirmiş ve böylece çelişkinin giderildiğini göstermiştir.


  Einstein'in bazı temel aksiyomları:

  (i) Zaman ve uzay görelidir.Yani zaman ve uzay koordinatlarının tanımları bir eylemsiz gözlem çerçevesinin seçimine bağımlıdır.
  (ii) Işık hızını hangi eylemsiz gözlemci ölçerse ölçsün c=300000 km/sn değerini bulacaktır.

  (iii) Uzayda iki nokta arasında bilgi iletiminde üst sınır ışık hızıdır.Başka bir deyişle doğada ışıktan hızlı hareket eden hiçbir cisim ya da temel parçacık yoktur.

  Diadin Can Fizik II

  Bir keresinde genel göreliliğin hem kuramsal hem de deneysel gelişimi ile yakından ilgili ve ona ilk değer verenlerden biri olan Sir Arthur Eddington’a genel görelilik kuramını anlayanların yalnızca üç kişi olduğunun doğru olup olmadıgı sorulmuştur. Eddington’un yanıtı ise şöyledir:

  “Üçüncü kim?”

  Alıntıdır

  Kaynak :
  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Einstein’ ın en çok sevdiğim lafı hangisidir bilir misiniz? ”Zaman sadece bir yanılsamadır.” Evet bu lafı çok severim. Daha doğrusu son bir kaç yıldır en sevdiklerimden. Çünkü daha önce zamanın en büyük düşmanım olduğunu düşünürdüm. Beni boğan beni devamlı sıkıştıran beni esir alan bir düşman ! Oysa şimdi zamanın en yakın dostum olduğunu düşünüyorum. Neden mi? Çünkü beni özgür bıraktı. Beni strese sokmaktan vazgeçti. Aramızda bir anlaşma yaptık. Ben onun yetersiz olduğunu düşünerek kendimi kısıtlamayacaktım o da beni hayatımı özgürce yaşamam için rahat bırakacaktı.

  Hayatımın çok büyük bir kısmını sevdiğim şeyler için zaman yok diyerek geçirdim. Çok sevdiğim deniz kenarı mekana gitmeye zamanım yoktu. Yıllar yılı ”yeteneğim var ama…” diyerek bir hayal olarak kalan oyunculuk kursuna fotoğraf çekmeye farklı şehirleri görmeye bazen uyumaya bazen uyanık kalıp aylaklık yapmaya zamanım yoktu. Peki sonsuz olan bu kavram yani bitmek tükenmek bilmeyen zaman bana neden hep cimri davrandı? Sebebini hemen söyleyeyim. Çünkü ben öyle olduğunu sanıyordum. Ben söylüyordum bu sevimsiz cümleyi. Devamlı tekrarladığım şey ”… için zamanın yok!” idi.

  Her konuda olduğu gibi bu konuda da ben kendi kendime yaratmıştım yokluğu. Sonuçta zaman genel bir kavram ve herkes için aynı. Başkasına yeten zaman bana neden yetmesin ki? Eğer istersek her şey için yeterli zamanı bulabiliriz. Biz sadece bir şeyleri yaparken diğer şeylerden ödün vermek istemiyoruz. Oysa hayatta en önemli şey nedir? Mutlu olmak. Mutlu olmak için ne yaparız? Bizi sevindiren heyecanlandıran yaşam enerjimizi çoğaltan şeyler yaparız. En azından yapmalıyız Mutlulukla ilgili düşüncelerimden önceki yazılarımda bahsetmiştim o yüzden fazla uzatmayacağım.

  Zamandan bahsetmeye devam edelim. Hani bazen sevdiğimiz bir şeyi yaparken zaman hızlıca geçer gb gelir. Ama sevmediğimiz işlerde zaman durur sanki. Saatleri bırakın dakikalar bile geçmek bilmez. Bunun sebebi nedir? Her şeyin sebebi olduğu gibi bunun da sebebi beynimiz ve beynimize ezberletilen kurallar. Biz sevdiğimiz bir şeyle uğraşırken zamanı düşünmeyiz unuturuz. İşte bu yüzden bir bakarız ki zaman geçmiş. Ama sevmediğimiz işlerle uğraşırken aklımızda devamlı zamanın geçmediği düşüncesi vardır. İşte bu yüzden beynimiz bize en sevdiği oyunu oynar. Korktuğun ya da sevmediğin şeyi hayatına getirme oyunu. Bu sebeple beynimizi eğitmeyi artık öğrenmeliyiz.

  Kısacası zaman gerçekten de bir yanılsamadır. Biz nasıl algılarsak o şekilde hayatımıza yansır. Evrenin çeşitli boyutlarında geçmiş ve geleceğin farklı şekillerde yaşandığı kavramı bana çok yakın. Ve kimi araştırmacılara göre zaman hızlandı. Aslında bence de bu doğru. Zamanın eskiye göre hızlandığının farkındayım. Haftalar su gibi geçip gidiyor. Bu durum dünyanın spiritüel bir değişim içinde olması ile ilgili. Ama bu konunun açıklaması çok uzun sürebilir. Dolayısıyla size en basit ve önemli tavsiyem zaman konusunu kafanıza takmamanızdır. Ne kadar rahat olursanız o da sizi o kadar rahat bırakır. Zamanın size hükmetmesine izin vermeyin. Siz ona hükmedin.

  Hayatınızdaki her şey için bu geçerli. Kontrol her zaman sizde olsun. Düşüncelerinizi kontrol edip beyninize ve bilinçaltınıza hükmetmeyi öğrenmelisiniz. Hayatın tadını çıkarmak bu dünyada cenneti yaşamak istiyorsanız bunu yapmak zorundasınız.

  Zaman bize bedava verilen en büyük nimetlerden biridir. Onu sevmeyi öğrenelim ve kendi menfaatimize kullanalım. Bu şekilde hayatın bambaşka bir hal aldığını göreceksiniz. ”Zamanım yok” cümlesini hayatınızdan çıkarın. Oturup iyice düşünün. Yapmayı isteyip zaman bulamadığınız her ne varsa yapmadığınıza değiyor mu? Daha sonra pişman olacak mısınız? Cevabınız ”Evet değdi” ya da ”Pişman olmam” ise buyurun devam edin. Ama ben biliyorum cevap benim aklımdan geçen olacak İşte bu yüzden siz de benim gibi zamanla anlaşmanızı yapın ve özgür kalın


  Bol zamanlı günler dilerim…Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş