Lise eğitiminden geçen insanlara materyalist felsefeye uygun bir eğitim verilir. Bütün varlıkların kendi başlarına varolabilecekleri telkini verilir. Bu telkine uygun modeller zihinlerde oluşturulur. Bunlardan biri atomun yapısı ile ilgilidir. Aşağıdaki resimde ortalama insanın kafasındaki atom modeli vardır. Bu modele göre merkezde çekirdek ve çekirdeğin etrafında dönen küçük elektronlar vardır.

Atom denildiğinde herkesin aklına gelen resim

İnsanların kafasına atom diye yandaki resim benzeri bir model gelir. Bu insanların ortaokul lise eğitimi sırasında sıklıkla karşılaştığı bir şekildir. Böylece bir cismin maddesel varlığı gerçekten varmış gibi öğretilir. Yukarıdaki şekil olmayan bir şeyin resmidir. 20. yüzyılın başından itibaren yukarıdaki resme benzer bir atom modelinin olamayacağı esasen çok iyi biliniyordu. Çünkü elektronun atomun etrafında dönmesi neticesinde kaçınılmaz bir sonuç ortaya çıkar. O da atomun içine çökmesidir. Çünkü bu tür bir elektronun hareketinin değişen yönü sebebiyle elektromanyetik ışımaya sebep olur bunun neticesinde enerjisinden kaybeder ve çekirdeğe yanaşır. Ancak hareketi devam ettiği için yine elektromanyetik ışıma yapar ve giderek çekirdeğe yaklaşır. Bu da en sonunda atomun kendi içine çökmesine sebep olur.

Nitekim dünyanın en çok okunan fizik kitaplarından birinde bu gerçek şu şekilde anlatılmaktadır:“...Ancak bu teorinin ciddi bir kusuru vardır. Dönen elektron enerjisini tamamıyla dışarı verir. Her dönüşte giderek çekirdeğe yaklaşır. Spiral şeklinde çekirdeğe doğru dönerken sürekli spektrumlu bir ışınım yapar. Diğer kelimelerle Newton ve Maxwell’in büyük klasik teorileri en basit atomun karşısında bir işe yaramıyorlar. Değil dalgaboyları spektrum çizgilerini dahi açıklayamıyorlar. Aslında onlar atomun var olmaması gerektiğini tahmin ediyorlar.” 1

Atom fiziği bugün materyalist felsefeyi reddetmektedir. Artık atom altı parçacıkların maddesel anlamda varlıklarından bahsedilmiyor. O’nun yerine atom altı parçacıklar “kuantum dalga fonksiyonları“ olarak bilinen matematiksel ifadelerle tasvir ediliyor. Bu dalga fonksiyonlarının herhangi nesnel bir gerçekliği yoktur. Matematiksel bir formülden ibarettir. Bu fonksiyondan olasılık fonksiyonları denilen matematiksel başka bir kavram elde edilir. Bununla örneğin elektronun konumunu ölçtüğümüzde belli bir yerde bulunabilme ihtimali hesaplanır. Aşağıda elektronun olasılık fonksiyonlarından elde edilmiş şekiller vardır. Bu şekiller tamamen ihtimallerle ilgilidir. Hiçbir fiziksel gerçekliği yoktur.

Atomu modelleyen şekiller resimdeki gibidir. Yukarıdaki şekiller elektronun atomun etrafındaki mekansızlığını ifade eder. Çünkü bu şekiller elektronun atomun çevresinde gözlem yapıldığında bulunma ihtimali ile ilgili matematiksel fonksiyonların grafikleridir. Elektron siz gözlem yapmazken yoktur. Yalnızca gözlem yaptığınızda bulunabileceği yerler vardır.


Bir cismin gözlem yapılmazken konumundan uzaydaki bulunduğu yerinden bahsedemiyorsak bu ne anlama gelir? Elbette ki böyle bir cisim yoktur. Materyalizm maddenin kendisini ilahlaştırıyor. Onu mutlak bir varlık olarak kabul ediyor. Maddenin uzaydaki konumu diye bir kavram olmaması ise ilah edindikleri maddeyi yokluğa atıyor.

Kaynak:
1) David Halliday Robert Resnick Jearl Walker; (John Wiley & SONS INC. ) Fourth Edition Fundamental of Physics Page 1143

modern fizik maddenin hem dalga hem de parçacık olarak hareket ettiğini gözlemledi yani siz bakana kadar o bildiğimiz şekliyle madde değil sadece enerji yayan bir dalga... o durumda da ne rengi var ne şekli ne sertliği ne kokusu ne de tadı......takii şuur sahibi bizler o dalgayla irtibata geçinceye kadar.5 duyumuz bu dalgaları almakta ve beynin gerekli bölgelerine götürmekte tat da koku da görüntüde sertlik ve yumuşaklık da herhangi bir ses de sadece elektriksel bir uyartıdır aynı elektriksel sinyallerin birisinin kokuyu birisinin tadı vermesi beyindeki cevaplandırıldığı bölgelerin farklı olmasından kaynaklanır sadece...Mesela şuan arkanızda ne olduğunuzu biliyorsunuz hangi eşyalar var aklınızdadır ama onların hiçbirisi siz arkaya yönelip bakmadan önce arkanızda bildiğiniz halleriyle var değillerdir bir başka değişle arka tarafınız siz onu görmeden önce yoktur;siz bir gece başınızı kaldırıp aya bakana kadar o orda asılı olarak durup sizi beklememektedir...

(alıntıdır)