İnsan inandığıdır.

Anton Chechow

İnanç denilince akla dini ya da doktriner inançlar gelmektedir. Fakat temel anlamda inanç yaşama anlam kazandıran yön veren inanma yargı istek ve prensiptir.

İnançlar dünyayı algılamamız için önceden düzenlenmiş organize edilmiş süzgeçlerdir.
İnançlar sinir sistemine doğrudan gönderilen emirlerdir.

Bir şeyin gerçek olduğuna inanırsanız tam olarak onu gerçek kabul eden bir duruma girersiniz.

İnançlar etkili ve başarılı bir yaşamın yaratılmasında en temel araçlardır.

İnançlar içimizin derinliklerinden kaynaklanan amaca ulaşmamızda yardımcı olan faktörlerdir.

İnançlar; amacımıza giden yolda haritamız ve pusulalarımızdır.

İnsanlık tarihi insan inancının tarihidir. Koparnik Edison Atatürk Einstein buna en belirgin örneklerdir.

İnsanlık tarihini değiştirenler inançlarımızı bakış açılarımıza da değiştirmişlerdir.

Beyin kendisine ne söylenirse onu yapar ve bu da inançla olur:

Bunu en iyi Plesebo denilen kendisi îlaç olmadığı halde hastaya ilaçmış gibi verilen boş hapların etkisinden biliriz.

Aktif hiçbir özelliği olmayan bu boş hapların yapılan deneylerde hastalar üzerinde çoğu kez kesin etkiler yaptığı görülmüştür.

Bir plesebo çalışmasında hastalar iki gruba ayrıldı.
Birinci gruba hastalığı kesinlikle iyileştirecek yeni bir ilaç verildiği açıklandı.

İkinci gruba ilaç denenmek üzere veriliyor etkisi bilinmiyor deniliyor ve ilaç veriliyor.

Sonuç olarak ilk grubta hastaların %70'inde önemli bir oranda iyileşme görüldü.

İkinci grupta bu oran %25 idi.
Aslında her iki gruba da tıbben hiçbir özelliği olmayan boş ilaçlar verilmişti. Aradaki fark inanç sistemlerinin kabulüydü.

İnançlar beyin ve sinir sistemine gönderilen tutarlı mesajlardır.

Başarıya inanırsanız başarırsınız. Başarısızlığa inanırsanız başaramazsınız. "Yapabilir çünkü yapabileceklerini düşünüyorlar" sözü bu gerçeği anlatır.

İnanç ile kısıtlayıcı inanç arasındaki farkı şu örnek çok iyi anlatır:

Matematik dersinde uyuyup kalan bir öğrenci zil çalınca uyandı ve tahtada gördüğü iki problemi defterine geçirdi. O bunların gece yapılması gereken ev ödevi olduğunu sandı. Eve gitti bütün problemleri çözmeye çalıştı. Problemleri çözemedi; fakat bütün hafta boyunca çalışmasını sürdürdü. Sonunda problemlerden birini çözdü ve sınıfa getirdi. Öğretmen şaşırıp kaldı. Bu problemi öğretmen çözülemeyeceğini kabul etse de tahtaya yazmıştı. Öğrenci bu durumu bilseydi muhtemelen o problemi çözemezdi. O kendi kendine çözümün mümkün olduğunu söylemediği için çözebileceğini düşündü ve sonunda çözümün yolunu buldu.

Başarıya giden yol istediğiniz sonuçları bilmek harekete geçmek ve başarılı oluncaya dek değişmede gereken esnekliği göstermektir.

Bizi Başarıya Götüren İnançlar:
1. Her şey bir neden ve amaç için vardır.
Sınırlı inançları sınırlı insanlar yaratır. Lider çölde bile bahçe görebilen insandır. Her durumda başka olasılıklar vardır.

2. Başarısızlık diye bir şey yoktur sadece sonuçlar vardır: Abraham Lincoln Thomas Edison Atatürk Gandi ve Enver Sedat buna en iyi örnektir. Bunlar hiçbir zaman başarısızlığı kabul etmemişlerdir.

3. Ne olursa olsun sorumluluğu üstlenmekten kaçınmayın:

Sorumluluk her alanda başarının destekleyicisidir. Hepimiz her şeyden sorumluyuz.

Ben sorumluyum gerekeni yapacağım.
Başarılı bir insan başına gelen iyi ya da kötü olan her şeyi kendi yarattığına inanır.

Sorumluluk almak; insanın gücünün ve olgunluğunun bir ölçüsüdür.

Sorumluluk üstlenenler her zaman başarılı olmaya sorumluluk üstlenmeyenler başarısız olmaya mahkumdurlar.

Herbirimiz sorumluluk olarak sonucu değiştirebiliriz.
Sorumluluk almadan gerçek başarıyı gerçekleştiremeyiz.
4. Çalışmak bir hobi olmalıdır.

"Çalıştığımda rahatlıyor ve dinleniyorum beni esas yoran hiçbir şey yapmamaktır." diyor Pablo Picasso.
İşimize bir oyunmuş gibi yaklaşmalıyız.

Başarının sırrı mesleğinizi tatile çevirmekle mümkündür. 1. Olumlu Düşünebilen
2. Belli hedefleri olan
3. Başarabileceğine inanan
4. Büyük düşünen
5. İçe dönük konuşabilen
6. Çok çalışan
7. İlke ve değerler bilinci olan
8. Özgüveni olan
9. Zamanı programlayabilen
10. Stresle başedebilen
11. Kendini fiziksel ruhsal zihinsel geliştiren
12. Yaşama hoşgörü ve sevgi boyutunda bakan
13. Dost olabilmeyi becerebilen
14. Mazeret bulma hastalığından kurtulmuş olan
15. Vazgeçmeyenler
16. İyi hazırlananlar
17. Etkili iletişim kuran insanlar.
18. Mutluluk da bir basandır diyebilen insanlar başarırlar.

Alıntıdır.