Planck sabiti "Kuantlaşma" yani maddeleşme için gereken en küçük aralıktır. Bu aralığın bir NOKTA olduğu (Boyutsuz olduğu) düşünülüyordu. Fakat ilerleyen dönemlerde oraya noktasallık değil Evren hattı >>> World LINE grafiği daha uygun düştü. Boyutsuz noktaya karşılık evren hattı TEK BOYUTLUYDU. Bundan sonra şu anlaşıldı: Nokta nasıl ki bir hat üzerinde ilerliyorsa acaba dendi bir uzunluk da bir evren tabakası (World Sheet) üzerinde yürümez mi?

O zaman MEMBRAN yani evren zarı bulundu. Bu zarın on boyutlu olduğu kesinleşti. (Beşinci boyutu Kaluza 6. boyutu Alfven bulmuşlardı zaten). MIB tarafından öldürülen üyemiz Scherk (Fransızdır) onun on değil onbir boyutlu olduğunu buldu. Onbir boyut şu demektir: Bu yüzey (membran sheet) öyle kağıt gibi duramazdı bir kutu gibi ÜÇ BOYUTLU olmalıydı. Hani bizim Nun-Kalem-Levhi Mahfuz-Kürsi gibi artan boyutlarımız vardı ya... Bu Kürsi (Kürsü) modeli kuant nasıl olmalıydı? Kürsü ya da masaya benzeyemeyeceğine göre?

Bütün bunlar olurken bir yandan da Kuantum Teoremi’nde TÜNEL süreci bulundu. Örneğin bu kuantum tüneli bir çift plutonium atomundan BİRİNE uzanıyor ve onu yutuyordu (Madde eşdeğeri olan ışıma biçiminde ya da radyoaktif radyasyon olarak yarılanıyordu). Bunlar kuantum düzeyindeki tünellerdi ve Planck Sabiti’nden daha da küçüktü. Öte yandan Makrokozmos'da karadelik tünelleri (Worm Hole) bulundu. Bu da sanki kuantların değil de yıldızların (güneşlerin) kuantum tüneli gibiydi. Ama makro ve mikro kozmoslar birleştirilemiyordu. Mesela Einstein Relativitesi kuantum dünyası için geçersiz fakat TÜM EVREN İÇİN GEÇERLİYDİ. Bu büyük bir çelişkiydi. Büyük birleştirme teoremleri ve herşeyin teoremlerinde (GUT ve TOE) Scherk büyük patlama sırasında henüz evren Planck Sabiti kadar genişlememişken o soyut uzayda aşırı şiddet etkinliklerinden dolayı çok sıkışmış ve bir hidrojen atomundan küçük bir TÜR'ün varolması gerektiğini kanıtladı. Penrose ve daha sonra Hawking de bu başlangıç tekilliğinde oluşan TÜR'ün mini KARANOKTACIKLAR olduğunu kanıtladı. Bunlar o kadar küçüktüler ki bir milyon yıl sonra içeriklerini boşaltıp patlayıp açıldılar ve artık evrende kalmadılar. Böylece karadelik tüneli ile karanoktacık tüneli (Yani makro kozmos ile mikro kozmos) BİRLEŞTİRİLMİŞ oldular. O zaman 11 boyutlu süper sicimler birden devreye girdi ve kanıtlandı. Ancak Zig-Zag öğretimiz şunu da fark etti:

Rahman 33: Ey cin (enerji) ve insan (madde) cemaatleri (kuantları) gücünüz yeterse çıkın ARZ'ın (Evren Membranı'nın) ÇAPLARINDAN. Yeter ki SULTAN bir kuvvet (boyut) daha olmasın!

Bu ayette anlatılan şuydu: Bir membran (kağıt tabakası)ın bir ÇAPI yoktur. Köşegenleri ve “a” ile”b” kenarı vardır. Ama bu kağıdı siz bir koni gibi büktüğünüzde ÇAP ortaya çıkıyor! Ve bu çap aslında YOK idi. Ancak evren ARZ tabakası kağıt külah gibi kıvrıldığında ÇAPLAR ortaya çıkıyordu. Açınca bu çaplar kayboluyordu (MAHŞER DÜMDÜZ BİR SHEET'tir). SHEET >>> ARZ. Fakat bu kağıt kıvrılınca (Tekvir Kuvviret Kürre vb.) kutur (çap)lar (Aktar) ortaya çıkıyordu. Çaplar DIŞ YÜZEYDE DEĞİL İÇERİDEKİ tünelde ortaya çıkıyordu. Kağıt külahı oluşturmak için silindir kullanıyorsanız bir tek çapı vardır ama kağıtı gerçek külah yaptığınızda sivri uçtan dıştaki en geniş yere kadar bir tek değil BİR ÇOK ÇAPLAR çıkıyordu.

Tünelin içinde açılmamış 7 boyut vardır. Dış yüzeyinde ise açılmış dört boyut vardır. (Toplam 11 boyutlu süpersicimdir). Dış yüzeyde DIŞ UZAY bulunurken; iç uzay tünelin içindedir. Onun diğer adlarını biliyorsunuz . Dışı ALLAH'ın ipi içi ise HABLİLVERİD >>> Şahdamarıdır. Süper Uzay bu şahdamarı (11 boyutlu worm Hole) şebekesinin ta kendisidir. Onun gerçek adı kağıt külah derken kastettiğim CORN HOLE'dur. Corn Horn >>> Boynuz'dur. Süper Sicim Teoremi’nin aslı astarı budur ve aslında herşeydir.

"Karanoktacıklar yokolduysa bunların olup olmadıklarını nereden biliyoruz?". Buna daha önce de yanıt verdim: Yapay karanoktalar 2800 ila 5000 ton demirin sıkıştırılmasından elde edilebiliyor. Ashabı Kehf'i 309 yıl tutan Adler'i de ve en önemlisi de Zülkarneyn'in Yecüc Mecüc’lerini izdüşüm evren tünelinde HAPSEDEN bu yapay karanoktacıklardır. Yani yapayı oluşturulabildiğinden mini karanoktacıklar GERÇEKTİR. Bir şeyin aslı orijinali VAR İSE onu sentetik olarak yapabilirsiniz. YOK ise yapamazsınız. Madem bu tekniği Zülkarneyn bile yapmış GEÇMİŞTE... VE DE GELECEKTE. Geçmişte diyorum: Geçmişte Zülkarnreyn o iki ırkı sedd arkasında tuttu. Gelecekte diyorum çünkü Yecüc Mecüc gelecekte de gelecektir. O HALDE GELECEK kelimesi HAVET'te kalıyor. Ama günü gelince bu sedd yarılacak ve Yecüc Mecüc her tepeden (Osilasyondan) birbiri içinde akaCAKtır. Henüz akmadığı için HAVET diyorum ama "Allah'ın vaadi” olduğu için ve Allah'ımız vaadini HEP TUTACAGI için kuşkusuz İLERİDE/GELECEKTE bu HA/VET EVET olacaktır. ben de bu HAVETLERİ bu anlamda kullanıyorum.

Eğer yapay bir karanokta olduracaksanız Fe (Demir) yeterlidir. Ama insanı ve içinde bulunduğu sistemi öldürür. Siz bu mini karanoktacığı ELEKTRİK YÜKLÜ yaparsanız o karanoktacık tekilliği sizi öldürmez ve eskisinden daha güçlü olarak sizi iade eder. Bunun içindir ki üzerine nuhas ya da bakır kaplanmalıdır. Bakır ile maksat/murat ELEKTRİK YÜKLÜ bir MİNİ KARANOKTACIK imal edilmesidir.

Alıntıdır.