Rad 17: Gökten bir su indirdi de vadiler kendi miktarlarınca sel olup aktılar. Sel de suyun yüzüne çıkan bir köpük yüklendi. Bir zinet eşyası veya bir değerli mal yapmak için ateşte üzerini körükledikleri madenlerden de onun gibi bir köpük meydana gelir. İşte Allah hak ile batılı böyle çarpıştırır. Fakat köpük atılır gider insanlara faydası olan ise yerde kalır. İşte Allah böyle misaller verir.

49 anlamdan biri: KUANTUM KÖPÜĞÜ. Örümcek ağı evrenin süper sicimleridir (ve zayıftır) ve köpük de bu sicimlerin içindeki kuanta malzemesidir (köpük de zayıftır). Kuantum köpüğü bahsini iyice bilmeden bu ayetle giremeyiz. Yani öncelikle kuantum köpüğü diye bir şeyi (Misal Alemi Süper Uzay Dokusu) iyice işlememiz gerekecek. Ondan sonra da yeniden Aşağı Misal Alemi’ne gireceğiz. "Arş'ı su üzerindeydi: MA=Esir’den indirildi (Planck Sabiti aralığından bize fırladı). Devamında "Evren bir plazma idi" deniyor. Vadiler “indi-çıktı” dalgalanmaları anlatıyor... Ve Kuantum Köpüğü oluşuyor. İşte bu noktada mutlaka KUANTUM KÖPÜĞÜ denen olguyu bilmemiz gerekiyor ki devam edeyim.

Göreceksiniz ki köpük denen şey GEON denen bir tek YAPITAŞIDIR. O ise "TÜMDEN VE GERÇEKTEN YARATIM" denen blok evren yapısıdır. TÜMDEN YARATIM! Yani bir geondan istediğiniz herşeyi yapabilirsiniz (Geonlar Misal Alemi/Süper Uzay’ın KÖPÜKLÜ yapıtaşlarıdır)... Ve biliyoruz ki Zülkarneyn de Kuantum Köpüğü=Atomaltı düzlem olguları... DEMİR ve üzerine kaplanmış BAKIR'ı körükletti. Burada ise soy elementler körükleniyor (Cifir tablomuzdaki Altın Gümüş vb. yi anımsayınız). Kuantum Köpüğü’nün evrenin doğumundan kalan ancak üzerinde hala araştırma yapılan ve bir türlü varlığı kanıtlanamayan bir olgu. Kuantum Köpüğü yani Worm Hole (Solucan Tünelleri) SÜPER UZAY'dadır. Tüneller bir girişi KARADELİK çıkışı ise akdeliktir. Karadelik girişini DEMİR+BAKIR'dan yapılmış bir KARANOKTA verebiliyor ama çıkışı ise ALTIN+Bakır'dan oluşmuş bir AKNOKTA verebiliyor yani yapay AKNOKTACIK teknolojisi anlatılmış sunduğunuz ayette... Tıpkı Kehf Suresi’ndeki Zulkarneyn'in "Demir kütlelerini" körüklemesi gibi. Yani Yecüc Mecüc'ü ARZ altında izdüşüme gönderecek bir KİRİŞ (Sedd) oluşturacak bir yapay karanokta... Ve bunun tersini hatırlayınız yani ARZ'in tersi Sema (Tarık) da ise sadece ALTIN gibi kendine parlayan bir ışıltıdan söz ediliyordu.

Köpük yani belirsiz GEONLAR ya da OL=ÖL aynı anda gerçekleşen zamansız geonlar HİÇBİR ŞEY yapmazlar ama onlardan birinden bir TOHUM gibi bir evren şişer. Yani köpük (Cenine eş plesenta sıvısı gibi) kuantum köpüğü ile dokunur ama ondan koca ve devasa bir EVREN “Bang!” diye açılır ve biz de içine gireriz. Yani evren içinde varoluruz.

Kuantum köpüğü dikkat ediniz: EVRENİN DOĞUMUNDAN KALAN diye tanımlanıyor verilerde. Gerisi ise kuşkucu ve maksatlı bilim ad*****larının sözlerinden ibaret: Kanıtlanmayan! Nasıl kanıtlayacaksınız ki? Gideceksiniz Süper Uzay'a bir GEON içeren köpük alacaksınız. Süper Uzay’dan o zaman bir büyük patlamayla bir evren açılacak fakat kıvrılı boyutta kalacaktır. Onu şişireceksiniz. Aniden evren genişleyip Planck Sabiti’nin üstüne çıkacak! Sonra inanılmaz sonsuz derecede sıcaklar içinden bir evren yaratılacak! İyi de bunu hangi laboratuarda yapacağız? Nasıl kanıtlayacağız? Bana öyle bir laboratuar bulun ki size evrenler oluşturayım.

MİSAL içeren ayetler maalesef KOZMOLOJİ bilgisi içermektedir. Yani MİSAL Alemi’ydi/Süper Uzay’dı bunlar hep gündeme gelecek. Çünkü evrenin başka bir yaratım tarzı daha yok. Allah böyle dilemiş. Tek bir kuanttan (Geon) yaratmış koca evreni... Ve sadece basit eksi ve artı birer takımdan oluşturmuş. Yaratılış teoremi basit ama yaratım işi ilahi kudretin işi.Rabb’imiz eksi elektronu ve artı protonu yaratıp vermiş. Biz onun üzerinde oynayabiliyoruz. Yani biz yaratılan malzemeyi bilim yoluyla değerlendiriyoruz. Asıl hüner +p ve -e yi YOKTAN YARATMAMIZDA! Bunu da Allah'tan başka hiçbir kuvvet yapamaz! Köpük konusuna ileride yeniden döneriz. Çünkü Kuantum Köpüğü’nü bilmek FARZ derecesinde bir ödev bize... Bunun ardından ALTIN gibi değerli maddelerden YAPAY BİR AKNOKTACIK yapabilme TEKNOLOJİSİ gelecektir. Yapay karanoktacık nasıl ki Yecüc Mecüc'ü SED yapıp hapsettiyse (Zülkarneyn teknolojisi) yapay bir aknoktacık da Riemann Uzayı’nı Lobatchevski Uzayı’na çevirmektedir. Günü gelince bu KAF DAĞLARI’NI da konuşacağız elbette...

Birgün bizler FUSION reaktörü yapacağız (şimdikiler Fission reaktörü). O zaman bu tekniğin daha da ilerletilmesiyle bir kaç bin ton demirden bir karanokta yapabilecek kadar ileri bir düzeye geleceğiz. O zaman da GELECEKTE Zülkarneyn diye biri çıkacaktır geçmişe gelecektir ve Yecüc-Mecüc belasını GEÇMİŞTEKİ bir çalışmayla geleceğin geleceğine tehir edecektir. Bu doğmamış Zülkarneyn geçmişe geleceği içindir ki KUR'AN'da da yer almış olacaktır (aldı zaten).

Alıntıdır.