Renormalizasyon için soyut sayılar ve sonsuzu sınırlama kuramlarını biliyorsanız konuşabiliriz. Çünkü birleşik tüm alanlarda illa ki paranormal sayılar ve denklemler vardır. Bunlar sonucu sonsuz veren sayılardır. Sonsuz diye bir sayı ise işimize yaramaz. Renormalizasyonda anomali sayılarının birbirini pay ve paydada gidermesi önemlidir. Birbirlerini giderirler. Mesela bir olayın olması ihtimali B evreninde %-60 ise A evreninde %140 olmaktadır bu iki sayı birbirini gideremez/sadeleşemez ve ANOMALİ sonsuz sonuç verir. Ama kuantum alanlarında şunu yaparız. %-60 payda yazılıysa ve bu paydada da varsa onlar birbirini götürür ve 1 denen somut (Reel) sayı ortaya çıkar. Mesela melekte insan SONSUZDUR ama melekte melek (bölü) 1'dir. Bu takım sayılara ALEPH diyoruz. Aleph normalizasyonda çok önemlidir. Çünkü kendisi Anomali (Paranormal) sayıdır.

George Cantor'un bulduğu bu sonsuz setlerden şunu anlarız. Evrende her bir en küçük birim (Cantor'a göre esir ileride KUANT) bir bütünün TÜMÜNÜ içerir (Hologram teoremini ilk kuran Cantor'dur). Hilbert aynı teoremi alır ve bu Aleph (Elif) noktalarını PAYDAYA yerleştirir. O zaman KUANTlaşma aralığından (Planck sabitinden) milyarlarca küçük çaplarda birimler oluşur. Ama bu birimlerin tamamı aslında onun 70inci üstel (Exponential) artışıyla EN BÜYÜK ŞEYİN TA KENDİSİDİR. Yani bunu açarsak evrende EN KÜÇÜK ŞEY EN BÜYÜK ŞEYİN ta kendisidir. Evrendeki en küçük şey >>> BİZZAT EN BÜYÜK OLAN SÜPER UZAY'DIR. Evren en başta Planck Sabiti’nden trilyonlarca küçük çapta VE DE KUANTLAŞMAKSIZIN bütünsel/tümel olarak Süper Uzay’dan AKDELİK (Bigbang) odağı olarak doğdu. Bu BİR TEK kuant idi. Evren sonsuz küçük ve TEK bir anomaliden olmuştur. Anomalidir çünkü:
1. Daha Planck Sabiti’ne kadar genişlememiştir Kİ KUANT DİYELİM! Onun kuantum alanı olabilmesi için Planck Sabiti eninde olması gerekir. Evren BİR TEK kuanttır ama >>> Planck Sabiti’nden küçük olduğundan KUANT da değildir (Al bir Ha/vet daha).
2. Evren bir tek kuantta -1 Kelvin derece sıcaklığı gösterir. Yani evren o sırada mutlak soğuk dereceden (Sıfır kelvin dereceden) daha SOĞUKTUR (İkinci Ha/vet)...

İyi ama diyeceksin evrende EN SOĞUKTAN DAHA SOĞUK mu var bu ANOMALİ DEĞİL Mİ? Evet anomali... Onu nasıl normalize edebiliriz? Şöyle: Onun adını EVRENDEKİ MUTLAK EN SICAK dersen anomali kalkar yerine normalizasyon gelir. Bu postulat tamamen doğrudur: Evren SONSUZ SICAKLIKLARDAN patla***** açılmıştır. Sonsuz sıcak bir BELİRSİZ sayıdır. Ne demek sonsuz sıcaklıklar? En iyisi ona -1 Kelvin dersin ve normalize edersin. Bu tıpkı %-50 ihtimal der gibi. Yani yüzdeyüz ihtimali bitiriyorsun sonra yüzde sıfır ihtimale iniyorsun. O da yetmiyor ve EKSİ ihtimallere geçiyor ve YÜZDE EKSİ 50 diyorsun.

-2'den başla***** bizim MUTLAK SOĞUĞUMUZA KADAR sıcaklıklar gamı var. Eksi ihtimal evrende A ve B olaylarının gerçekleşme fazlarıdır. %100 >>> Mutlaka olmuş tek şey (Allah gibi). %0 >>> OLMASI MÜMKÜN OLMAYAN TEK ŞEY (Şeytan'ın Cennet'e YENİDEN girmesi). Bu ikisi A EVRENİ limitleridir. Ama bir de B evreni vardır: Orada ihtimaller (Soyut evrende) soyut (imaginary) sayılarla anlatılır. Mesela burada bir fotonu kutupla***** şaşırtırsanız. Görmediğiniz o sübjektif evrende de öteki ÇİFTİ aynı şeyi yapar. Yani şöyle diyelim: Burada bir fotonu polarizleyerek şaşırtıyoruz. Ayna koyuyoruz. Onun öteki çifti de AYNA koymadığmız ve etkilemediğimiz halde İKİZ davranış yaparak sanki HAYALİ bir ayna ile şaşırtılmış gibi öteki ikizine tıpatıp uyar. Bunun nedeni şudur: B evreninde %-50 ihtimalle AYNA tutulduğu için ödeme-dengeleme hemzemin geçitleri (Kuantum Köpüğü Kuramları) sonucunda iki olay BİRBİRİNİ ödemiştir. Yani şaşırtmadığınız halde şaşıran fotona ÖTEKİ ALEM görünmeyen bir ayna ile BÜYÜ yapmıştır. Bu da bir anomalidir. Bunu nasıl normalize ederiz? (Büyü ayna olmadan yapılan bir davranıştan başka bir şey değildir). Polarizlenmeyen foton için ÖTEKİ taraftan (B ihtimali evreninden) ANOMALİ (Paranormal sayı V-1 gibi sayılar) sayıları ile müdahale ederiz. O zaman A ve B evrendeki İNDETERMİNİZMİN (Belirsizliğin) aslında birbiriyle normalize edildiğinde KESİN BELİRLİLİK (Determinizm) olduğunu anlarız. Mesela bu evrende bir fotonun ayna tutulmadan şaşma şansı %50 ise bunun tersine B evreninde bu ihtimal %50'dir. Bu ikisi birbirini NORMALİZE etmezler. Bunu kuantumlu alanlara uygularsanız şöyle olur: Her iki evren %200 kabul edilir. Bu evrende OLAN şey %50 ise bunun dışında kalan anomali %-150'dir. İşte bu KADER denen bir şeyin DETERMİNE olarak bizi denetlediğini göstermektedir.

Bir diğer HA/VET de evrenin genişleme hızı... Işık hızı normalizasyon kabul edilirse evrenin genişleme hızı (ivmesi) ışıktan hızlıdır. Yani genişleme bir LAMBA gibi ışıktan hızlıdır (Işığın kaynağı ışıktan hızlı olabilir. Ama o lambadan çıkan ışık illa ki C hızındadır) ama bu lambanın ışığı ise saniyede 300 bin km yol alır. Hiçbirşey ışıktan hızlı gidemez derseniz zaten asla renormalizasyon yapamazsınız. Işıktan hızlı dönen karadelikler var (çıplak tekilliklerin nedeni budur)... Ve siz ışıktan hızlı dönen bir karadeliğin üzerinde eksi yönde hareket ederseniz HIZ TOPLAMI sonucu ışığın hızını aşarak GELECEĞE; bunun tersi yönde giderseniz GEÇMİŞE gidersiniz. Karadelik tekillikleri ve kronosferleri zamanın denetlemesine izin verir.

Geçmişe gitmek için DÖRT katlı diyagram vardır. Bir takyon ışıktan hızlıdır ve GELECEKTEN geçmişe gider. Bir antitakyon tıpkı bizim gibi GEÇMİŞTEN GELECEĞE gider (p olumsuz q gibi anımsayınız). Madde tıpkı antitakyon gibi geçmişten geleceğe gider. Antimadde ise takyon gibi gelecekten geçmişe gider. Buna dört katlı zaman oku şeması diyoruz. İleride bunu size çizerim. Evren ışıktan hızlı genişlediği için zaman oku da geçmişten (nedenden) geleceğe (sonuç) akıyor. Evren hızı düşerse ya da ışık hızına kadar yavaşlarsa (ki bunun adı Birinci Sur) sistemin dengesi altüst olur. Çünkü genişleme hızı=Zamanın akma hızı=ışık hızı hepsi AYNI şey olur. Bu durumda zaman sonsuz genleşir ve gökler kavramı (şişkin balon kavramı) yerine GÖK (bir tek düzlem/De Sitter Gök Modeli) oluşur. Bu zaman yolcusunun TARIK semasında KENDİSİNE ışımasıyla aynı şeydir. Yani “yıldızlar bulanıp düştüğü... Güneş dürülüp söndürüldüğü...” diye anlatılan Tekvir ve İnşikak gibi surelerde IŞIKSIZLIK hakim. Işık var ama GRİ (bulanık). Işık var ama sönmüş (kendine parlıyor “gri hiçlik” engelliyor)... Ve de YER de aynı. Yer de uzatılmıştır ve artık dünya ŞİŞKİN balon değildir. DÜMDÜZ UZATILMIŞTIR yani MAHŞER MEYDANI oluşturulmuştur... Ve Mezarlar deşilmiştir (Mahşer olduğunu iyice anlıyoruz). Herkes orada DABBET’TİR

Alıntıdır.