Ucu bucağı belirsiz sonsuz ufuklara kadar yayılan bu kozmosa bilimciler "makrokozmos" adını verirler. Büyük evren....

Makrokozmostan sonra bir de "mikrokozmos" vardır. Yani küçük evren!
Büyük evreni herkes görebiliyordu gece yıldızlara bakarak güneşe ve aya bakarak... görülebilir bir evren... Belki ulaşımı bile kolay oldu ki artık uydumuz Ay'dan sonra insansız araçlarla gezegenlere gidebiliyor Hubble teleskopu ile cok uzaklardaki galaksilerin bile fotoğraflarını çekebiliyoruz...
Peki Göremediğimiz mikrokozmoz evrene nasıl ulaşabilecektik?

Hareketsiz görülen durağan olduğunu düşündüğümüz maddenin içine nasıl girecek küçük evrene nasıl ulaşabilecektik?

20. asrın ilk çeyreğinde "Kuantum Fiziği" denilen ve akıllara durgunluk veren bir bilim kolu geliştirildi.

Bu ileri fiziğin kurucularından Niels Bohr Kuantum fiziğinden şok olmamış bir fizikçi fiziği anlamamıştır. derken bu gerçeğe işaret ediyordu.

Çünkü Kuantum Fiziği atom altı parçacıkların sırlar dolu perdesini biraz aralayınca anlaşıldı ki atomların içinde de ahenkli ve heybetli bir kozmos vardır.

Atom...
Gezegenlerin ahenkli yörüngelerinden sonra atom çekirdeği etrafında dönen yörüngelerde hareket eden elektronların düzgün bir yol izlediği düşünüldü. Ama aksine bu elektronların hareketine "dalgalar" eşlik ediyor ve bu dalgalar da bizimle sanki adeta "dalga geçiyor". Çünkü bu harekette kesinlik yok yerleri tespit edilemiyor. İhtimallerle yeri tespit ediliyor yani ihtimallere dayalı bir "belirsizlik prensibi" ortaya çıkıyor.

Yani elektron mikroskopundan bir elektronu inceleyen bilim adamı nereye bakarsa elektronu orada görebiliyor..... Bu da uzun çabalar ve uzun uğraşlar gerektiriyor......

Atom çekirdeğinin içinde bulunan proton var ama protonun içinde ne var? Araştırıldı ve sonunda o da bulundu protonun da içinde kuark adı verilen milimetrenin trilyonda biri kadar küçük bir mekana sığışmış parçacıklar var.
Yani dünya içinde dünya onun içinde de dünyalar.......

Kuarkları da birbirine bağlayan kuvvetin ne olduğu da keşfedildi ve buna "gluon" denilen kütlesiz parçacıklar olduğu kesinlik kazandı..

En sonunda mikrokosmos yani küçük evren de keşfedilmiş oldu.
Derinlere inildikçe inanılmaz güzellikler birbiriyle cok güçlü enerjilerle bağlanmış parçacıklar düzensizliğin içinde düzen ve matematiksel şaheserler keşfedildi..

Yani herşey birbirine enerji ile bağlı düzensizliğin içinde düzen olan bir kaosun mükemmel uyumu...

Alıntıdır.