ATOM FİZİĞİNDE PARÇACIKLARIN ETKİSİ


Atom fiziğine göre alanından yalıtılmış maddesel parçacıklar yalnızca birer soyutlamadan ibarettir. Bu nedenle atom altında yalıtılmış parçacıkların tek başına iken özellikleri tanımlanamaz.

Onlar ancak atom altındaki diğer sistemlerle giriştikleri etkileşimler aracılığıyla gözlemlenebilir. Parçacıkların bir arada bulunmalarından kaynaklanan ve bütünsel davranmalarından doğan etki anlamı; atomaltı dünyadaki yasaları yaratır ve her parçacık hem anlamın oluşmasında etkilidir hem de o anlama yani yasalara itaat eden konumundadır.
Bu bize inanılmaz bir dünyanın kapılarını aralamaktadır. O kapının ardında mutlak hükümdar diye bir şey yoktur. Görünürdeki mutlak hükümdar alanın etkisidir. O alana dahil olan her parçacık aynı zamanda o etkinin oluşmasında aktif bir şekilde rol almış olur. Kısacası hem itaat eden hem de itaat etmelerini sağlayan etkiyi yaratan konumundadırlar. Hem yaratan hem de yaratılan gibidirler.

Atomaltında her bir parçacık bir başka parçacığın ne yaptığını bilir gibi davranır.
Bilmek ve davranmak şuurluluğun uyanıklığın olup biteni idrak etmenin göstergesi değil midir? Peki bizler birbirimizin realitelerini dolayısıyla ne yaptığımızı ne yapabileceğimizi birbirimizin dolayısıyla dünyanın gelişmesine ne şekilde katkıda bulunduğumuzu biliyor muyuz? Birbirimizi anlıyor muyuz? Yoksa hala anlaşılmayı bekleyen duygusallıkta enerji tüketmeye devam mı ediyoruz? Niçin çeşitli düğmelere basarak kolaylaştırdığımız günlük yaşantılarımızda giderek yalnızlığı çoğaltıyoruz.

Teknolojiyi satın alma hırsı birbirimize hizmetin pozitif davranmanın hal hatır sormanın niçin bu kadar önünde? Niçin bizler atom altındaki her bir parçacığın adeta bütünselliğe hizmet eden anlayışından yoksunuz bütünden yalıtılmış ayrı ve yalnız bireyler olarak sadece kibrimizi ve gururumuzu beslediğimizi hiç fark etmiyor muyuz? Niçin onlar gibi
"Ben yok biz varız" realitesiyle hareket edemiyoruz? Niçin egolarımızı otomatik realitelere teslim edip kendimizi şuurun derin bilgeliğinden yoksun bırakıyoruz?...

İçinde bulunduğumuz insanlık ailesi büyük bir hızla çok çeşitli planların meydana getirmiş olduğu alanlar halindedir. Bu alanlar hem çok çeşitlidir hem de birbiri içine girmiş girift bir görünüm sunmaktadır. Ve hepsi de ellerinden gelen en yüksek hızla belli bir yönde hareket etmektedir. Bütün planlar tek tek olarak değil tüm dünyanın bir plan halinde yükselmesi için çalışmaktadır.
Hepimiz zaman ve mekanın yani fizik planın ortaklaşa meydana getirmiş olduğu bir alan içindeyiz. Hem kendi varlığımız çevresiyle yani dünyayla birlikte bir alan içindedir hem de zaman ve mekanın bizim içimizde meydana getirmiş olduğu bir alan içindedir. Birine bedensel diğerine de psişik alan diyebiliriz. Bu ikisi de aynı zamanda birbirlerini tamamlar vaziyettedir. Yani bizim hareketimizi sağlayan iki unsur var. Dünya şartları ve psişik şartlarımız…


Bu şartları da varlık olarak bizler oluştururuz. Bir alanın oluşabilmesi için çok değişik unsurlar bir aradadır. Sonuçta ise bir tesir alanı oluşur. Bu alan bir hasır örgü gibidir. Analizini kesin hatlarıyla yapmak hemen hemen imkansızdır. Çok çeşitli enerjilerin bir araya gelmesinden meydana gelmiş bir örgüdür ve bu spiritüel anlayış modern fiziğin atomaltı parçacık düzeni ile ahenk içindedir.


Alan çalışması ile organizasyon ya da plan çalışması aynıdır. Planlar bu alanlardan oluşmuştur. Planların çekirdeği alanlardır. Planlardan hareketle mekanizmalar meydana gelir. Alanın temel unsuru ise enerjidir. Çok çeşitli enerji türlerinden meydana gelmiştir.

Alıntıdır.