Karanlıktan hayata ulaşan yol. Mandelbrot fraktalına baktığınızda sıfır noktasındaki farkındalıkta bulunan bütün ilişkileri birleştiren bilincin ince bağlantılarını görebilirsiniz. Fakat diğer matematiksel bağlantıların hiçbiri tek sonsuz bir birleşim oluşturmak için kendileriyle bütünleşmez. Fraktallar dünyasında sonsuz küçüklüğe doğru kaybolan Cantor setleri ve yalnızca kendi karmaşıklıklarıyla birleşen Julia kümeleri vardır. Fraktal bağlantıların insan potansiyeline ve insan gerçekliğine benzediğini düşünür ve matematiksel olasılıkları farklı potansiyel kümelerine uygularsak şu bulgulara ulaşırız: 1. sonsuz küçüklüğe doğru kaybolan insanlar: önemsiz çalışmaları hasar görmüş zihinleri ve kendine değer vermemeleri hepsi birleşerek potansiyel bilinçlerinin kendileri tarafından dağıtılmasına sebep olur.

Tüm zamanların bütün iyi askerleri bir başkasının bando ritmiyle yürümekten gurur duyan herkes zaman içinde kaybolmuştur. 2. kendi gerçekliğini yaratan insanlar: ne kadar karmaşık olursa olsun bu sürekli olarak kendine geri dönmekte ve hiçbir yere gitmemektedir. Kendi yarattıkları dünyalarda yaşayan insanlar ve gruplar Julia kümelerine benzer. Kendi içinde bir hafızası olan gerçeklik biçimleri oluşturan kişiler yarattıkları bu bazen güzel ama sonuçta oldukça katı sınırları olan gerçeklikte yaşarlar. Bu hem yaşamda hem de ölümde acı verici bir durumdur. Bu yeni hiçbir şeyin olmadığı sürekli geri dönerek kendini tekrar eden sınırlı inançlar dünyasıdır. Burası dünyadaki insanların çoğunun yaşadığı yerdir. 3. Yol’un insanları: kendiliğinden doğal olanda yaşayan yaratıcı kişiler. Her zaman yenişeylere açık ve her zaman için diğer tüm yollarla da bağlantılı bir rota üzerinde yağayan insanlar. Potansiyel olarak bu yolda yaşayan evren(ler)deki her bilinç farkındalıkta birleşen bu yol üzerinde yaşayan diğer herkesle bağlantılıdır.

Zamanın başlangıcı ve sonu ile bir olan farkındalık sadece bu yola bilincin bir sürekliliği olarak bağlıdır. Bunlar bir fiziksellik düzeyinden diğerine geçerken biçim deği_tirdiklerinde ölmeyen kişiliklerdir. Bu kişiler benzer şekilde bağlantılı oldukları kişilerle karşılaştıklarında mutlu olan heyecanlanan gerçek iletişime ve paylaşıma açık kişilerdir. Yalnız seven bir tanrı özgür iradeyi yaratabilir. Modern fizik ve matematik zamanın bizim sınırlı bilincimizin yarattığı bir illüzyon olduğunu kanıtlamıştır. Gerçekte yalnızca sınırsız olasılık vardır; ve bunlar içinde kendi bakış açımıza göre bazı enerji gruplarının yani quantaların diğer bazı quanta gruplarıyla ilişkide olma olasılığı bulunur. Bu her şeyin ve her ilişkinin var olabileceği anlamına gelir. Özgür irade ancak ve ancak bütün ilişkilerin her olasılığının var olduğu bir durumda mümkün olabilir. Bu aynı zamanda evrenin tüm alanı boyunca bilincin bağlantılılığına olanak tanır; böylece tamamen bağlantılı tek bir bilinç akışında sonsuza dek yaşama olanağı verir. Bu akış olası evrenler ve bağlantıların sonsuzluğu içinde ilerliyor gibidir. Ama uzay içinde hareket eden ve bu yüzden zaman illüzyonunu yaşayan aslında bizleriz. Hepimiz sonsuz olasılıklar içinden kendi küçük olasılıklar bölümümüzü inceleriz.

Meditasyonda ve odaklanma ve bilinç konsantrasyonu gibi özgür iradeyi serbest bırakan diğer yöntemlerde daha yüksek ya da daha karmaşık farkındalık bilinç ve enerji düzeylerine ulaşırız. insan bilincinin şimdiye kadar ulaşabildiği birçok düzey vardır; Yogiler bunları Samadhi olarak adlandırır. Hep daha geniş bilinç bütünlerine odaklanan özel egzersizler daha üst düzeylere geçişe olanak tanır. Bunlar Yolun temel haritalarını oluşturur. Yaşadığımız çağda ilgili bilinçlerin kendi yüksek bilinçlerinin özelliklerine ve hatta belki de yüksek bilince ulaşmalarına yardımcı olacak daha anlaşılır formüller ve gerçeğe yakın haritalar oluşturulmasını bekleyebiliriz. Geçmişin Julia kümesi benzeri hep kendilerine geri dönen inançları başlangıçtaki orjinalliklerinin verdiği mutluluğu kaybetmişler ahlaki hapishanelere ve sosyal güç yanılgılarına dönüşmüşlerdir. Ama eski metotlar her kim ve ne sebeple olursa olsun Yola incecik de olsa bir bağı bulunanlar için daha yüksek bilinç düzeylerine ulaşabilecekleri bir sıçrama alanı yaratmayı başarmışlardır. Çağımızın yeni potansiyelinin bilimsel metotları Güzellik ve Sevgi kavramlarını düşünce ve beden yoluyla açıkça anlaşılır hale getirecektir. Güzellik ve Sevgi yüksek bilinç deneyiminin kanıtları ve gerçek Farkındalık deneyiminin farklı yüzleri ya da temel ürünleri olarak anlaşılacaktır. Giderek daha çok insan kendilerinin tüm genel bilince bağlantılandığını ve evrendeki birbirine bağlı her şey olduklarını fark etmeye başlayınca Güzellik ve Sevgi geçmişte olduğundan tamamen farklı şekilde algılanacaktır. Kendilerinin birlik bilincin sürekliliği Farkındalık olduğunu anladıklarında. Öz farkındalığın tartışılmaz üstünlüğü bizi Yol üstünde tutmakta. Bu Güzelliktir. Sevgi ise Yol ile paylaşımı kanıtlayan enerjilenmedir.

Alıntıdır.