ŞUUR VE BİLİM
Peki bu durumda belirsizlik gösteren Kuantum sisteminin kendi olası durumları nasıl teke indirilebilir? Kuantum reaksiyonlarını açıklayan matematiksel terminoloji birçok öğreti tarafından farklı açılardan ve çeşitli fikirlerle yorumlandı. Niels Bohr tarafından geliştirilmiş olan Kopenhag yorumu şuurlu gözlemciyi gözlem olayı içerisindeki faktör olarak görüyor ki o redüksiyona (azaltmaya basite indirgemeye) yol açıyor. Şayet ölçüm şuursuz bir makine tarafından uygulanacak olsaydı Kopenhag yorumuna göre her halükarda sistem bir varlık tarafından şuurlu olarak gözlemlendiğinde her olasılık açıktır. Bohr'un konseptik taslağı insan şuurunu fiziğin çekirdeğiyle/ cevheriyle birleştiriyor.O bunu Kuantum durumlarının belirsiz kaos halini belirli bir biçime sokabilen forma dönüştüren bir gözlemi de mümkün kılınabilir olarak görüyor. Bu görüş açısından şu soruyu sormak mümkün; en azından ilke olarak sistemin gözlem altında olacağı konumu acaba gözlemci kararlaştıramaz mı? Bu durumda böyle bir aksiyon psikokinezi 'yi ilgilendirirdi. Bu fikrin test edilebilmesi için bir tür psikokinezi hedef sistemi oluşturulması gerekir; bundaki hedef Kuantum olgularından oluşmuştur.
Gerçekten de psikokinezi deneylerinde sıkça kullanılan olasılık jeneratörleri olası/tesadüfi Kuantum olgularından kaynaklanmaktadır. Çünkü radyoaktif atomların parçalanmasında bu güçlendirilen atomlar insanın duyuları tarafından algılanabilmektedir. Helmut Schmidt tarafından Retro-PK için bir deney geliştirildi. Onun PK makinesi bir olasılık jeneratörü kullandı. Bunun olası olguları radyoaktif strontium-90 atomlarının kuramsal parçalanmaları sonucu ortaya çıktı. Parçalanmada belirtilen radyoaktif ışıma bir sayaç tarafından ölçüldü bu ise devrelere bağlıydı. Sayaç radyoaktivite tespit ettiğinde devreler mümkün iki olasılık durumundan birini üretti. Böylece olasılık jeneratörü olağanüstü bir beceriyle iki durum arasında olası bir takas üretti. Sonuçlar yazı tura atmak ile bir benzerlik taşıyor. Schmidt'in olasılık jeneratörü hiçbir dışsal etki olmadan uzun bir zaman zarfı içerisinde beklendiği gibi neredeyse tamı tamamına yüzde elli "tura" ve yüzde elli "yazı" seçimi üretti. Bu ayrımı iradeli olarak ya da diğer yönde etkileme görevi verilen psikokinezi medyumları bir kayma oluşturdu. Bunlar ortalama olarak maksimal yüzde üçe ulaştılar. Bu ilk bakışta ciddiye almaya değmez gibi geliyor ancak gerçekleştirilen on binlerce test göz önünde bulundurulduğunda ortaya önemli bir fark çıkıyor. Bu tür sonuçların tesadüf eseri ortaya çıkması trilyonda bir olasılıktır.

Bu sonuçların değerlendirilmesinde etken olan bakış açısı psikokinezinin sanıldığı gibi enerji sevkiyle özdeş olduğu değil tersine olası durumları düzenlemek ya da tesadüfi ortaya çıkışları mümkün olduğunca aza indirmektir. Yani sistem ekstra enformasyonlar ediniyor enerji değil.

SONUÇLARIN DETERMİNİZME EDİLMESİ

Kopenhag açıklamasına göre Kuantum durumu içerisindeki bir redüksiyonun (azaltmanın) ya da duruma göre kolapsın (ani dolaşım bozukluğu) gerçekleştirilebilmesinin şartı gözlemcinin kolaps oluşturabilme yetisidir yani öyle ya da böyle önündeki sonucu ölçebilmesidir.
Evan Harris Walker'in teorisi gözlemci insan şuuruna Schmidt'in teorisinden çok daha fazla önem vermektedir ve aynı zamanda daha da detaylıdır. Walker'e göre beyin üç önemli bilgi işlem sistemine sahiptir. Birinci bileşke şuursuz beynin sistemine uygun düşmektedir; parapsikoloji açısından bu o kadar da ilgi çekici değildir. İkincisi beyindeki (kimyasal) olaylarla alakalıdır bunlar şuura enformasyon iletirler. Üçüncü sistem çok daha karmaşıktır.

Walker şuur için önemli olan sinirlerin Kuantum alanında birbirleriyle birleştiğini iddia ediyor. Hem de bunu sırf normal kimyasal süreçlerdeki iletkenlerle gerçekleştirmiyor. Çünkü bu çok kompleks bir "kuantal birleşik birlik" oluşturuyor; bu sebeple onun kompleks bir Kuantum durumuna sahip olduğu söylenebilir. İnsan şuuru Walker'e göre saklı değişkenlerle örtüşüyor bunlar şuurlu beyin hücrelerini dengeliyor ve bu şekilde kendi beynini kontrol ediyor. Bu bilgi işlem yetisinin bir kısmı beyin dışındaki Kuantum durumlarının belirsiz kolapsını oluşturabilmek için hizmete hazır. Walker buna "irade" diyor yani arzu edildiği oranda psikokinetik olarak dünyaya etki edebilen ve DDA ile birlikte tüm psi fenomenlerinin kaynağını temsil eden bir modül. Böylece Walker'e göre "şuur" reeldir ancak alışılagelen bir fiziksel obje asla değildir ve kendi yetisi sayesinde Kuantum sisteminin saklı değişkenlerine tesir edebilir dünya üzerinde gerçek fiziksel etkiler meydana getirebilir. Ancak Walker'in yorumu burada konvensiyonel Kopenhag yorumundan belirgin bir fark göstermektedir. Bu iradenin aktivitesinin zaman ve mekan sınırlanmasına maruz kalmamasıdır. Çünkü o Kuantum sistemlerinin saklı değişkenlerini idare edebilir yönlendirebilir etkileyebilir. Buradan nefesleri kesen bir teze geçebiliriz; o da insanın geçmiş olayları etkileyebileceği olasılığıdır.

Alıntıdır.