YENİ EVREN ANLAYIŞINDA ELEKTRONYeni evren anlayışı dalga/parçacık ikiliği üzerine kurulacağa benziyor. Çok temel olduğu ve başka hiçbir şeye ya da işleme indirgenmediği için dalga/parçacık ikiliği zihinselle fizikselin kökenini ve bunların her biriyle neyi kastettiğimizi görmemizi sağlar. İki ya da daha fazla parçacıklı herhangi bir kuantum sisteminde her parçacık
"hem şeylik hem de bağıntılık" özelliğine sahiptir. Birincisi parçacık olmasından ikincisi de dalga olmasından kaynaklanır. Dalga özelliği yüzünden kuantum sistemleri bileşen üyeleriyle aralarında klasik sistemlerde olmayan yakın ve tanımsal bir ilişki sergilerler.

Örneğin eğer elimizde Newton'un bilardo toplarından bir kutu olsa bunların birbirleriyle bir çeşit ilişki içinde olduğunu söyleriz. Birbirlerine çarpıp birbirlerinin durum ve momentumlarını değiştirirler. Aynı zamanda birbirlerini yerlerinden oynatırlar. Yerçekimi gücüne göre birbirlerini çekerler ve eğer elektrikle yüklenirseler birbirlerini yüklerine göre çeker ya da iterler. Eğer bazıları daha yükseğe ve daha çok sıçrıyorsa bunlar daha alçağa sıçrayan az hareketliler üzerinde baskın çıkarlar.

Ancak bunların hepsi dışsal ilişkidir. Topların davranış biçimlerini etkiler fakat içsel özelliklerini değiştirmezler. Aralarında cereyan eden güçlere rağmen yuvarlaklıklarını sıçrama özelliklerini koruyup her biri kendi kütle durum ve momentumuna sahip olan ayrı birer bilardo topu olarak kalır.

Fakat benzer bir kutudaki sıçrayan elektronlar birbirleriyle farklı bir şekilde ilişkiye geçerler. Çünkü elektronlar aynı anda hem dalga hem de parçacıklardır (aynı anda her biridirler).

Dalga yönleri birbirine karışacak iç içe geçip birleşecek ve içsel özellikleri (kütleyükdönüş hızı durum ve momentum) diğer elektronlarla birbirlerinden ayrılmayacak bir hale gelecek varoluşsal bir ilişkiye gireceklerdir. Hepsi bu ilişkiden etkilenecek ayrı birer şey olmayı bırakıp bir bütünün parçaları olacaklardır.

Bütün bir bütün olarak belli bir kütle yük dönüş hızı vs.ye sahip olur. Fakat bu oluşuma hangi elektronun katkısının ne olduğu tamamıyla belirsizdir. Aslında artık bireysel özelliklere sahip bileşen elektronlardan söz etmek anlamsızdır. Bütünün gereklerini yerine getirmek üzere sürekli biçim ve konu değiştiren elektronlardan söz etmek hem yeni fiziğe hem de metafizik ilkelere daha uygun olacaktır.

Alıntıdır.