Tanrısal Parçacık (God Particle)

1970'lerden itibaren parçacık fizikçileri güçleri gün gittikçe artan parçacık hızlandırıcıları sayesinde evrenin gizemlerinin daha da derinlerine inebilmektedirler. Bu muazzam makineler (örneğin İsviçre'deki uluslararası CERN'de bulunan hızlandırıcı 27 kilometrelik bir elektro-mıknatıs çemberidir) maddeyi parçacıklarını ışık hızına yakın hızlara çıkararak parçalayıp esas yapılarını anlamamızı sağlayan bir enerji patlaması içinde yok olmalarını sağlamak üzere birbirleriyle çarpıştırmaktadırlar (Dipnot 6'e bkz). Bu süreç sayesinde bilimadamları maddenin çok daha ince katmanlarını soyarken doğanın dipsiz gibi gözüken kuyusuna gerçekliğin en önemli ve garip düzeylerine göz atabilmektedirler. 50 seneyi aşkın süredir devam eden bu ve benzeri deneyler sonucunda "Standart Model" denilen bir madde modeli ortaya çıkmıştır.

Standart Model'e göre evrenin tamamı sadece 16 parçacıktan oluşmaktadır. Model oluşturulur oluşturulmaz bazı anormallikler Standart Model'in sunduğu gerçeklik resminde bazı eksiklikler görülmeye başlandı. Çok derin hatta temel bir gerçeklik düzeyinde varolan ve evrendeki tüm maddeleri düzenleyen ve onlara madde özelliğini veren bir enerji alanının yardımı olmadan bu 16 parçacıktan hiç birinin kendi kendine var olamayacağı görüldü. Edinburgh Üniversitesi profesörü Peter Higgs'in öne sürdüğü şekliyle bu enerji alanı Higgs Parçacıkları'ndan oluşmaktadır. Bu parçacıkların bir araya gelmesiyle oluşan Higgs Enerji Alanı maddenin tüm diğer temel parçacıklarının var olması için gerekli kütleyi oluşturmaktadır. Gerçekliğin bu derin düzeyiyle David Bohm'un "Gizli Düzen (Implicate Order)" fikri arasındaki benzerlik oldukça şaşırtıcıdır. Nobel ödüllü fizikçi Leon Lederman Higgs Parçacığı'nı "Tanrısal Parçacık (God Particle)" olarak adlandırmayı uygun gördü çünkü birleşmiş bir "herşeyin teorisi" için temel oluşturduğunu düşünmekteydi. Burada sorulması gereken esas soru ise şudur "Böyle bir enerji alanı ya da Higgs Parçacığı olarak adlandırılan parçacık gerçekten var mıdır?"

Yakın zamanda Higgs Parçacığı'nın varlığına ilişkin ilk kuvvetli işaretler (%95 oranında kanıtlandı) elde edilmiştir . Kesin bir teyit elde etmek için bugüne kadar olduğundan çok daha yüksek enerji düzeylerinde çalışma kapasitesine sahip yeni bir parçacık hızlandırıcısı inşa edilecektir. Uluslararası Lineer Çarpıştırıcı (International Linear Collider) ya da kısaca "ILC" adındaki bu hızlandırıcı 30 kilometre uzunluğunda madde ve anti-maddeyi inanılmaz hızlarla çarpıştırarak gerçekliğin daha derin düzeylerine inilmesini sağlamak üzere çok daha büyük enerji patlamaları oluşturabilecek bir yüksek-enerji parçacık fiziği laboratuarı olacaktır. Böylece bilimadamlarının 21. yüzyılın en zorlayıcı sorularına cevap bulmalarında yardımcı olabilecek bir araç görevi görecektir - yani karanlık madde karanlık enerji ekstra boyutlar ve madde enerji uzay ve zamanın gerçek doğası hakkındaki sorulara. 5 milyar dolara mal olacağı tahmin edilen bu proje için hiç bir ülkenin tek başına kaynak bulması mümkün olmadığından ILC'nin gerçekleşmesi için uluslararası bir işbirliği yapılması gerekmektedir. ILC'nin 2007 yılında faaliyete geçmesi beklenmektedir.

Alıntıdır.