Üçüncü bine başladık 2000'li yıllardayız ve artık bu çağa '"Bilgi Çağı' diyoruz. Bilgiler yenileniyor yenilendikçe anlayışlar değişiyor anlayışlar değiştikçe bizler değişiyoruz.

Artık bilgi ve bilim kavramlarına daha farklı bakıyoruz.
Eski klasik fizik anlayişinin temelleri yavaş yavaş kuantum'un keşfi ve ortaya konması ile yıkılmaya başladı.

Eskisi gibi bilgi ve bilim anlayışı materyalist ve mekaniklikten çıktı ve daha mistik ve spirit hal almaya başladı. Bunu yine kuantum fiziğinin ortaya konmasına borçluyuz.

Kuantum fiziği ve izafiyet teorisinin katkıları sadece fizik bilimine değil tüm bilim dallarına da benzer gelişmeler katmıştır.

Ayreten de enerji anlayışına katkılarından dolayı(herşeyin aslının enerji olduğunun keşfi) spirit çalışmalara yönelimi arttırmaktadır.
Madde enerji neden sonuç ilişkileri (determenist) mistik anlayışlar uzay zaman mekan boyutlar gibi anlayışlarının değerlendirilmesi de farklı bir hal almaya başladı.

Yaşadığımız bu değişim (1950'lerde başlayan bu değişim) Yeni Çağ daki Yeni Dünya Insanlık Realitesi'nin oluşumuna katkı sağlayacak köklü değişimler yaşayacağı bir çağ özelliği taşıdığını ispatlar durumdadır.

Kuantum fiziğinin anlaşılır hale gelmesiyle toplumsal ekonomik zihinsel duygusal ve ruhsal yönlerden değişimler kaçınılmaz olmaktadır.

Bu değişim süreci herkesi etkilemekte en tutucu toplum tarafından bile görmezlikten gelinemez hale gelmektedir.

Alıntıdır.