Kişisel gelişimin en önemli ayağı olan farkındalık oluşturmak ve bilinçaltı düzeyinde yeniden yapılanma sağlamak için beynin yapısını ve çalışma şeklini gözden geçirmemiz gerekir. Konuyu amacımıza uygun olarak anlamlandırmak için beynin bedeni kontrol eden yapısını iki farklı bölüme ayırarak eski beyin/sürüngen beyin ve yeni beyin/korteks olarak tanımlamamız gerekir. Beynin en dış çeperi (beyin zarına yakın bölümleri) şimdiyi ve yakın zamanı yorumlar. Beynin içine doğru yönlendiğimizde ilk andan beri geçirdiği bütün evrimin bilgisini saklayan arkaik alanlardan söz etmeye başlarız. Son sözü söyleyenin bilinç diye tabir ettiğimiz korteks bölge olmasına rağmen bütünsel yaklaşımla her zaman bilinçaltının baskısı ana belirleyicidir. Bilinçli hareket ettiğimizi düşündüğümüz bütün zamanlarda bilinçaltının etkisi altında aslında bilinçaltının belirlediği davranışları gerçekleştiririz.

Modern bilimin ifade ettiği bilincin % 20 bilinçaltının %80 oranında varlığımızı yönettiği varsayımı üzerinden hareket edersek büyük oranda bilinçaltının kontrolü altında olduğumuz gerçeğine ulaşabiliriz. Bilinçaltı varlığımızın gizli ama asıl yöneticisidir. Kendini sorgulayabilen bilincimizle bilinçaltını fark edemeyiz. Hayal meyal hatırladığınız bir olay bilinçaltının değil direk korteksin kapsamı içindedir. Bilinçaltı düzeyinde bir hatıranız ancak korteks kontrolü ortadan kalktığında ya da bilinçaltına derin bir yolculuk yapıldığında gözlemlenebilir.

Bilinçaltı; DNA bazında genetiğin ve evrimin bütün bilgisine ortak bilinçaltına anne karnında 3. ayda oluşan korteksin gelişimi ile başlayan gelişimimizin bütün safhaları ile ilgili olarak gözleyebildiğimiz ve gözlemleyemediğimiz bütün bilginin sahibi ve kullanıcısıdır. Bu durumda bilinci ve bütün varlığımızı kontrol eden gizli yönetici bilinçaltını amacımıza uygun programlama konusu çok önemlidir.

Birçok kişisel gelişim çalışması anlamlı kelime cümle tekrarı dua tertipleri afirmasyonlar ve olumlamalar gibi çalışma disiplinleri ile eski bilinçaltını korteksin en yeni yapılanmasına ve ortaya çıkan anlayışına uygun olarak değiştirmeyi amaçlar. Genellikle ısrarlı çalışmalara rağmen sonuç almakta zorluk çekilir. Çoğu kez de istenilenin tam ters yönünde gelişmeler gözlemlenir. Bu başarısızlık bilinç ve bilinçaltı ilişkisinin ve karşılıklı çalışma işlevselliğinin bilinmemesinden kaynaklanır. Bilinç genelde yeni bilgiye karşı hassas duyarlılığa sahip olarak bilinçaltına bilgi transferi konusunda açık değildir. İkna edilmesi veya kandırılması gerekir. Ya da nefes çalışması ile dolaşım sistemi ve oksijen servisi bilinçli olarak kontrol edilmesi gerekir. (korteksin enerjisinde kısıtlama sonucunda filtreleme programının geçici olarak iptal edilmesini veya azaltmasını sağlamak gerekir.)

Bilinçaltı değiştirilmek üzere çalışma hedeflendiğinde amaca ulaşmak için mutlaka nefes çalışmaları ile bilinç ve bilinçaltı arasındaki süreçler kontrol edilmelidir. Bu konu uzmanlık isteyen bir konudur. Bilinç ve bilinçaltının birbirini algılayabilecekleri uyum içinde çalışabilecekleri ve karşı tesir oluşturmayacakları durumlar yaratılmaya çalışılmalıdır. Bir safhada nefes tutmalarla oksijen servisi desteklenerek bilinç aktive edilir. Diğer safhada hızlı solunumlarla oksijen servisi azaltılarak bilinç pasifize edilmeye çalışılır.

Konuda başarı sağlamak için çok kapsamlı bilgiye ve deneyime sahip olmak gerekir. En basit şekliyle açıklamak gerekirse eski “a” bilgisini yeni “b” bilgisi ile temas ettirmek veya değiştirmek gerektiğinde; beta alfa teta bilinç düzeyleri hakkında bilgi sahibi olmak ve nefes alışverişleri ile kan kimyasında oksijen karbondioksit ve hidrojen seviyelerini kontrol ederek bilinç ve bilinçaltı arasındaki ilişkiyi düzenlemek gerekir.

Alıntı