ÇEKİRDEK İNANÇ NEDİR?

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]Çekirdek inanç doğduğumuz günden başla***** bilinçaltımıza attığımız kendimiz ile ilgili olumsuz düşünce kalıplarının sistematik toplamıdır. Tecrübe ettiğimiz olumsuz olgular özümsediğimiz kültürel negatif söylemler aileden aldığımız olumsuz düşünce kalıplarının yarattığı sahte öz farkındalığın oluşmasıdır çekirdek inanç.

Dolayısıyla bugün beni ben yapan kararlarımı davranış şekillerimi hayattaki pozisyonumu belirleyen zihin yapımızın önemli bir kısmını oluşturan olumsuz düşünce kalıplarının toplamıdır çekirdek inanç(larımız).

Bir diğer deyişle insanın bilinçaltına kök salmış mutluluk amacını baltalayan kötü bir mirastır.

Kendimizle ilgili beğenmediğimiz bir tarafımızı keşfetsek de bunu uzun vadede değiştirmenin tek yolu bilinçaltı düzeyinde yılların birikimi sonucu oluşturduğumuz çekirdek inancımızı değiştirmeden geçmektedir. Bilinçaltında yatan kendimizle ilgili olumsuz düşünce kalıplarını değiştirmeden sağlanan değişimlerin yüzeysel kısa vadeli veya hevesle geçici değişimler olduğunu bir çok kez tecrübe ederiz. Çekirdek inanç yani ‘’ben’’ ve ‘’evren’’ (etraftaki herşey) tanımlamamızı yeniden yapılandırmak öz değişimin anahtarı olarak karşımıza çıkmaktadır.

ÇEKİRDEK İNANÇ TEMİZLİĞİ

Hayatta başarılı ve sonuç olarak mutlu olmamızın önündeki en büyük problem kendimiz olamamaktır. İnsan yaratılışı ve doğası evren ile harmoni içinde çalışmasına rağmen yukarda sayılan faktörler nedeniyle kendisine uzaklaşabilmektedir. Bir diğer deyişle korkularla ilişkisi olmayan özvarlığımızdan uzaklaşırız. İnsanın doğası sorunsuz ve mutluluğa koşan ve olumlamalar ile dolu bir bütün iken gerçek kimliğimizden uzaklaşarak mutluluk başarı ve sağlıktan da uzaklaşmış oluruz.

Çekirdek İnanç Temizliği yılların birikimi sonucu oluşmuş olumsuz düşünce kalıplarının yerine ilgili konu doğrultusunda olumlu düşünce kalıplarının edinilmesini sağlayan bireyin doğasına dönmesini dolayısıyla mutluluğu bolluğu başarıya koşmasını sağlayan bilinçaltı düzeyinde bir çalışmadır.
Bio-frekans Bilinçaltı Telkinlerinin temelinde yer alan kuantum olumlamalar ilgili konudaki negatif çekirdek inancı temizleme fonksiyonunu üstlenerek bireyin ilgili konudaki yaşam kalitesini arttırmaktadır. Zihnin doğduğu günde olduğu gibi bireyin yeniden lehine çalışmasını sağlamaktadır.

(ALINTIDIR)