“Eğer bazı şeyleri / mânâları çok çok çok iyi anlayabilirsek mesele bizim için çözülür. Aksi takdirde mânâmızın bileşimimizin getirdiği kavgalardan tartışmalardan kendimizi kurtaramayız.”

Yine ve yeni bir Merkür rötarı döneminde yukarıda yer verdiğim görüşleri aşağıda da devam ettirerek tam da bu rötar dönemi esprisine paralel bir fayda hasıl edeceği düşüncesindeyim.

Ayrıca vicdanımız ve ilmimiz ile baş başa kalmak sûretiyle bir muhasebe ve muhakemeyi oluşturacağı ümidini taşıyor ve bu mânâyı “ilim ve vicdan” olgularına sırtımı daya***** yaymaya gayret gösteriyorum. Böylelikle kulluk ( ...liya’büdûn…) kapsamındaki varlık gayemizin irfan (… liya’rifûn… ) ile anlamlanması ve bu farkındalığın oluşması düzeyine olan talebimizi / duamızı da izhar etmiş olacağız. Çünkü bugün artık yenilenebilmek için önce teşhis yani yerimizi-yurdumuzu tespit ile işe başlamamız gerekiyor.

Yıllar belli bir zümre için ilim yolunda tahkîk ve bunu yaşamda tahakkuk ettirebilme gayreti ile geçip giderken bu süreç içerisinde ilim ehlinin kendisini takip / tetkik edenleri ile internet üzerinde soru-cevap usulü ile yaptığı bir sohbete alıntı yaparak dikkât çekmek istiyorum.

SORU :


“ Muhyiddin-i A’rabi diyor ki: “Allah” ismi O’nun Zât’ının değil Sıfat ve Cemi Esmâ’nın adıdır…”


Bu cümleyi biraz açar mısınız?
ÜSTAD
-"ALLAH" kelimesi bir isimdir ve bir varlığa işaret etmektedir sadece...

"ALLAH İsminin İşaret Ettiği Varlığın” özelliklerine yani sıfat ve özelliklerine de yine çeşitli isimlerle işaret edilmektedir... Öyle ise biz isimlerle uğraşmayı bırakıp isimlerin işaret ettiği anlamlar doğrultusunda işaret edilen ZÂT’ı anlamaya çalışmalıyız ki bu da somut bir ismi olan obje değildir!

Bizler gene onun dilediği özelliklerle ve KENDİSİNİ düşünebilecek bir kapasite ve özellikle yaratıldığımız için de bu yönden KULLUK yapmaktayız...


Gerçek kulluğumuz budur!...

“İbadet” adı altında yapılan çalışmalar ise ”Kulluk” kapsamında değil yeme-içmenin insana yararı gibi değerlendirilmek zorundadır...

Bu çalışmalar yani zikir namaz oruç; bilinçli yapılmak sûretiyle beyni geliştireceği için kendini Var eden’le arandaki perdeleri kaldırır...

Denizdeki bir bardak suyun kendini kızdırarak camı çatlatıp-kırıp denizle bütünleşmesi misâlinde olduğu gibi!...

Yani ana konu sen bardaktaki su olarak; denizle bütünleşmeni engelleyen camı yani beşeri değer yargıları ve şartlanmalarını kırarak "ALLAH" ahlâkıyla ahlâklanırsın ki; böylelikle denizle bütünleşmenin yolu açılır...

Musa Aleyhisselâm’a -SEN “B”ENİ göremezsin- denmesinin sebebi bardaktakini denizden ayıran cama işarettir...

Kendini şeffaflığından dolayı fark edemedikleri cam sananlar!!!... Ya da camı görüp içinde su olduğunun farkında olmayanlar....


Denizin bereketinden mahrûm kalmış bir halde geçip giderler bu Dünya’dan...

Su her ne kadar deniz suyu ise de bardak onu sınırladığı için cam kayıtları içinde yaşayıp kendi varlığını da; Teklik bilgisini almış olduğu için deniz sanıp öylece avunarak ebedi yaşamlarına geçerler!...

Anlatabildim mi? ......... “
Yani anlayabildik mi ?
“KENDİNİ TANI” kitabından bir alıntı daha yapacağım Üstad’ın ;
“Bu terkib dediğimiz şey nedir? Ve nasıl oluşuyor?...

Bunu eğer teknik olarak izah etmek gerekirse özetle şöyle anlatacağız...

Bir cam ele alalım... Bu cam dediğimiz şey hamur halinde oluşur. Bu cam hamurunu eriyik halindeyken düşününün.. Sonra o hamura renk katın.. O renk daha sonra sâbit hâle geldi cam`da... Sonra o camı renkli camı aldık herhangi bir ışık kaynağının önüne koyduk. Güneşten gelen ışık esasında renksiz!... Fakat o camdan geçerek camın arkasına o camın rengiyle renklenmiş olarak vurdu.

Şimdi burada dikkât edilecek husus şu:
Gelen ışıktır ve renksiz`dir. Fakat cam`dan geçerken renklenmiş ve arkaya renkli olarak vurmuştur.

Renk gelen ışığa değil o camın halitasına aittir. Hamuruna aittir. Hamurunda mevcut olan şeydir vurduğu yerde yansıdığı yerde meydana gelen renk o camın terkibinde oluşmuş olan renkten dolayıdır...

Ancak burada şunu gözden kaçırmamak lazım...
O camın terkibinde yapısında mevcut olan renk de gene ışınların meydana getirdiği renktir. Dolayısıyla o terkip gene belli bir ışıkla oluşmuştur. O`nun dışında değildir...

Bizim varlığımız bu varlığın dışında oluşup da buraya gelmiş bir varlık değildir!... Allah`ın ilmî varlığı bünyesinde bir varlıktır.


Dolayısıyla bizim varlığımız O`ndaki mânâların belli bir formül altındaki halli hamuru olduğu için buna " terkib = bileşim "diyoruz!...

İşte bu bileşimimizde mevcut olan mânâlar genetik kartımızdaki yazılı veriler özellikler beynimizin sürecinde çeşitli takım yıldızlardan gelen kozmik ışınımların beynimizde oluşturduğu açılımlarla ortaya çıkmıştır!.

Böylece oluşan beynimiz yani terkipsel yapımız daha sonra çeşitli takım yıldızlardan gelen ışınların yönlendirmesiyle belli kararlar duygular düşünceler oluşturur.

Bu nokta kişi ile İlâhi yapı arasındaki farkın fark edilmesi noktasıdır...


İlâhi yapıda renksiz ve sınırsız olan mânâlar terkibi yapıda ortaya çıktığı zaman "yaradılış" denen mânâları meydana getirir... Yani yaratılmışlık noktası İlâhi mânâların terkipsel bir hâl alması ile birlikte başlar.

Bu konu İlâhiyat konusunun en ince noktalarından birisidir...


Yani senin ne yönünle yaradılmış olman; ne yönünle de Allah`ın varlığı ile kâim bir varlık olman; Ulûhiyet mertebelerinin özelliklerinin halografik sistem üzere "sen"de var olma noktası..

Bileşimi meydana getiren o mânâların orijinal varlığa ait olması; sende mevcut olan bu terkibi meydana getiren mânâlarının orijinalinin de sende olmasını gerektirir özü cevheri itibariyle... Holografik esasa dayalı bir biçimde!

Zira varoluş dıştan içe değil; içten dışadır!.
Bu terkib var olmadan evvel senin izafi-göresel birimsel varlığın da mevcut değildi...

"Allah var idi ve O`nunla beraber başka bir varlık yok idi!..."

Ve senin terkîbî yapının derinliğine girersek özüne girersek zaten orada terkip mânâlar kaybolacağı için öz kalacağı için şu mânâ çıkar :

"An içre sadece Allah vardır ve O`nun dışında hiç bir varlık yoktur!."


"Yani Allah var idi ve O`nunla beraber hiçbir şey yok idi; el`an da öyledir" açıklamasını boyutsal derinliklere inme olmadan anlayabilmek mümkün değildir!.. “


Şimdi buradaki alıntılarda “ ALLAH ” isminin geçtiği yerlerde “ ALLAH ” denilen varlığı ötede düşünmeyince ortaya nasıl bir olay çıkar ? Mesela “Bizim varlığımız bu varlığın dışında oluşup da buraya gelmiş bir varlık değildir! Allah`ın ilmî varlığı bünyesinde bir varlıktır.” cümlesini bu doğrultuda düşününce “Allah’ın ilmî varlığı” denilen varlık “KİM”in varlığıdır..Bu “bünye” kimin bünyesidir. Bu “KİM”lik = hüviyet ortaya çıkınca biz ne oluruz? Bu hususların y e n i d e n düşünülmesi / ele alınması gerektiği kanaatindeyim.
Diğer taraftan enfüsî anlamda veya afaki manada olsun varlık/insan Allah’ın Esmasından oluşmuştur demek doğru değildir. Varlık Allah Esmasının mütemadiyen zuhur ettiği bir varlıktır.

Bir alıntıya daha yer vereceğim Üstad Seyyid Ahmed Hulusi’nin 1967 yılında yazmış olduğu TECELLİYAT isimli kitabından :

“Bazıları şu sözü söyler; «vücudun öyle bir günahtır ki onunla hiç bir günah kıyas edilemez!..» Ve bunun Hadisi Kudsî olduğunu dahi ileri sürenler vardır. Buradaki «vücûd» kelimesiyle anlatılmak istenen şey "vehmî benliğin"dir!..Kendine Hak`tan ayrı bir benlik bir vücut vermen; kendini "var" sanman en büyük günah olan "gizli şirki" oluşturmaktadır. Halbuki senin vücudun bir tecellîgâhı İlâhidir. Orada her an "O" yeni bir şa`ndadır. Her yaşantı anınla etkileyiş sonucu tecellînin zuhûra gelmesi bir olmaktadır. Yoksa fizîk-biyolojik vücudun nasıl bir günah olabilir ki?.. “

Belli bazı görüşleri bugün yeni dile getiriliyormuş zannedip YENİYİ algılayabileceğini yenilenilebileceğini düşünmek ham hayal. Günümüzde bilim ile de erişilme aşamasına gelinen hakikâte 60’lı yıllardan tecellî hükmü ile nasıl bir noktadan / orijinden projeksiyon tutulduğunu görerek “kökü atide olan maziyi müşahede edebilmek” ise büyük bir zevk ayrıcalık ve farkındalık oluyor.

Sevgi saygı ve tefekkürle kalınız.

Savaş Eren


Alıntıdır.

Kaynak:
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]