İnsan kendini bulma yolundaki soruları sormaya başlamadan önce benliğini;aklı nefsi istek ve duyguları ile bütünleştirerek şekillendirir. Tüm gerçekliği yaşadıkları ve gelecek arasında gidip gelen tezahürlerden ibarettir. Yaşam yolculuğunun tüm gayesinin bu olduğunu zanneder. Daha doğrusu egosu onun bu gerçekliğe bağlı kalmasını sağlar. Aslında yüce benliğine ulaşmak ve farkındalığının başlaması için bu yaşam sınavlar ve deneyimler sunar kendisine.Ruhsal bir o kadar da ilahi hazırlık devresidir bu.İnsan yaşadığı bir korku yada mucizevi bir dokunuş veya okuduğu bir bilgiyada hiç bir sebep olmaksızın bir anda aslında kim olduğunuve varoluş sebebinin özünü araştırmaya koyulur.

Farkındalığı başlar ki; bu ruhsal bir uyanıştır. Hiç tanımadığı bir yoldadır artık. Doğumla var olup ölümle yok olur gibi görünen insanoğlu aslında sonsuz ölümsüz ruhtan başka bir şey değildir. Biz insanlar insani doğum ile var olmuyoruz; tüm dinlerde Yüce Yaradan tarafından öğretilen gerçek Tanrısal yaratıcılık ile var olduğumuz ve yolumuzun sonsuza uzanmasıdır.


Bu bilinçle tanışan insan dış dünyada her an yaşadığı farklı onlarca kimliğe büründüğünü ama aslında kendi içindeki yüce benliğin bunlarla hiç bir alakası olmadığını deneyimlemeye başlar. Her an o andaki mevcut kimliğinin gersinde hepsinden daha ilahi bir "Ben" olduğunu anlar.


İşte zor yolculuk başlamıştır. Bu dünyadaki yaşamın bir senaryoya bağlı olduğunu ve kendisininde bir oyuncu olduğunu algılamaya başlamıştır artık. Öyle anlar gelirki; hem yaşam oyununda sahnedeyken bir izleyici olarak da kendini izlemeyi deneyimlemeye başlar.


Artık o yüce benliğinin farkındadır. Artık daha fazla araştırır bilgiler ve ilahi deneyimlere meraklıdır. Araştırdıkça kendi yaradılışı gibi sonsuzluk içinde bulur kendini. İşte Aydınlanma yolu dediğimiz kavram budur. İnsanın kendi özünü farkedip aslında yüce yaradanın bir parçasını taşıdığını anlaması yoludur. Bu yolda tüm bilgiler bir kaldırım taşıdır. Çünkü sonu olmayacak bu ilahi yolda birbirinden farklı ama kendisini yolda tutacak bir çok bilgi ve ilim ile tanışacaktır.


Zihin ve ego ile ilgili bilgiler ona aslında tüm engelin kendisini yolun dışında tutacak olan bu düşmanını tanıma ve izleme yetisi verecektir. Ego sunun içindeki "Ben" dışında kendisini yüzlerce sahte "Ben" ile yönlendirdiğini anlayacaktır.


Tüm gerçekliğin ne geçmiş nede gelecekte var olmadığını ve tezahür edecek olan herşeyin tek gerçekliğinin ve kendisinin sadece "Şimdi" var olduğunu anlar. Anda kalmak ve o anda tüm gerçek Ben'liğiyle olabilmek gerçekten en zor gelişimlerinden biridir artık. Çünkü ne geçmişte yaşadıklarının bir gerçekliği ne de gelecekte olacakların bir beklentisi yoktur. Şimdi içindeki varlığını zihninden uzak yaşayan ve İzleyici olarakherşeyin farkında sadece izleyen mükemmel bir varlığa dönüşmek üzeredir. Hem kendi iç dünyasına hemde çevresine ışık saçan bir varlığa dönüşüm başlamıştır. Daha da fazlasını o istemesede farkeder. Yaradılışın bir parçsı olduğunu ve yaşamındaki diğer tüm valıkların aslında özlerinde kendinden bir parça taşıdığının farkına varır.


Artık bu yeni bilinç seviyesi ona koşulsuz ve kuralsız daha önce yaşadığı sevgiden daha farklı bir sevgiyi yaşatır. Birlik bilincine yakındır artık. Ve içindeki yüce benliğinin bir bütünün sadece saf bir sevgi ve ışık parçası olduğunun farkındadır.Ve bu ilahi ışığın tek bir kaynaktan geldiğini bilir artık. Tüm gücüyle yüce Yaradanın ve onun sevgisinin peşine düşmüştür. Ama aydınlanma ve ışık yolu yolu bitmez. Daha da fazlası bir o kadar yakın ama bir o kadarda zahmetlidir.


Geldiği nokta belkide yüce bilgelerin dediği gibi mürşitsiz devam edilemeyeck bir yerdir. Aynadaki sır perdesi kalkmıştır artık....


Anlattığımız her ne kadar genel bir ruhsal uyanış yolu olsada aslında her insanın ışık yolundaki yolculuğu farklıdır.


Önemli olan her an bu sevgi dolu yolda Anda ve tüm Farkındalığımızla kalabilmektir....


yazı alıntıdır.