Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Lightbulb İslam Alimlerinden Farkındalık

  İslami alimlerinden gelecek ve geçmiş ikilemi ya da an'la ilgili alıntılar...

  "Sofi vaktin oğludur; o vaktini tasalanmayla ve geçmişi düşünmekle boşa harcamadığı gibi geleceği de fazla düşünmez. Çünkü uzun bir ümitle vaktini Allah’a yönelmekle kendini arındırmakla ve o zaman içerisinde Allah için gerekli olanları düşünmekle geçirir. Sofinin tanımları şöyle yapılabilir: O sadece bir yolu ve bir geleneği seçmemiştir. Her zaman ve ne şekilde olursa olsun Allah’la birliktedir. O Allah’tan başkasına bakmaz. Bazen insanlarla alakadar olup gönüllerinin Allah’a bağlanması için çaba harcar; bazen da kendisi Allah’la alakadar olur ve bu iki alakadarlık arasındaki farkın önemli olmadığını görür. Her ne kadar iki durum arasında fark varsa da ikisi de Hak’tır. İşler niyetlere bağlıdır ve sofi kişi de vaktin oğludur."

  -Şeyh bedrettin - Varidat


  "Elcevap: Emaneti gerçek sahibine satmak... İşte o satışta beş derece kar içinde kar var.
  ...
  Üçüncü Kar:
  Her aza ve duygunun kıymeti birden bine çıkar. Mesela akıl bir alettir. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan öyle uğursuz bunaltan usandıran bıktıran bir alet olur ki: Geçmiş zamanın üzüntü verici acılarını ve gelecek zamanın korkutucu hallerini senin bu biçare başına başına yükletecek kuvvetsiz ve zarar veren bir alet mertebesine iner.
  İşte bunun içindir ki: Fasık adam aklını bunaltan ve canını sıkan bu durumdan kurtulmak için galiben ya sarhoşluğa veya eğlenceye kaçar. Eğer Malik-i Hakiki'sine satılsa ve O'nun hesabına çalıştırsan; akıl öyle tılsımlı bir anahtar olur ki: Şu kainatta sonsuz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar. Ve bununla sahibini ebedi saadete hazırlayan bir Mürşid-i Rabbani derecesine çıkar..."

  -Bediuzzaman Said-i Nursi - Sözler [6. Söz]

  "Âsi bunlar önce gelip geçenlere ait aslı yok masallar dedi ya…Kur’an hakkında söylenen bu söz nifak eseridir.

  İçinde Allah nuru olan Lâmekân âleminde nerede geçmiş nerede gelecek nerede hâl Geçmiş gelecek sana göredir. Yoksa hakikatte ikisi de birdir. Fakat sen iki sanırsın.

  Bir adam onun babasıdır bizim oğlumuz Zeydin altında olan dam Amr’ın üstündedir.

  Damın altta üstte oluşu o iki adama göredir. Hakikatteyse dam tek bir şeydir işte o kadar! "

  -Mevlana Celaleddin-i Rumi - Mesnevi-i Şerif [3. Cilt -1150]

  "Geçmiş zihinlerimizi kaplayan bir sis bulutundan ibaret. Gelecek ise başlı başına bir hayal perdesi. Ne geleceğimizi bilebilir ne geçmişimizi değiştirebiliriz. Sufi daima şu anın hakikatini yaşar."

  -Şems-i Tebrizi

  "Âşıkların geçmiş zamandan bahsetmeleri yerinde bir iş değildir; geçmiş gelecek şu yok olan dünyâya aittir
  Âşıkın sözü hep içinde bulunduğu zamana aittir; elde olandan başkası yoktur onun için Sözünde sayı olsa bile onun maksadı ancak birdir Hak Kur'ân'da seçilmiş peygamberleri ayan - beyan anlattı;

  Herbirini ayrıca övdü gizli sırrı açıkladı; Herbirinin yaratılışını huyunu açıkladı; herbirini övdü ama Hakk'ın bütün bunlardan muradı Muhammed'di; yoksa ne diye «Sen olmasaydın» buyurdu?"

  -Sultan Veled - İbtidaname [6900]


  "Bu yaşayıştan başka bir yaşayış bul; çünkü bu yaşayış o yaşayışa karşı ölümdür

  - O yaşayış lâtîf ebedî geçmişten de gelecekten de kurtulmuş bir yaşayıştır

  Geçmiş içinde bulunduğumuz gelecek zaman ecele dek bu cihanın hâlidir;

  O-bu bedenler âlemindedir; yoksa orda ne suret vardır ne ad-san

  Ard da yoktur ön de; sol da yoktur sağ da ne üst vardır ne alt ne şüphe vardır ne inanç
  Sarhoş kendinden geçmiş şaşırıp kalmış bir hâlde ruh âlemlerinde seyrân et

  Bu sıfatlardan arındın mı göklerin hepsi de ayağına baş kor

  Ondan sonra ne âlemler seyredersin; Hakk'ın neliksiz-niteliksiz tecellîsini apaçık görürsün

  Yokluktan kurtulur varlık Kafdağı'na varırsın da ankaa gibi kuşların padişahı olursun

  İyiyi de parça - buçuğun görürsün kötüyü de; kendini sayısız tüm olarak seyredersin."

  -Sultan Veled - İbtidaname [8350]

  "Çayda akan su gibi çölde esen yel gibi
  İşte bir gün daha kayboldu örümün.
  Ben ben oldukça iki günün gamını bir çekemem.
  Biri geçip giden gün biri gelecek gün."

  -Ömer Hayyam [Zamam]

  "Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır:
  Ey âdemoğlu! Her kim dünyalık bir şey için üzüntü duyup kederlenirse bu sadece Allah'tan uzaklaşmasını; dünyada ise sadece sıkıntısını ve âhirette de perişanlığını artırmaktan başka bir işe yaramaz."

  -İmam Gazali - Kudsi Hadisler [4. Kudsi Hadis]

  "Zamanı hep maddede ve mekânda arıyor ve biliyoruz. Onu niçin içimizde ve ruhî hayatımızda aramıyoruz? Zaman içimizde de akıyor ve bir yere gelince duruyor. Biz biri zamanda kayıtlı öbürü zaman üstü ve bağımsız iki idrâk taşıyoruz. Bunlardan biri akıl öbürü ruh... Biri anlamıyor öbürü de anlamamayı anlamıyor."

  -Necip Fazıl Kısakürek - Vecdimin Penceresinden [Zaman]

  Alıntıdır.


 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Lightbulb

  KALBE GELEN DÜŞÜNCE ÇEŞİTLERİ

  Kalbe gelen düşüncelerin bir kısmı şeytandandır. Onları tanımak ve zararını kalpten uzaklaştırmak için önce Allahu Teâlâ'ya sığınmalı sonra şu üç yolla onu defetmeye çalışmalıdır.

  1-Şeytanın tuzak hile ve oyunlarını tanımalıdır.

  2-Şeytandan gelen vesvese ve çağrıyı basite alıp kalbi ona bağlamamalıdır.

  3-Kalp ve dil ile Allahu Teâlâ'yı zikretmeye devam etmelidir. Hiç şüphesiz yüce Allah'ı zikir insanı şeytana karşı kuvvetlendirip koruyacak en güzel gıdadır.

  Şeytanın hile ve tuzaklarını tanımaya gelince kalbe gelen düşünceleri ve çeşitlerini iyi tanıdığında hangisinin şeytana ait olduğunu farkedebilirsin.

  Kalbe Gelen Düşünce Çeşitleri
  Bil ki havâtır dediğimiz düşünceler kulun kalbinde meydana gelen birtakım etkilerdir. Bunlar kalpte birtakım işleri yapmaya veya terketmeye sebep olur.

  Bütün bu düşüncelerin kalpte oluşması Allahu Teâlâ'dandır; çünkü her şeyin yaratıcısı O'dur. Bu düşünceler temelde dört kısımdır:

  1- Bazı düşünceler vardır ki başlangıcı itibariyle onları kalpte Allahu Teâlâ var eder; buna sadece "hatır (düşünce)" denir.

  2- Bazı düşünceler insanın tabiatına uygun olarak kalpte oluşur. Buna nefisten gelen düşünce (hevâ) denir.

  3- Bazı düşünceler şeytanın çağrısından sonra meydana gelir ona nisbet edilir buna "vesvese" denir.

  4- Bazı düşünceler doğrudan yüce Allah tarafından kalpte yaratılır buna "ilham" denir.

  Başlangıcı itibariyle Allahu Teâlâ'dan gelen düşünceler bazan hayır ilâhî bir ikram ve kulu sorumlu eden bir delil olur. Bu düşünce bazan kul için imtihan maksa- adıyla şer olarak da gelebilir.

  Yüce Allah tarafından gelen ilham ise ancak hayırdır çünkü o kulu hayra ve
  doğruya sevk için gönderilmiştir.

  Şeytan tarafından kalbe atılan düşünceye gelince; o ancak aldatma yoluyla kötülük getirir. Çoğu zaman bu düşünce bir tuzak ve istidrâc olarak hayır şeklinde gelir.

  Nefsin hevâsı (kötü arzuları) tarafından kalbe gelen düşünce ancak kötülüktür. Bunun içinde bazan hayırlı olan düşünce de mevcuttur; fakat bu hayır gelen düşüncenin kendisinden değil kulu daha hayırlı bir işten alıkoymaya yönelik bir hayırdır.

  İşte bunlar kalbe gelen düşünce çeşitleridir. Sonra senin şu üç konuyu bilmeye ihtiyacın vardır:

  Birinci konu: Allah hepsinden razı olsun âlimler demişlerdir ki:
  "Kalbe gelen düşünceleri tanımak ve iyisini kötüsünden seçmek istersen; onları şu üç ölçüye vur ki düşüncenin hangi türden olduğunu anlayasın:

  1-Kalbine gelen düşünceyi dinin ölçü ve hükümlerine arzet; eğer din onun hayırlı olduğunu söylerse o hayırlıdır; tersini söylerse o kötüdür. Gelen düşünce ruhsat veya şüpheli şeylere giriyorsa o da kötüdür.

  Eğer bu ölçüyle düşünceyi tam tanıyamadıysaan onu salihlerin gidişatına arzet; şayet gelen düşünce onların güzel hallerine uyuyorsa o hayırlıdır yoksa kötüdür. Eğer bu ölçü ile de düşüncenin iç yüzü anlaşılmadı ise onu nefsine ve arzularına arzet; şayet nefis ona tabii meyli ile meylediyorsa o kötüdür; ancak nefis ona yüce Allah'ın rahmetini ümit ederek meylediyorsa bu düşünce hayırlıdır.

  İkinci konu: Kalbe gelen düşüncenin ilk olarak şeytandan mı nefisten mi yoksa yüce Allah'tan mı geldiğini bilmek istersen; onu şu yönleriyle değerlendir:

  1 - Eğer düşünce ısrarlı bir şekilde aynı hal üzere geliyor ve kalpte sabit duruyorsa o Allahu Teâlâ'dan veya nefistendir. Şayet gelen düşünce kötü kararsız ve tereddütlü ise o şeytandandır.

  2- Kalbindeki düşünce yeni yaptığın bir günahın peşinden oluşmuşsa o Allahu Teâlâ'dan olup senin için önceki günahının bir cezasıdır. Eğer kötü düşünce bir günahın peşinden gelmeyip senden kaynaklanıyorsa o şeytandandır.

  3- Şayet kalbe gelen kötü düşünce zayıflamıyor Allahu Teâlâ'nın zikri ile azalmıyor ve sürekli duruyorsa o nefsin hevasından (kötü arzusundan) ileri gelmektedir. Eğer kötü düşünce yüce Allah'ın zikri ile azalıyorsa o şeytandandır.

  Üçüncü konu: Hayırlı bir düşüncenin Allahu Teâlâ'dan mı yoksa melekten mi
  geldiğini bilmek istersen bu konuda şu üç duruma bak:

  1- Gelen hayır düşünce kesin bir hal üzere geliyorsa o Allahu Teâlâ'dandır; eğer hayır düşünce sabit olmayıp kalpte gidip geliyorsa o melektendir.

  2-Kalbe gelen hayır düşünce senin bir gayretin sonucu ve yaptığın taatin peşinden oluşmuşsa o Allahu Teâlâ'dandır; değilse melektendir.

  3-Kalbe gelen hayır düşünce temel inanç esasları ve kalbin bâtınî amelleriyle ilgiliyse o Allahu Teâlâ'dandır; eğer temel esasların dışındaki meseleler ve zahirdeki amellerle ilgiliyse o çoğunlukla melektendir. Çünkü ekseri âlimlerin görüşüne göre melek kulun iç âlemini bilmeye imkân bulamaz.

  Bazan şeytan tarafından kalbe hayır düşünce atılır; bu kulu o hayrın üzerinde yavaş yavaş kötülüğe yaklaştırmak için olur. Bu durumda bak; kalbine gelen iş konusunda nefsini nasıl buluyorsun.

  Eğer nefsinde ilâhî haşyet olmadan işe karşı bir heves varsa nefsin hiç düşünmeden işte acele ediyorsa korku halinden uzak bir halde emniyet içinde ise işin sonunu görmeden basîretsiz bir şekilde içine dalıyorsa bil ki o düşünce şeytandandır; ondan sakın. Eğer nefsini bu saydıklarımızın aksi bir halde buluyorsan bil ki o düşünce Allahu Teâlâ'dan veya melektendir.

  Bu konuda derim ki: Aşırı arzu insanda sevdiği işe karşı bir heyecan ve hareket meydana getirir; insan iyice incelemeden ve bir sevap düşünmeden o işe dalar. Teennî (yavaş ve ihtiyatlı hareket) etmeye gelince; bu övülmüş bir haldir; ancak bazı durumlarda iyi değildir.

  Korkuya gelince; bu ya ameli tamamlamada ya onu hakkı ile yerine getirmede veya Allahu Teâlâ'nın onu kabul etmesinde olur. İşin sonunu görmeye gelince; bu kalbe gelen düşünceyi iyice araştırıp onun kesin bir şekilde doğru ve hayır olduğunu tesbit etmektir.

  Bir işin âhirette sevap kazanmak ve ilâhî rahmete ulaşmak için yapılması da ihtimal dahilindedir.

  Senin detaylarını da bilmen gereken bu üç konu gizli ilimlerden ve bu işin iç yüzünü ortaya koyan kıymetli sırlardandır. Muvaffakiyet (hayırda başarıya ulaşmak) ancak yüce Allah'ın yardımı ile mümkündür.

  Kulunu hidayete ulaştıran O'dur.

  [İmam Gazali – Hak Yolun Esasları 17.Bölüm]

  Alıntıdır.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  ALTMIŞINCI MEKTÛB

  Bu mektûb yine seyyid Mahmûda yazılmış olup Allahü teâlâdan başka birşey düşünmemeği bildirmekdedir:

  Hak teâlâ hepimizi her an kendinin esîri olmak şerefine kavuşdursun! Hakîkî kurtuluş Ona esîr olmak tutulmakdır. Ondan başka birşey düşünmemek hâtıra birşey getirmemek büyüklerimizin yolunda pek kolay hâsıl olmakdadır. Hattâ bu yolun büyüklerinden birkaçı kırk gün çile çekmiş kırk gün sonra hâtırlarına dünyâ düşünceleri gelmez olmuşdur.

  Hâ-ce-i Ahrâr “kaddesallahü teâlâ sirreh” buyurdu ki (Yok edilmesi lâzım gelen dünyâ düşünceleri dâimâ Allahü teâlâ ile olmağa mâni’ olan düşüncelerdir. Yoksa bütün düşünceleri yok etmek lâzım değildir). Bu büyüklerin sevgisi ile dolu olan bir dervîş [ya’nî İmâm-ı Rabbânî “kuddise sirruh”] (Rabbinin ni’metlerini say!) emrine u***** kendi hâlini şöyle bildirir ki kalbden düşünceler o kadar yok olmuşdur ki meselâ bu kalbin sâhibi Nûh aleyhisselâmın ömrü kadar [ya’nî Peygamberliği zemânı olan dokuzyüzelli (950) sene] yaşasa bu kadar zemânda kalbine bir düşünce gelmez.

  Bunun için uğraşmasına lüzûm olmaz. Çünki uğraşmakla olan şey devâmlı olmaz. Belki kalbine bir düşünce getirmek için senelerle uğraşsa getiremez.

  Çile çekmek uğraşmak demekdir. Uğraşmak tarîkatda olur. Hakîkat ise güçlük çekmekden uğraşmakdan kurtulmakdır. (Yâd-i gird) tarîkatda olur. (Yâd-i dâşt) hakîkatdadır. Düşüncelerin yok edilmesi uğraşmakla olursa devâm edemez. On gün kırk gün bir yerde kapanıp çile çekmek le düşünceler devâmlı yok edilemez ve Allahü teâlâ ile berâberlik devâm lı olamaz. Çünki uğraşmak tarîkatda olur. Tarîkatda kazanılanlar ise de vâmlı olamaz tükenir. Hakîkatda devâm bulunmasına sebeb hakîkatda uğraşmak olmadığı içindir. Uğraşmak bulunan bir mertebede sâlike dün yâ düşüncesi gelince Allahü teâlâya olan teveccühü bağlılığı bozar.

  Bu yolun başında bulunan sâliklerde hâsıl olan devâmlı teveccüh başkadır. Yukarda bildirilen devâmlı teveccühe (Yâd-i dâşt) denir ki en yüksek mertebedir. Hâce Abdülhâlık-ı Goncdevânî “kuddise sirruh” buyurdu ki (Yâd-i dâştdan sonra mertebe yokdur ötesi cehâletdir).

  Tesavvuf hâllerini anlatmağa sebeb bu yolun talebesini teşvîkdir. Evet bu yola inanmıyanın bu yazılara boş lâf diyeceğini biliyoruz. Ba’zılarına doğru yolu gösterir. Ba’zılarının da büsbütün sapıtmasına sebeb olur. Fâ- risî iki beyt tercemesi:

  Masal diye okuyan için masaldır.
  Kıymetini anlıyana tükenmez hazînedir.
  Nil nehri çingeneye kan göründü.
  Mûsâ aleyhisselâma ise sâf sudur.

  [İmam-ı Rabbani – Mektubat 60. Mektub]

  Alıntıdır.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Lightbulb

  Abdulhâlık Hazretlerine bir derviş sordu:

  - “Nefsin istediğini mi yapayım yoksa istemediğini mi?”

  Hâce Abdulhâlık:
  - “Bunu tayinde insanın aklı yanılabilir. Hakk’ın emrettiği yapılır nehyettiği (yasakladığı) yapılmaz. Kulluk da bu dervişlik de budur.” diye cevap verdiler.

  Derviş:

  - “Salikin (talebenin) yoluna şeytan karışır mı?” diye sorduğunda Abdulhâlık Hazretleri:

  - “Nefsi ifna (fani) etmenin son sırrına varmayan bir salik öfkeye düşünce şeytan onun yoluna karışır işini allak bullak eder. Nefsini tamamen ifna eden
  salikte öfke bulunmaz yalnız “öfke” ile “gayret” i birbirine karıştırmamak lazımdır.

  Gayret Allah ve Resulüne uymakta sebat Onlar’ın muhaliflerine karşı davranıştır ve yerine göre gösterilen bu gayret zuhur edince şeytan kaçar”

  Abdulhâlık Gucdüvâni Hazretleri Hızır (as) la arkadaş olmaları itibariyle tarikat-ı âliyyede hüccet düstur ve usul olarak “11 esas” koymuştur ki seyr-u suluk’a
  girenler bu yoldan istifade edip feyiz alabilmeleri için bunları tatbik etmekle mükelleftirler:

  Hüş Derdem: Her alınan ve verilen nefeste uyanık bulunmak.

  Nazar ber Kadem: Gözün ayak ucuna bakarak yürümesi fuzuli (faydasız) bakışlardan sakınması ve kendini koruması.

  Sefer-der Vatan: Her adımda aslına Hakk’a yürümek.

  Halvet der Encümen: Halk içinde Hakk ile yalnız kalmak.

  Yâd-kerd: Kalb ve lisanın tevhid zikrini habs-i nefesle birleştirmek.

  Bâz Geşt: Matlub ve maksudun ancak Allah rızası olduğunu bilmek.

  Nigâh-dâşt: Kalbi havatırdan korumak.

  Yâd-dâşt: Her nefeste Allah ile olmak.

  Vukuf-i Zemanî: İçinde bulunduğu zamanı bilmek ve değerlendirmek.

  Vukuf-i Adedî: Zikirde sayıya riayet etmek.

  Vukuf-i Kalbî: Kalbi “Allah” zikri fikri ve emri ile meşgul etmek.

  [Alıntı]

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Tevekkül & Süluk

  Tevekkülün en yüksek derecesini ariflerin sultanı Bayezid-i Bestamî haber veriyor. Şöyle ki Ebû Mûsa Dineverî diyor ki:

  “Tevekkülün ne olduğunu Bayezid'e sordum.”

  “Sen ne dersin?” dedi. Alimler buyuruyor ki:
  “Sağın solun her tarafın yılan akrep dolu olsa kalbine bir şey gelme*mesi tevekküldür” dedim.

  Buyurdu ki “Bunu yapmak kolaydır. Benim yanımda tevekkül kafirlerin hepsini Cehennemde azab içinde mü'minlerin hepsini Cennette nîmetler içinde görüp de ikisi arasında hiç ayrılık bulmamaktır."

  Ebû Musa'nın dediği tevekkülün yüksek derecesidir. Fakat bu zarardan sakınmamak demek değildir. Ebû Bekir (radıyallahü anh) mağarada yılanın deliğine mübarek ayağını daya***** ondan korundu. Halbuki onun tevekkülü daha üstündü. Fakat o yılandan korkmuyordu. Yılanı yaratandan O'nun yılana kuvvet ve hareket vermesinden korkuyordu. Her şey'in kuvveti ve hareketinin ancak Allahü Teala'dan olduğunu görüyordu.
  [Alıntı]

  Gönül bir düş madem dünya gerçeği
  Ne dertlenir alçaltırsın kendini?
  Hoşgör kaderini gününü gün et:
  Yazılan senin için bozulmaz ki.
  [Ömer Hayyam]

  "Ben ona ulaşmak istiyorum o ise benden ayrı kalmayı; Ben de uydum onun arzusuna terkettim bir tercih yapmayı."

  [İmam-ı Gazali - Hak Yolun Esasları]

  Alıntıdır.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş